2015-02-21 06:00

2015-02-21 06:00

I väntan på Morgan

LEDARE

Integration. På DN Debatt (19/2) skriver Stefan Löfven, Åsa Romson, Gustav Fridolin och Ylva Johansson om invandringsfrågan. Regeringens artikel är svårtolkad.

Min erfarenhet är nämligen att även på ytan tämligen innehållslösa artiklar oftast är skapade med något slags syfte och mening.

Statsministern och hans kollegor från S och MP skriver en massa bra saker som ingen kan ha något emot om att de nyanlända snabbt ska komma i jobb, att varje nyanlänt barn ska få bra utbildning i förskola och skola, att alla kommuner ska bidra i mottagandet och att det civila samhället har en nyckelroll för mottagandet av de nyanlända. Regeringen kommer också att ”vidta åtgärder för att det ska byggas fler bostäder”. Enskilda reformer inom alla områden ovan kommer att presenteras ”i takt med att detaljerna färdigställs i regeringskansliet”.

De mer kritiska reformförslag som under senare tid lyfts fram av bland annat KD och FP avfärdas i artikeln som ”symbolförslag som försämrar etableringen.” Antalet asylsökande i Sverige berörs inte i någon mer mening än att de cirka 70 000 invandrare som netto kom till Sverige förra året beskrivs som ”en till två promille av världens flyktingar.”

En tolkning av artikelns syfte kan vara behovet av att hålla Miljöpartiet på någorlunda gott humör. MP har tagit mycket stryk under sin inledande inskolning till att bli ett regeringsparti. Vapenfabriker, förbifarter, dieselskatter, reaktorer och flygplatser har svischat runt öronen på de gröna statsråden. Under förra mandatperioden blev migrationspolitiken MP:s stora profilfråga.

Genom Fredrik Reinfeldts försorg fick Miljöpartiet ett i mina ögon osunt stort inflytande på invandringsfrågorna. Migrationsverket lämnades vind för våg utan politisk styrning och stöd. Artikeln på DN Debatt är väldigt miljöpartistisk.

Anslaget klingar av änglaröster och är helt befriat från problematiseringar av de påfrestningar för välfärdsstaten som den hastigt ökande invandringen innebär.

En annan tolkning är att det är migrationsminister Morgan Johansson som får stå för de kärva förslagen i invandringspolitiken. Med en mer strikt asylhantering av folk som kommer från säkra länder och med restriktioner av den stora anhöriginvandringen skulle antalet nyanlända minskas så pass mycket att realismen i gårdagens utspel på DN Debatt därmed skulle öka väsentligt.


Widar Andersson

Folkbladet

Min erfarenhet är nämligen att även på ytan tämligen innehållslösa artiklar oftast är skapade med något slags syfte och mening.

Statsministern och hans kollegor från S och MP skriver en massa bra saker som ingen kan ha något emot om att de nyanlända snabbt ska komma i jobb, att varje nyanlänt barn ska få bra utbildning i förskola och skola, att alla kommuner ska bidra i mottagandet och att det civila samhället har en nyckelroll för mottagandet av de nyanlända. Regeringen kommer också att ”vidta åtgärder för att det ska byggas fler bostäder”. Enskilda reformer inom alla områden ovan kommer att presenteras ”i takt med att detaljerna färdigställs i regeringskansliet”.

De mer kritiska reformförslag som under senare tid lyfts fram av bland annat KD och FP avfärdas i artikeln som ”symbolförslag som försämrar etableringen.” Antalet asylsökande i Sverige berörs inte i någon mer mening än att de cirka 70 000 invandrare som netto kom till Sverige förra året beskrivs som ”en till två promille av världens flyktingar.”

En tolkning av artikelns syfte kan vara behovet av att hålla Miljöpartiet på någorlunda gott humör. MP har tagit mycket stryk under sin inledande inskolning till att bli ett regeringsparti. Vapenfabriker, förbifarter, dieselskatter, reaktorer och flygplatser har svischat runt öronen på de gröna statsråden. Under förra mandatperioden blev migrationspolitiken MP:s stora profilfråga.

Genom Fredrik Reinfeldts försorg fick Miljöpartiet ett i mina ögon osunt stort inflytande på invandringsfrågorna. Migrationsverket lämnades vind för våg utan politisk styrning och stöd. Artikeln på DN Debatt är väldigt miljöpartistisk.

Anslaget klingar av änglaröster och är helt befriat från problematiseringar av de påfrestningar för välfärdsstaten som den hastigt ökande invandringen innebär.

En annan tolkning är att det är migrationsminister Morgan Johansson som får stå för de kärva förslagen i invandringspolitiken. Med en mer strikt asylhantering av folk som kommer från säkra länder och med restriktioner av den stora anhöriginvandringen skulle antalet nyanlända minskas så pass mycket att realismen i gårdagens utspel på DN Debatt därmed skulle öka väsentligt.


Widar Andersson

Folkbladet