2015-01-13 06:00

2015-01-20 22:41

Banken hatar våra kontanter

Under de senaste veckorna har ett antal bankkunder i insändare uppmärksammat att Nordea i Karlskoga kommer att upphöra med kontanthantering i mars. Därmed är det endast Handelsbanken som fortsättningsvis har denna service.

Sveriges länsstyrelser har, på regeringens uppdrag, nyligen presenterat en gemensam rapport. I denna konstateras att möjligheterna att genomföra betalningar, oavsett det handlar om att använda kort, elektroniska lösningar eller kontanter är otillräckliga. Åtminstone när det gäller vissa delar av Sverige och för vissa grupper. Sedan 2011 har andelen bankkontor, som levererar kontanter minskat med 40 procent. Personer som bor i 175 orter har mer än 15 kilometer till närmaste kontantuttag. Man kan ju undra om detta är en rimlig utveckling.

Att slopa kontanter är en fråga som överhuvudtaget inte diskuteras inom eurozonen. Detta märktes tydligt under en resa genom flera europeiska länder. Oftast gick det bra att betala med kort på hotell och större restauranger, men vid inköp av varor under 200-300 kronor krävdes kontanter i många fall.

Det är märkligt att Finansinspektionen inte reagerar. Bankerna har en samhällsbärande funktion och har fått tillstånd att hantera penningtransaktioner av olika slag. För en tid sedan slog en domstol fast att exempelvis landsting och andra officiella myndigheter inte fick neka kontantbetalning. Detta borde rimligtvis även gälla bankerna,

Patricia Hedelius skriver en krönika i Svenska Dagbladet med rubriken, - Därför hatar bankerna dina kontanter. Hon menar att man kan ana en känsla av konspiration.

Helt klart är att möjligheten att ta ut pengar i Sverige blir allt svårare. Nära 900 bankomater har försvunnit de senaste åren. Bara Tjeckien har sämre täckning.

Bankernas argument för slopandet av kontanthanteringen sägs vara omtanke om kunden. Man värnar om miljön och rånrisken anses stor. Dessutom kostar det för bankerna att tillhandahålla kontanter. När det gäller kostnader menar dock Brottsförebyggande rådet att kortbedrägerier och andra betalningsbrott på internet kostar tiotals miljarder varje år

Man kan förstå att bankerna gärna ser att vi kunder betalar med kort eftersom vi och handlarna betalar stora summor för detta. Korthanteringen är en kassako för bankerna. Lite service borde vi i gengäld kunna kräva. Heder åt Handelsbanken, som åtminstone i nuläget inte tänker avveckla kontanthanteringen!

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Under de senaste veckorna har ett antal bankkunder i insändare uppmärksammat att Nordea i Karlskoga kommer att upphöra med kontanthantering i mars. Därmed är det endast Handelsbanken som fortsättningsvis har denna service.

Sveriges länsstyrelser har, på regeringens uppdrag, nyligen presenterat en gemensam rapport. I denna konstateras att möjligheterna att genomföra betalningar, oavsett det handlar om att använda kort, elektroniska lösningar eller kontanter är otillräckliga. Åtminstone när det gäller vissa delar av Sverige och för vissa grupper. Sedan 2011 har andelen bankkontor, som levererar kontanter minskat med 40 procent. Personer som bor i 175 orter har mer än 15 kilometer till närmaste kontantuttag. Man kan ju undra om detta är en rimlig utveckling.

Att slopa kontanter är en fråga som överhuvudtaget inte diskuteras inom eurozonen. Detta märktes tydligt under en resa genom flera europeiska länder. Oftast gick det bra att betala med kort på hotell och större restauranger, men vid inköp av varor under 200-300 kronor krävdes kontanter i många fall.

Det är märkligt att Finansinspektionen inte reagerar. Bankerna har en samhällsbärande funktion och har fått tillstånd att hantera penningtransaktioner av olika slag. För en tid sedan slog en domstol fast att exempelvis landsting och andra officiella myndigheter inte fick neka kontantbetalning. Detta borde rimligtvis även gälla bankerna,

Patricia Hedelius skriver en krönika i Svenska Dagbladet med rubriken, - Därför hatar bankerna dina kontanter. Hon menar att man kan ana en känsla av konspiration.

Helt klart är att möjligheten att ta ut pengar i Sverige blir allt svårare. Nära 900 bankomater har försvunnit de senaste åren. Bara Tjeckien har sämre täckning.

Bankernas argument för slopandet av kontanthanteringen sägs vara omtanke om kunden. Man värnar om miljön och rånrisken anses stor. Dessutom kostar det för bankerna att tillhandahålla kontanter. När det gäller kostnader menar dock Brottsförebyggande rådet att kortbedrägerier och andra betalningsbrott på internet kostar tiotals miljarder varje år

Man kan förstå att bankerna gärna ser att vi kunder betalar med kort eftersom vi och handlarna betalar stora summor för detta. Korthanteringen är en kassako för bankerna. Lite service borde vi i gengäld kunna kräva. Heder åt Handelsbanken, som åtminstone i nuläget inte tänker avveckla kontanthanteringen!

Margareta Karlsson

Ledarskribent