2015-02-13 06:00

2015-02-13 06:00

Margot Wallströms ödesdag

LEDARE

Vi lever i en ”ödesgemenskap” säger utrikesminister Margot Wallström i regeringens utrikespolitiska deklaration som presenterades i riksdagen häromdagen.

I S-politiska sammanhang är det ungefär lika vanligt att tala om gemenskap som vad det är ovanligt att tala om ödet. Men jag gillar det. Det är ett vackert och ingripande ord som får mina tankar att gå till en annan värmlänning.

Nils Ferlins rader om ”Mitt hjärta är ditt och ditt hjärta är mitt och gråten är min när du gråter” dyker upp ur minnesbanken. Wallström talar för sin del om en ”ödesgemenskap där mina öden är dina öden och andras öden är våra.”

Margot Wallströms poäng är att markera att vi i Sverige hänger ihop med andra. Och hon är tydlig med vilka av ”de andra” som regeringen anser att vi hänger mest ihop med.

Deklarationens avsnitt om det handels- och investeringsavtal som just nu förhandlas mellan EU och USA talar om behovet av att stärka den ”transatlantiska länken” och betonar att det särskilt i osäkra tider är viktigt med samverkan mellan EU och USA. Regeringen vill att avtalet ska vara både ”djupt och omfattande samt täcka alla viktiga aspekter av handel och investeringar.”

Orden från regeringsdeklarationen i höstas om att den militära alliansfriheten ”alltjämt tjänar oss väl” och beskedet om att Sverige inte kommer att söka medlemskap i Nato, har inte kopierats till den utrikespolitiska deklarationen. Nu konstateras bara sakligt att ”Sverige inte är med i någon militär allians”.

Mot bakgrund av den ”ryska aggressionen mot Ukraina” är det viktigt att vidareutveckla ”våra militära samarbeten”, skriver Margot Wallström i deklarationen. Vidareutvecklingen ska enligt regeringen ske med ”Finland, med våra andra nordiska grannländer, med de baltiska länderna och med Nato.

I det senare fallet (Nato) tar vi nu, tillsammans med bland andra Finland, nya steg inom ramen för ett uppgraderat partnerskap.” Margot Wallström betonar även att EU:s krishanteringsförmåga behöver stärkas och att Sveriges bidrag till förstärkningen bland annat är en ”svenskledd nordisk snabbinsatsstyrka står under första halvåret 2015 beredd att ställas till EU:s förfogande”.

Wallström är kort sagt glädjande glasklar om med vilkas öden som regeringen vill sammanflätas i en gemenskap för vår tids prövningar.


Widar Andersson

Ledarskribent

I S-politiska sammanhang är det ungefär lika vanligt att tala om gemenskap som vad det är ovanligt att tala om ödet. Men jag gillar det. Det är ett vackert och ingripande ord som får mina tankar att gå till en annan värmlänning.

Nils Ferlins rader om ”Mitt hjärta är ditt och ditt hjärta är mitt och gråten är min när du gråter” dyker upp ur minnesbanken. Wallström talar för sin del om en ”ödesgemenskap där mina öden är dina öden och andras öden är våra.”

Margot Wallströms poäng är att markera att vi i Sverige hänger ihop med andra. Och hon är tydlig med vilka av ”de andra” som regeringen anser att vi hänger mest ihop med.

Deklarationens avsnitt om det handels- och investeringsavtal som just nu förhandlas mellan EU och USA talar om behovet av att stärka den ”transatlantiska länken” och betonar att det särskilt i osäkra tider är viktigt med samverkan mellan EU och USA. Regeringen vill att avtalet ska vara både ”djupt och omfattande samt täcka alla viktiga aspekter av handel och investeringar.”

Orden från regeringsdeklarationen i höstas om att den militära alliansfriheten ”alltjämt tjänar oss väl” och beskedet om att Sverige inte kommer att söka medlemskap i Nato, har inte kopierats till den utrikespolitiska deklarationen. Nu konstateras bara sakligt att ”Sverige inte är med i någon militär allians”.

Mot bakgrund av den ”ryska aggressionen mot Ukraina” är det viktigt att vidareutveckla ”våra militära samarbeten”, skriver Margot Wallström i deklarationen. Vidareutvecklingen ska enligt regeringen ske med ”Finland, med våra andra nordiska grannländer, med de baltiska länderna och med Nato.

I det senare fallet (Nato) tar vi nu, tillsammans med bland andra Finland, nya steg inom ramen för ett uppgraderat partnerskap.” Margot Wallström betonar även att EU:s krishanteringsförmåga behöver stärkas och att Sveriges bidrag till förstärkningen bland annat är en ”svenskledd nordisk snabbinsatsstyrka står under första halvåret 2015 beredd att ställas till EU:s förfogande”.

Wallström är kort sagt glädjande glasklar om med vilkas öden som regeringen vill sammanflätas i en gemenskap för vår tids prövningar.


Widar Andersson

Ledarskribent