2015-01-24 06:00

2015-01-24 06:00

Oro överökad sjuk-frånvaro

sjukfrånvaro. I dagarna kom Försäkringskassans prognos för sjukskrivningar. Dessa ökar mer än vad man tidigare förväntat. Den totala kostnaden för i år förväntas bli 31,5 miljarder kronor.

Regeringen med socialminister Annika Strandhäll i spetsen uttalar sin oro över utvecklingen. Strandhäll säger till TT att situationen är bekymmersam och att uppgången av sjukskrivningarna visar likhet med den uppgång som fanns i slutet av 1990-talet. Hon lovar krafttag när det gäller förebyggande arbete och insatser för rehabilitering.

Sjukfrånvaron ökar överallt, men den ökar mest bland kvinnor och de psykiska diagnoserna är vanliga.

Sahlgrenska akademin i Göteborg har undersökt ett antal kvinnor som sökt vård för fysiska besvär. Här visade det sig att mer än hälften av dessa sade att de var stressade av hög arbetsbelastning. Ungefär lika många stressades av att de hade svårigheter att sätta gränser och av höga krav på sig själva. Undersökningen visade också att risken för sjukskrivningar hos kvinnor kan fyrdubblas om arbetsplatsen har en otydlig organisation och om det förekommer konflikter.

Det finns säkert många förklaringar till de ökade sjukskrivningarna. Lunds universitet har bland annat påvisat ökade korttidsfrånvaro bland de som arbetar i öppna kontorsrum än de som arbetar i egna rum. En förklaring kan vara ökad infektionsrisk och att stressnivåerna stiger med mycket ljud och distraktion från omgivningen. På företaget Kalmar Vatten är kreativiteten stor. Där måste personalen träna två dagar i veckan på arbetstid. Träningen ingår som ett kriterium i löneförhandlingarna. Den som inte motionerar kan därmed få en sämre löneutveckling på sikt.

Representanten för Saco Jenny Holmgren säger i tidningen Ny Teknik, att det ingår i befattningsbeskrivningen att man ska träna på arbetet. Det är inget konstigt och medlemmarna är positiva. Träningen har lett till gladare och mer effektiv personal.

Troligen behövs både kreativitet och långsiktigt tänkande för att få ner sjukskrivningstalet. Det är inte rimligt att sjukskrivningarna ständigt ökar, vare sig ur ekonomisk eller mänsklig synpunkt.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Regeringen med socialminister Annika Strandhäll i spetsen uttalar sin oro över utvecklingen. Strandhäll säger till TT att situationen är bekymmersam och att uppgången av sjukskrivningarna visar likhet med den uppgång som fanns i slutet av 1990-talet. Hon lovar krafttag när det gäller förebyggande arbete och insatser för rehabilitering.

Sjukfrånvaron ökar överallt, men den ökar mest bland kvinnor och de psykiska diagnoserna är vanliga.

Sahlgrenska akademin i Göteborg har undersökt ett antal kvinnor som sökt vård för fysiska besvär. Här visade det sig att mer än hälften av dessa sade att de var stressade av hög arbetsbelastning. Ungefär lika många stressades av att de hade svårigheter att sätta gränser och av höga krav på sig själva. Undersökningen visade också att risken för sjukskrivningar hos kvinnor kan fyrdubblas om arbetsplatsen har en otydlig organisation och om det förekommer konflikter.

Det finns säkert många förklaringar till de ökade sjukskrivningarna. Lunds universitet har bland annat påvisat ökade korttidsfrånvaro bland de som arbetar i öppna kontorsrum än de som arbetar i egna rum. En förklaring kan vara ökad infektionsrisk och att stressnivåerna stiger med mycket ljud och distraktion från omgivningen. På företaget Kalmar Vatten är kreativiteten stor. Där måste personalen träna två dagar i veckan på arbetstid. Träningen ingår som ett kriterium i löneförhandlingarna. Den som inte motionerar kan därmed få en sämre löneutveckling på sikt.

Representanten för Saco Jenny Holmgren säger i tidningen Ny Teknik, att det ingår i befattningsbeskrivningen att man ska träna på arbetet. Det är inget konstigt och medlemmarna är positiva. Träningen har lett till gladare och mer effektiv personal.

Troligen behövs både kreativitet och långsiktigt tänkande för att få ner sjukskrivningstalet. Det är inte rimligt att sjukskrivningarna ständigt ökar, vare sig ur ekonomisk eller mänsklig synpunkt.

Margareta Karlsson

Ledarskribent