2015-01-14 06:00

2015-01-20 22:46

Försvarare Hultqvist

Folk och Försvar. Peter Hultqvists tal på Folk och Försvars konferens i Sälen visade tydligt att Hultqvist trivs som försvarsminister.

Myndigt, självsäkert, på brett Borlängemål och utan att tippa över gränsen till att bli dryg gick Hultqvist igenom vad som gäller i försvaret och vad som ska göras med alltifrån ”enskild soldats utrustning” till Gotlands upprustning. Hultqvists anförande är regeringens ingångsvärde i de kommande samtalen i riksdagen om försvarets inriktning. Tanken är att alla partier utom V och SD ska förhandla fram innehållet i den försvarsproposition som regeringen ska lämna ifrån sig under april månad. Enligt försvarsministern finns det tre grundläggande utgångspunkter för vårens nya försvarsbeslut:

1. Försvaret ska ställas i relation till vad som görs i vår omvärld.

2. Det viktigaste är att den grundläggande personalförsörjningen fungerar.

3. I första hand är uppgiften att försvara svenskt territorium.

Hultqvists fjärde medskick till de kommande partiöverläggningarna var en uppmaning om att inte ”fly in i Natodebatten” istället för att ta tag i det egna ansvaret för att handfast och vardagligt förbättra svensk försvarsförmåga.

Natofrågan är mer aktuell än på mycket länge. Dels därför att det är en orolig värld med krig, terror och irrationella ryssar. Dels därför att Moderaterna nu har återgått till en mer öppen Natovänlig politik. Dels därför att svenska medborgare i opinionsundersökningar allt oftare visar en positiv inställning till medlemskap i Nato.

De borgerliga partierna kommer samfällt att förorda att regeringen tillsätter en förutsättningslös utredning om för- och nackdelar med Natomedlemskap. Socialdemokraterna inser nog att de inte kommer undan den där utredningen.

Men Hultqvist vill inte hetsa fram något. Strategin från hans sida är att steg för steg och hand i hand med Finland låta saker och ting liksom ge sig själv vad det lider. Antingen blir Nato ett självklart steg i utvecklingen om ett decennium. Eller så händer något som ändrar kartan.

En rejäl och flerårig utredning bör inte störa den strategin. Som utrikesminister Margot Wallström sa i Sälen så måste en ”kunna diskutera allting”. Hultqvist underströk från scenen att det ”inte finns någon åsiktsskillnad” mellan honom och Wallström. Så nåt blir det. Lita på det.

Widar Andersson

Folkbladet

Myndigt, självsäkert, på brett Borlängemål och utan att tippa över gränsen till att bli dryg gick Hultqvist igenom vad som gäller i försvaret och vad som ska göras med alltifrån ”enskild soldats utrustning” till Gotlands upprustning. Hultqvists anförande är regeringens ingångsvärde i de kommande samtalen i riksdagen om försvarets inriktning. Tanken är att alla partier utom V och SD ska förhandla fram innehållet i den försvarsproposition som regeringen ska lämna ifrån sig under april månad. Enligt försvarsministern finns det tre grundläggande utgångspunkter för vårens nya försvarsbeslut:

1. Försvaret ska ställas i relation till vad som görs i vår omvärld.

2. Det viktigaste är att den grundläggande personalförsörjningen fungerar.

3. I första hand är uppgiften att försvara svenskt territorium.

Hultqvists fjärde medskick till de kommande partiöverläggningarna var en uppmaning om att inte ”fly in i Natodebatten” istället för att ta tag i det egna ansvaret för att handfast och vardagligt förbättra svensk försvarsförmåga.

Natofrågan är mer aktuell än på mycket länge. Dels därför att det är en orolig värld med krig, terror och irrationella ryssar. Dels därför att Moderaterna nu har återgått till en mer öppen Natovänlig politik. Dels därför att svenska medborgare i opinionsundersökningar allt oftare visar en positiv inställning till medlemskap i Nato.

De borgerliga partierna kommer samfällt att förorda att regeringen tillsätter en förutsättningslös utredning om för- och nackdelar med Natomedlemskap. Socialdemokraterna inser nog att de inte kommer undan den där utredningen.

Men Hultqvist vill inte hetsa fram något. Strategin från hans sida är att steg för steg och hand i hand med Finland låta saker och ting liksom ge sig själv vad det lider. Antingen blir Nato ett självklart steg i utvecklingen om ett decennium. Eller så händer något som ändrar kartan.

En rejäl och flerårig utredning bör inte störa den strategin. Som utrikesminister Margot Wallström sa i Sälen så måste en ”kunna diskutera allting”. Hultqvist underströk från scenen att det ”inte finns någon åsiktsskillnad” mellan honom och Wallström. Så nåt blir det. Lita på det.

Widar Andersson

Folkbladet