2015-02-04 06:00

2015-02-04 06:00

När infriasvallöftena?

CANCERVÅRD

Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm, har vid ett flertal tillfällen påtalat att cancersjuka får vänta orimligt länge för vård.

I en delrapport redovisas att väntetiden för patienter med tarmcancer är 65 - 76 dagar från remissutfärdande till behandling beroende på var i landet man bor.

I Danmark är tiden från diagnos till behandling i medeltal 10 - 14 dagar. Det sägs också att patienten ofta hunnit bli opererad och fått strålbehandling eller annan behandling inom denna tid.

Väntetiderna i Sverige kan möjligen förklaras med att det fattas patologer, men det förefaller också finnas organisatoriska problem. I Danmark får varje cancerpatient en tydlig tidtabell för alla steg i behandlingen. Det borde vara en självklarhet att patienten är delaktig i de olika faserna i behandlingen. Säkerligen skulle det innebära en större trygghet. Den ovissa väntan på provsvar och när och vilken behandling som skall sättas in, skapar en ångest som vi som inte drabbats har svårt att förstå.

2010 blev den nationella vårdgarantin lag och landstingen skyldiga att erbjuda vård inom en viss tid. Väntetiderna har kortats, men fortfarande visar det sig att en av tio fått vänta mer än 90 dagar för specialistbesök. Dessutom är skillnaderna stora mellan landstingen.

Nu föreslår Myndigheten för vårdanalys att man inför en kortare vårdgaranti för brådskande diagnoser. Man vill att landstingen ska se livshotande cancer som en akut sjukdom. I Danmark har man infört en differentierad vårdgaranti, där hela vårdkedjan är med. Detta har lett till förbättrade resultat inom både cancervård och vård av hjärt- och kärlsjukdomar.

Inför valet gick Socialdemokraterna i Örebro Län ut med ett antal löften. Bland annat att alla skulle erbjudas personlig kontakt med vårdcentral samma dag som man söker vård. Det är bra, men det som man också skriver; det ska alltid vara vårdens ansvar att säkerställa att patienten får vård i tid, är långt mycket viktigare. Det sägs också att cancerpatienter ska få behandling inom fyra veckor. Detta vill man garantera.

Nu är det ju så att det finns olika typer av cancer, som är mer eller mindre elakartade. Det borde då vara självklart att de med mest elakartade diagnoser tas först. Det är viktigt att inse att cirka 30 procent av oss kommer att drabbas av cancer någon gång i livet. Vi ska ha tur om vi klarar oss, som en läkare uttryckte det. Därför tror jag att de flesta människor anser att cancervården bör prioriteras framför väldigt många av de småkrämpor som vi drabbas av.

Så snälla landstingspolitiker: Tänk efter vad ni bör prioritera! Det är inte nödvändigt att lova allt till alla.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

I en delrapport redovisas att väntetiden för patienter med tarmcancer är 65 - 76 dagar från remissutfärdande till behandling beroende på var i landet man bor.

I Danmark är tiden från diagnos till behandling i medeltal 10 - 14 dagar. Det sägs också att patienten ofta hunnit bli opererad och fått strålbehandling eller annan behandling inom denna tid.

Väntetiderna i Sverige kan möjligen förklaras med att det fattas patologer, men det förefaller också finnas organisatoriska problem. I Danmark får varje cancerpatient en tydlig tidtabell för alla steg i behandlingen. Det borde vara en självklarhet att patienten är delaktig i de olika faserna i behandlingen. Säkerligen skulle det innebära en större trygghet. Den ovissa väntan på provsvar och när och vilken behandling som skall sättas in, skapar en ångest som vi som inte drabbats har svårt att förstå.

2010 blev den nationella vårdgarantin lag och landstingen skyldiga att erbjuda vård inom en viss tid. Väntetiderna har kortats, men fortfarande visar det sig att en av tio fått vänta mer än 90 dagar för specialistbesök. Dessutom är skillnaderna stora mellan landstingen.

Nu föreslår Myndigheten för vårdanalys att man inför en kortare vårdgaranti för brådskande diagnoser. Man vill att landstingen ska se livshotande cancer som en akut sjukdom. I Danmark har man infört en differentierad vårdgaranti, där hela vårdkedjan är med. Detta har lett till förbättrade resultat inom både cancervård och vård av hjärt- och kärlsjukdomar.

Inför valet gick Socialdemokraterna i Örebro Län ut med ett antal löften. Bland annat att alla skulle erbjudas personlig kontakt med vårdcentral samma dag som man söker vård. Det är bra, men det som man också skriver; det ska alltid vara vårdens ansvar att säkerställa att patienten får vård i tid, är långt mycket viktigare. Det sägs också att cancerpatienter ska få behandling inom fyra veckor. Detta vill man garantera.

Nu är det ju så att det finns olika typer av cancer, som är mer eller mindre elakartade. Det borde då vara självklart att de med mest elakartade diagnoser tas först. Det är viktigt att inse att cirka 30 procent av oss kommer att drabbas av cancer någon gång i livet. Vi ska ha tur om vi klarar oss, som en läkare uttryckte det. Därför tror jag att de flesta människor anser att cancervården bör prioriteras framför väldigt många av de småkrämpor som vi drabbas av.

Så snälla landstingspolitiker: Tänk efter vad ni bör prioritera! Det är inte nödvändigt att lova allt till alla.

Margareta Karlsson

Ledarskribent