2015-02-20 06:00

2015-02-20 06:00

Lång väntan på akuten

LEDARE

Sjukvård. I december 2014 kom Socialstyrelsens senaste rapport om väntetiden på akutmottagningarna i landet. I denna sägs att ett genomsnittligt besök på akuten tar allt längre tid och att skillnaderna i landet är stora.

De långa väntetiderna är den svenska sjukvårdens akilleshäl. Det gäller för både för akuten samt för cancervården, säger Mats Granberg, utredare på Socialstyrelsen.

Den absolut kortaste väntetiden för en första läkarbedömning har man vid Sundsvall/ Härnösands sjukhus, medan Akademiska sjukhuset i Uppsala tar två och en halv gånger så lång tid för en bedömning. Om man tittar på länets sjukhus har väntetiderna ökat både på Universitetssjukhuset i Örebro och på akuten i Karlskoga. Trots ökningen ligger väntetiden strax över rikssnittet som är 57 minuter.

De allra största bekymren har man på de hårt belastade Stockholmssjukhusen. Här bedriver man forskning för att kunna bedöma hur människor väljer att söka akutsjukvård. Det som tydligt visat sig är att det finns toppar vid vissa tidpunkter och vissa dagar. Enligt Martin Nordberg, ST – läkare på Södersjukhuset, är det ingen slump när akuterna blir överfulla. Tre dagar om året är det mycket få besökare, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Däremot är trycket mycket högt på måndagar. Frågan är varför människor söker till akuten just den dagen.

På frågan om många söker i onödan svarar Martin Nordberg i Dagens Nyheter – Det går inte att säga. Det är lätt att säga efter en undersökning att en patient inte behövde komma till akuten, men omöjligt att säga från början när de söker för sina besvär.

Det är inte helt lätt att få en bild av hur och varför vi så ofta söker vård akut. Närheten till sjukvård verkar bidra till att vi söker vård. Att våga säga att en del personer söker vård i onödan vågar däremot ingen. Kanske är vi sämre på att egenvårda oss själva än tidigare, många känner sig otrygga, andra kan inte vänta ut förkylningar utan måste få en Quick- fix, gärna med en penicillinkur.

Innan man tar steget att åka till akuten kan man få mycket goda råd genom att ringa Vårdguiden, telefon 1177 eller via nätet . Akutmottagningarna är bara till för de allvarligaste sjukdoms- och olycksfallen.

Politikerna kan också göra en insats genom att se till att inte minska vårdplatserna. Det är sorgligt att läsa om att det är de gamla, 80+, som får vänta längst på akuten av samtliga patienter. Detta för att vårdplatser ofta saknas.


Margareta Karlsson

Ledarskribent

De långa väntetiderna är den svenska sjukvårdens akilleshäl. Det gäller för både för akuten samt för cancervården, säger Mats Granberg, utredare på Socialstyrelsen.

Den absolut kortaste väntetiden för en första läkarbedömning har man vid Sundsvall/ Härnösands sjukhus, medan Akademiska sjukhuset i Uppsala tar två och en halv gånger så lång tid för en bedömning. Om man tittar på länets sjukhus har väntetiderna ökat både på Universitetssjukhuset i Örebro och på akuten i Karlskoga. Trots ökningen ligger väntetiden strax över rikssnittet som är 57 minuter.

De allra största bekymren har man på de hårt belastade Stockholmssjukhusen. Här bedriver man forskning för att kunna bedöma hur människor väljer att söka akutsjukvård. Det som tydligt visat sig är att det finns toppar vid vissa tidpunkter och vissa dagar. Enligt Martin Nordberg, ST – läkare på Södersjukhuset, är det ingen slump när akuterna blir överfulla. Tre dagar om året är det mycket få besökare, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Däremot är trycket mycket högt på måndagar. Frågan är varför människor söker till akuten just den dagen.

På frågan om många söker i onödan svarar Martin Nordberg i Dagens Nyheter – Det går inte att säga. Det är lätt att säga efter en undersökning att en patient inte behövde komma till akuten, men omöjligt att säga från början när de söker för sina besvär.

Det är inte helt lätt att få en bild av hur och varför vi så ofta söker vård akut. Närheten till sjukvård verkar bidra till att vi söker vård. Att våga säga att en del personer söker vård i onödan vågar däremot ingen. Kanske är vi sämre på att egenvårda oss själva än tidigare, många känner sig otrygga, andra kan inte vänta ut förkylningar utan måste få en Quick- fix, gärna med en penicillinkur.

Innan man tar steget att åka till akuten kan man få mycket goda råd genom att ringa Vårdguiden, telefon 1177 eller via nätet . Akutmottagningarna är bara till för de allvarligaste sjukdoms- och olycksfallen.

Politikerna kan också göra en insats genom att se till att inte minska vårdplatserna. Det är sorgligt att läsa om att det är de gamla, 80+, som får vänta längst på akuten av samtliga patienter. Detta för att vårdplatser ofta saknas.


Margareta Karlsson

Ledarskribent