2015-01-28 06:00

2015-01-28 06:00

Ett hot mot demokratin

LÖRDAGSUTDELNING: Slopad lördagsutdelning

lördagsutdelning

Nu är det dags för politikerna att ryta till! När statligt ägda PostNord vid årsskiftet slutade dela ut dagstidningar på lördagar drabbades 25 000 tidningsprenumeranter I Sverige. De flesta av dessa finns på landsbygden. Detta är i högsta grad en demokratifråga och ett politiskt ställningstagande som går stick i stäv med devisen ”Hela Sverige ska Leva”. PostNords motiv för beslutet är att utdelningen av dagstidningar på lördagar är så lite efterfrågad vilket innebär att varje utdelad tidning blir alltför dyr. Men i det här fallet MÅSTE demokratifrågan väga tyngre än profiten. Nu uppmanar vi politikerna att ta PostNord i örat och se till så att även folket på landsbygden ska kunna läsa sin dagtidning på lördagarna och ha samma chans som alla andra svenskar att kunna sätta sig in i vad som händer i den egna kommunen, länet, Sverige, Europa och världen. Att vänta till måndagen med att läsa lördagstidningen vet alla samhällsintresserade är som att äta mögligt bröd.

Gunilla Johansson

Ordförande, Länsbygderådet Västerbotten

Nu är det dags för politikerna att ryta till! När statligt ägda PostNord vid årsskiftet slutade dela ut dagstidningar på lördagar drabbades 25 000 tidningsprenumeranter I Sverige. De flesta av dessa finns på landsbygden. Detta är i högsta grad en demokratifråga och ett politiskt ställningstagande som går stick i stäv med devisen ”Hela Sverige ska Leva”. PostNords motiv för beslutet är att utdelningen av dagstidningar på lördagar är så lite efterfrågad vilket innebär att varje utdelad tidning blir alltför dyr. Men i det här fallet MÅSTE demokratifrågan väga tyngre än profiten. Nu uppmanar vi politikerna att ta PostNord i örat och se till så att även folket på landsbygden ska kunna läsa sin dagtidning på lördagarna och ha samma chans som alla andra svenskar att kunna sätta sig in i vad som händer i den egna kommunen, länet, Sverige, Europa och världen. Att vänta till måndagen med att läsa lördagstidningen vet alla samhällsintresserade är som att äta mögligt bröd.

Gunilla Johansson

Ordförande, Länsbygderådet Västerbotten