2015-02-26 06:00

2015-02-26 06:00

Ta ohälsan på allvar

ARBETSMILJÖ: En fjärdedel mår dåligt på jobbet

Vi spenderar majoriteten av våra dagar och vakna tid på jobbet, vare sig vi är chef eller medarbetare. Är det då inte rätt katastrofalt att Hjärnkoll och Arbetsmiljöverket rapporterar om att en fjärdedel mår dåligt på grund av sin arbetsmiljö? Det känns kanske besvärande, men om vi inte gör något åt detta snart lär det kännas mer än vad bara lite statistik på ett papper gör.

Samma rapporter visade att den psykiska hälsan hos många människor påverkas negativt på grund av att arbetenas prestationskrav är orimliga i förhållande till individens upplevda arbetskraft. Detta uppgav en tredjedel av alla som deltog i undersökningen.

Det går kanske här att argumentera att mycket egentligen ligger på en individnivå, att det är individerna som måste lära sig att säga nej och således inte företagens ansvar. Absolut, till en viss gräns ligger det hos individen att ta ansvar för sitt eget välmående. Det betyder dock inte att det är fritt fram för företagen att fortsätta i samma mönster helt utan ansvar för sina anställdas hälsa.

Att företagen presterar bra ekonomiskt är en självklar prioritering hos de flesta. Om inte företaget går runt är det inte så mycket mening med att fortsätta satsa på företaget, än mindre möjligt. Att satsa på dyra rapporter och budgetberäkningar är därför något som många företag väljer att ägna både tid och pengar åt, men många glömmer bort det faktum att utan medarbetare som utför allt arbete så faller allt.

Det borde med andra ord ligga i företagens egenintresse att prioritera sina medarbetares hälsa. Medarbetare som mår bättre, presterar bättre. Hjärnkolls rapport visade tydliga resultat; människor som hade en känsla av delaktighet och som kände att deras arbetsgivare uppskattade och såg dem hade både högre tålighet inför stress och inför prestationskrav. Rapporten visade en motsatt verklighet hos arbetsplatser som inte uppbådade samma öppna klimat.

Och vem ansvarar då för arbetsklimatet? Det är ledarnas ansvar att skapa en trygg miljö. Det är ledarnas ansvar att skapa ett arbetsklimat som skapar kreativitet istället för nedstämdhet. Det är ledarnas ansvar att skapa bra förutsättningar för sina medarbetare och på så vis främja deras välmående.

Det finns inga ursäkter - den psykiska ohälsan måste prioriteras och den måste tas på allvar. Det är dags att ledarna axlar uppgiften, lyfter blicken från årsredovisningen och ser sina medarbetare för det dem är: Människor, individer och företagets absolut mest avgörande resurs för framgång. Det nya ledarskapet börjar nu.

Elaine Breske Hirscher,

föreläsare och utbildare inom ledarskap

Vi spenderar majoriteten av våra dagar och vakna tid på jobbet, vare sig vi är chef eller medarbetare. Är det då inte rätt katastrofalt att Hjärnkoll och Arbetsmiljöverket rapporterar om att en fjärdedel mår dåligt på grund av sin arbetsmiljö? Det känns kanske besvärande, men om vi inte gör något åt detta snart lär det kännas mer än vad bara lite statistik på ett papper gör.

Samma rapporter visade att den psykiska hälsan hos många människor påverkas negativt på grund av att arbetenas prestationskrav är orimliga i förhållande till individens upplevda arbetskraft. Detta uppgav en tredjedel av alla som deltog i undersökningen.

Det går kanske här att argumentera att mycket egentligen ligger på en individnivå, att det är individerna som måste lära sig att säga nej och således inte företagens ansvar. Absolut, till en viss gräns ligger det hos individen att ta ansvar för sitt eget välmående. Det betyder dock inte att det är fritt fram för företagen att fortsätta i samma mönster helt utan ansvar för sina anställdas hälsa.

Att företagen presterar bra ekonomiskt är en självklar prioritering hos de flesta. Om inte företaget går runt är det inte så mycket mening med att fortsätta satsa på företaget, än mindre möjligt. Att satsa på dyra rapporter och budgetberäkningar är därför något som många företag väljer att ägna både tid och pengar åt, men många glömmer bort det faktum att utan medarbetare som utför allt arbete så faller allt.

Det borde med andra ord ligga i företagens egenintresse att prioritera sina medarbetares hälsa. Medarbetare som mår bättre, presterar bättre. Hjärnkolls rapport visade tydliga resultat; människor som hade en känsla av delaktighet och som kände att deras arbetsgivare uppskattade och såg dem hade både högre tålighet inför stress och inför prestationskrav. Rapporten visade en motsatt verklighet hos arbetsplatser som inte uppbådade samma öppna klimat.

Och vem ansvarar då för arbetsklimatet? Det är ledarnas ansvar att skapa en trygg miljö. Det är ledarnas ansvar att skapa ett arbetsklimat som skapar kreativitet istället för nedstämdhet. Det är ledarnas ansvar att skapa bra förutsättningar för sina medarbetare och på så vis främja deras välmående.

Det finns inga ursäkter - den psykiska ohälsan måste prioriteras och den måste tas på allvar. Det är dags att ledarna axlar uppgiften, lyfter blicken från årsredovisningen och ser sina medarbetare för det dem är: Människor, individer och företagets absolut mest avgörande resurs för framgång. Det nya ledarskapet börjar nu.

Elaine Breske Hirscher,

föreläsare och utbildare inom ledarskap