2015-02-23 06:00

2015-02-23 06:00

Spännande motion från Miljö-partiet

LEDARE

Utbildning. En motion kommer att lämnas in till kommunfullmäktige med ett förslag om att bygga en ny skola för ”långsiktigt integrationsarbete men även som ett alternativ för elever med funktionshinder eller särskilda behov”.

Mitt i debatten om Rävåsskolans framtid och dess verksamhet får kommunfullmäktige nu en mycket intressant motion att bearbeta och kanske bereda.

Motionen ligger verkligen i tiden och med kommunens Vision 2020. Vilken ni kan ta del av vid kontakt med kommunen antingen via hemsidan eller direktkontakt.

Hur det blir med Rävåsskolan vet vi alltså inte i dag. En utredning och slutrapport får vi och politikerna vänta ett tag på.

Vad vi vet är att våra barn ska en trygg och säker skola att vistas i där arbets- och studiemiljön ska vara fullgod och uppfylla de krav och regler som finns.

Kostnader, behov och barntäthet är faktorer att ta hänsyn till.

Under tiden ett eventuellt skolbygge pågår måste situationen lösas och bli den bästa tänkbara för de inblandade.

Vad sker om en renovering föreslås? Ska barnen undervisas på en byggarbetsplats?

Är det okej då för föräldrarna att under en period få sina barn flyttade till tillexempel Bredgårdsskolan eller någon annan stans?

Rävåsskolan och området där i kring har potential och ligger attraktivt för skolverksamhet eller någon typ av boende. Båda delarna?

Frågan är vad nu fullmäktigebeslutar både angående driften och framtiden för Rävåsskolan men även om Miljöpartiets motion får grönt ljus för vidare beredning.

Acke Månsson

Ledarskribent

Mitt i debatten om Rävåsskolans framtid och dess verksamhet får kommunfullmäktige nu en mycket intressant motion att bearbeta och kanske bereda.

Motionen ligger verkligen i tiden och med kommunens Vision 2020. Vilken ni kan ta del av vid kontakt med kommunen antingen via hemsidan eller direktkontakt.

Hur det blir med Rävåsskolan vet vi alltså inte i dag. En utredning och slutrapport får vi och politikerna vänta ett tag på.

Vad vi vet är att våra barn ska en trygg och säker skola att vistas i där arbets- och studiemiljön ska vara fullgod och uppfylla de krav och regler som finns.

Kostnader, behov och barntäthet är faktorer att ta hänsyn till.

Under tiden ett eventuellt skolbygge pågår måste situationen lösas och bli den bästa tänkbara för de inblandade.

Vad sker om en renovering föreslås? Ska barnen undervisas på en byggarbetsplats?

Är det okej då för föräldrarna att under en period få sina barn flyttade till tillexempel Bredgårdsskolan eller någon annan stans?

Rävåsskolan och området där i kring har potential och ligger attraktivt för skolverksamhet eller någon typ av boende. Båda delarna?

Frågan är vad nu fullmäktigebeslutar både angående driften och framtiden för Rävåsskolan men även om Miljöpartiets motion får grönt ljus för vidare beredning.

Acke Månsson

Ledarskribent