2015-02-27 06:00

2015-02-27 06:00

Kan bli en lång historia

Vid tisdagens fullmäktigesammanträde återremitterades ärendet om Rävåsskolan precis som majoriteten aviserat.

Men risken känns uppenbar att det kommer att bli ytterligare en återremiss när det nya förslaget förhoppningsvis läggs fram för fullmäktige i juni.

För ännu en gång kändes det som att majoriteten inte riktigt arbetat igenom sitt förslag.

Och oppositionen var inte sen att dra nytta av detta faktum.

Pia Rehnman (M) presenterade ett återremissförslag som innehöll bland annat krav på dialog med föräldrar, elever och personal. Man krävde också att det skulle det tas hänsyn till miljöaspekter och långsiktig planering. Pia Rehnman uttryckte även starka tvivel på att en verklig genomlysning kan genomföras så att den är klar för beslut i fullmäktige i maj.

Dessutom var majoritetens förslag till återremiss var formulerat så att man kunde tolka det som att det enda som skulle redas ut var konsekvenserna av att flytta verksamheten från Rävåsskolan, inget annat.

När Jonas Bergman Wallin påpekade detta begärde Sven-Olov Axelsson ajournering.

När majoriteten kom tillbaka hade man ett nytt förslag som förlängde utredningstiden en månad, och en formulering som innebar att även ett bevarande av Rävåsskolan skulle utredas.

Men de andra kraven från oppositionen lämnades därhän.

Visst kan man hävda att oppositionen lade fram sitt återremissförslag vid sittande fullmäktige, vilket naturligtvis gjorde det svårt för majoriteten att ta ställning.

Men genom att inte ta hänsyn till de krav på utredningen som oppositionen ställde så öppnade majoriteten för ytterligare en fördröjning av ärendet.

Vid tisdagens sammanträde vann majoriteten omröstningen med 25-22. Samma röstsiffror vid junisammanträdet skulle innebära att utredningen skickas tillbaka ännu en gång.

I så fall kommer hela sommaren och en del av hösten att gå innan några beslut kan fattas.

Och med tanke på hur bråttom majoriteten haft hittills i denna fråga lär det väl knappast vara deras mål?

Catarina Forsberg

Vid tisdagens fullmäktigesammanträde återremitterades ärendet om Rävåsskolan precis som majoriteten aviserat.

Men risken känns uppenbar att det kommer att bli ytterligare en återremiss när det nya förslaget förhoppningsvis läggs fram för fullmäktige i juni.

För ännu en gång kändes det som att majoriteten inte riktigt arbetat igenom sitt förslag.

Och oppositionen var inte sen att dra nytta av detta faktum.

Pia Rehnman (M) presenterade ett återremissförslag som innehöll bland annat krav på dialog med föräldrar, elever och personal. Man krävde också att det skulle det tas hänsyn till miljöaspekter och långsiktig planering. Pia Rehnman uttryckte även starka tvivel på att en verklig genomlysning kan genomföras så att den är klar för beslut i fullmäktige i maj.

Dessutom var majoritetens förslag till återremiss var formulerat så att man kunde tolka det som att det enda som skulle redas ut var konsekvenserna av att flytta verksamheten från Rävåsskolan, inget annat.

När Jonas Bergman Wallin påpekade detta begärde Sven-Olov Axelsson ajournering.

När majoriteten kom tillbaka hade man ett nytt förslag som förlängde utredningstiden en månad, och en formulering som innebar att även ett bevarande av Rävåsskolan skulle utredas.

Men de andra kraven från oppositionen lämnades därhän.

Visst kan man hävda att oppositionen lade fram sitt återremissförslag vid sittande fullmäktige, vilket naturligtvis gjorde det svårt för majoriteten att ta ställning.

Men genom att inte ta hänsyn till de krav på utredningen som oppositionen ställde så öppnade majoriteten för ytterligare en fördröjning av ärendet.

Vid tisdagens sammanträde vann majoriteten omröstningen med 25-22. Samma röstsiffror vid junisammanträdet skulle innebära att utredningen skickas tillbaka ännu en gång.

I så fall kommer hela sommaren och en del av hösten att gå innan några beslut kan fattas.

Och med tanke på hur bråttom majoriteten haft hittills i denna fråga lär det väl knappast vara deras mål?

Catarina Forsberg