2015-02-12 06:00

2015-02-12 06:00

Människorställs mot varandra

LEDARE

Var skulle man dra gränsen? Vilka och vad var man egentligen ute efter? Jag tänker på förslaget som fick dras tillbaka då Senterpartiet ändrade sig. Den norska minoritetsregeringen (Höyre och Frp) hade med stöd av Centerpartiet kunna göra detta till verklighet över hela Norge. Man hade ett skarpt färdigtförslag som kunnat drivas igenom, en lag som förbjuder tiggeri – eller rättare sagt fattigdom!

Nu kovände alltså Senterpartiet och förslaget togs tillbaka. Väl så. Dock har redan flera kommuner i Norge redan lokala föreskrifter mot tiggeri. Jag var faktiskt i Oslo för ett tag sedan. Visst märkte man av de så kallade ”tiggarna” och uteliggare. Vid bland annat busshållplatserna men främst vid offentliga platser som butiksingångar och gågator sitter de oskyldiga, uttittade och förnedrande.

Alla med ett gemensamt: man är utslagen och lämnad av samhället. För romerna är situationen dock än värre, man är direkt förföljda vart man än kommer. I sina hemländer får man inte tillhöra gemenskapen av att vara medborgare och människa.

Vi möts av ”tiggarna” även här hemma i Karlskoga. Antingen spelar man musik eller sitter stilla med sin kopp. 2012 inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Karlskoga där en privatperson önskade ett tiggeriförbud på allmänplats. Kommunfullmäktige avslog denna motion.

Att kommunfullmäktige i Karlskoga även i framtiden kommer få arbeta med liknade förslag om förbud och restriktioner för medmänniskor som hamnat utanför är sannolikt. Så hårt och kallt har det tyvärr blivit även här. I dag är det skrämmande nog allt för stort fokus på att döma och bedöma personer efter hudfärg och tro.

I några av Sveriges kommuner diskuteras det om att kriminalisera tiggeri och fattigdom. Detta är ett stort och tragiskt haveri. Ren skygglappspolitik. Är detta verkligen rätt sätt att lösa problemen?

Arbetslöshet, utanförskap, bostadsbrist och kunskapsbrist är i dag enorma akuta samhällsproblem som måste lösas. Att det i dag i stort sett har lett till en debatt där människor och deras tro ställs mot varandra istället för samverkan och samförstånd är en ytterst oroväckande och farlig färdväg. Risken för omvänd effekt och en än mer bristfällig integration som leder till ännu större segregation ser jag tyvärr som uppenbar om inte politikerna tar detta på allvar och ser till att lagar, regler och konventioner följs.

Men även att yttrandefriheten kan bibehållas och inte missbrukas.

Acke Månsson

Ledarskribent

Var skulle man dra gränsen? Vilka och vad var man egentligen ute efter? Jag tänker på förslaget som fick dras tillbaka då Senterpartiet ändrade sig. Den norska minoritetsregeringen (Höyre och Frp) hade med stöd av Centerpartiet kunna göra detta till verklighet över hela Norge. Man hade ett skarpt färdigtförslag som kunnat drivas igenom, en lag som förbjuder tiggeri – eller rättare sagt fattigdom!

Nu kovände alltså Senterpartiet och förslaget togs tillbaka. Väl så. Dock har redan flera kommuner i Norge redan lokala föreskrifter mot tiggeri. Jag var faktiskt i Oslo för ett tag sedan. Visst märkte man av de så kallade ”tiggarna” och uteliggare. Vid bland annat busshållplatserna men främst vid offentliga platser som butiksingångar och gågator sitter de oskyldiga, uttittade och förnedrande.

Alla med ett gemensamt: man är utslagen och lämnad av samhället. För romerna är situationen dock än värre, man är direkt förföljda vart man än kommer. I sina hemländer får man inte tillhöra gemenskapen av att vara medborgare och människa.

Vi möts av ”tiggarna” även här hemma i Karlskoga. Antingen spelar man musik eller sitter stilla med sin kopp. 2012 inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Karlskoga där en privatperson önskade ett tiggeriförbud på allmänplats. Kommunfullmäktige avslog denna motion.

Att kommunfullmäktige i Karlskoga även i framtiden kommer få arbeta med liknade förslag om förbud och restriktioner för medmänniskor som hamnat utanför är sannolikt. Så hårt och kallt har det tyvärr blivit även här. I dag är det skrämmande nog allt för stort fokus på att döma och bedöma personer efter hudfärg och tro.

I några av Sveriges kommuner diskuteras det om att kriminalisera tiggeri och fattigdom. Detta är ett stort och tragiskt haveri. Ren skygglappspolitik. Är detta verkligen rätt sätt att lösa problemen?

Arbetslöshet, utanförskap, bostadsbrist och kunskapsbrist är i dag enorma akuta samhällsproblem som måste lösas. Att det i dag i stort sett har lett till en debatt där människor och deras tro ställs mot varandra istället för samverkan och samförstånd är en ytterst oroväckande och farlig färdväg. Risken för omvänd effekt och en än mer bristfällig integration som leder till ännu större segregation ser jag tyvärr som uppenbar om inte politikerna tar detta på allvar och ser till att lagar, regler och konventioner följs.

Men även att yttrandefriheten kan bibehållas och inte missbrukas.

Acke Månsson

Ledarskribent