2015-01-19 06:00

2015-01-20 22:47

En text jag inte velat skriva

Jag hade helst sluppit att skriva om Helena Frisks avhopp.

Ett konstaterande är att partiet nu tappar viktig erfarenhet, kunskap, bredd och engagemang men mest en stark och modig röst och ett ansikte utåt. Efter 13 år i Riksdagen och 20 år i kommunfullmäktige där Karlskogas bästa och ett solidariskt samhälle varit en rödtråd kliver hon nu åt sidan.

En mer kompetent partiföreträdare är svår att hitta enligt min mening. Helena har varit och är aktiv inom många områden. Genom detta har hon varit en stor styrka och tillgång för partiet. Tyvärr fick inte Helena de röster som krävdes av mötets deltagare. Mötets majoritet har tydligen ansett att Helenas position som förste vice ordförande i kommunfullmäktiges presidium var nog.

Personligen har jag svårt att se detta skulle inverka och påverka hennes möjligheter att göra ett bra arbete på en tyngre post. Vilket även valberedningen verkar ha varit inne på. Det är verkligen inte fel med förnyelse. Det är bara att bekräfta Helenas konstaterande från torsdagen Kuriren att mötet inte hade samma syn som väljarna...

Här har partiet ett stort jobb att göra. Att få väljare att känna att vilja bli även medlemmar, inte bara väljare. Då får man även en god chans att kunna påverka inom partiet och även motverka toppstyrning.

Jag blir glad och hoppfull att Helena fortfarande vill påverka fortsätta driva socialdemokrati i någon form.

Lycka till Helena och tack för det du gjort hittills.

Ett konstaterande är att partiet nu tappar viktig erfarenhet, kunskap, bredd och engagemang men mest en stark och modig röst och ett ansikte utåt. Efter 13 år i Riksdagen och 20 år i kommunfullmäktige där Karlskogas bästa och ett solidariskt samhälle varit en rödtråd kliver hon nu åt sidan.

En mer kompetent partiföreträdare är svår att hitta enligt min mening. Helena har varit och är aktiv inom många områden. Genom detta har hon varit en stor styrka och tillgång för partiet. Tyvärr fick inte Helena de röster som krävdes av mötets deltagare. Mötets majoritet har tydligen ansett att Helenas position som förste vice ordförande i kommunfullmäktiges presidium var nog.

Personligen har jag svårt att se detta skulle inverka och påverka hennes möjligheter att göra ett bra arbete på en tyngre post. Vilket även valberedningen verkar ha varit inne på. Det är verkligen inte fel med förnyelse. Det är bara att bekräfta Helenas konstaterande från torsdagen Kuriren att mötet inte hade samma syn som väljarna...

Här har partiet ett stort jobb att göra. Att få väljare att känna att vilja bli även medlemmar, inte bara väljare. Då får man även en god chans att kunna påverka inom partiet och även motverka toppstyrning.

Jag blir glad och hoppfull att Helena fortfarande vill påverka fortsätta driva socialdemokrati i någon form.

Lycka till Helena och tack för det du gjort hittills.

  • Acke Månsson