2015-02-19 06:00

2015-02-19 06:00

Viktigaste är att det byggs

LEDARE

Jag läser i Dagens Industri att tidningens panel av bostadsexperter gör tummen ner för regeringens löfte om att det ska byggas en kvarts miljon nya lägenheter i Sverige under den kommande femårsperioden. Löftet är ett ofinansierat ”luftslott” säger experterna.

Naturligtvis är löftet ett bostadspolitiskt luftslott. Allt i politikens värld är luftslott om det ligger flera år framåt i tiden och om det inte har några riktiga pengar. Vilket inte alls behöver tolkas som ett tvärsäkert förebud om att löftet inte kommer att infrias.

Ligger till exempel det statliga Boverket någorlunda rätt i sina prognoser så kommer det att börja byggas 42 500 lägenheter under 2015. Ta den siffran gånger fem år och tänk dig att ett par av åren blir ännu lite bättre än vad Boverket gissar; ja då är regeringens bostadslöfte hemma. Allt kan faktiskt rulla på tämligen oberoende av vad bostadsminister Mehmet Kaplan hittar på eller inte hittar på i sitt departement. Politiken är inte oviktig på något sätt. Däremot är bostadspolitik rejält överskattat; ett luftslott mest inrett med krångel.

Byggandet drivs av en rad faktorer som har med andra saker än bostäder att skaffa. Universitetskommuner med tillväxt är angelägna om att ta emot växande studentkullar på ett attraktivt sätt. Trycket är hårt på de statliga universiteten att i samarbete med kommuner och lämpliga byggare se till att det byggs studentbostäder.

Andelen äldreäldre i befolkningen ökar under de kommande decennierna. Trycket på att bygga såväl särskilda äldreboenden som äldreboenden för pigga pensionärer får byggkranarna att svänga ute i kommunerna. Beslutade och påbörjade väg- och järnvägsprojekt i nya sträckningar gör bostadsbyggande på nya platser möjligt och lönsamt.

Ett stort antal privatpersoner har dessutom mer pengar och lägre räntor än på mycket länge. Det finns en växande efterfrågan på tidigare halvkrisiga marknader som hyresrätt och småhus.

Lägg därtill det sannolika antagandet att staten på det ena eller andra sättet snart kommer att behöva beställa nyproduktion av 10-20 000 lägenheter för nyanlända invandrare så kan bostadsbyggandet snart vara överhettat istället för nedisat.

Luftslott har en stark tradition inom politiken. Så det får vi nog leva med. Men det är en lätt börda. Det viktiga är att det byggs.


Widar Andersson

Folkbladet

Naturligtvis är löftet ett bostadspolitiskt luftslott. Allt i politikens värld är luftslott om det ligger flera år framåt i tiden och om det inte har några riktiga pengar. Vilket inte alls behöver tolkas som ett tvärsäkert förebud om att löftet inte kommer att infrias.

Ligger till exempel det statliga Boverket någorlunda rätt i sina prognoser så kommer det att börja byggas 42 500 lägenheter under 2015. Ta den siffran gånger fem år och tänk dig att ett par av åren blir ännu lite bättre än vad Boverket gissar; ja då är regeringens bostadslöfte hemma. Allt kan faktiskt rulla på tämligen oberoende av vad bostadsminister Mehmet Kaplan hittar på eller inte hittar på i sitt departement. Politiken är inte oviktig på något sätt. Däremot är bostadspolitik rejält överskattat; ett luftslott mest inrett med krångel.

Byggandet drivs av en rad faktorer som har med andra saker än bostäder att skaffa. Universitetskommuner med tillväxt är angelägna om att ta emot växande studentkullar på ett attraktivt sätt. Trycket är hårt på de statliga universiteten att i samarbete med kommuner och lämpliga byggare se till att det byggs studentbostäder.

Andelen äldreäldre i befolkningen ökar under de kommande decennierna. Trycket på att bygga såväl särskilda äldreboenden som äldreboenden för pigga pensionärer får byggkranarna att svänga ute i kommunerna. Beslutade och påbörjade väg- och järnvägsprojekt i nya sträckningar gör bostadsbyggande på nya platser möjligt och lönsamt.

Ett stort antal privatpersoner har dessutom mer pengar och lägre räntor än på mycket länge. Det finns en växande efterfrågan på tidigare halvkrisiga marknader som hyresrätt och småhus.

Lägg därtill det sannolika antagandet att staten på det ena eller andra sättet snart kommer att behöva beställa nyproduktion av 10-20 000 lägenheter för nyanlända invandrare så kan bostadsbyggandet snart vara överhettat istället för nedisat.

Luftslott har en stark tradition inom politiken. Så det får vi nog leva med. Men det är en lätt börda. Det viktiga är att det byggs.


Widar Andersson

Folkbladet