2014-12-17 06:00

2015-01-20 23:11

Tappat förtroende

regeringskrisen. Vid flera tillfällen har jag skrivit och föreläst om vikten av att ha positiva förebilder.

Ledare som innehar en chefsställning i näringsliv, offentlig förvaltning eller har politiska uppdrag är viktiga i detta sammanhang. De blir ofta särskilt granskade. Kraven är inte ouppnåeliga, men de flesta önskar nog ledare som är ärliga, sakliga, empatiska och har ett etiskt förhållningssätt.

Före valet var det många som var oroliga över hur de politiska företrädarna skulle kunna samarbeta. Den hätska tonen och personangreppen blev alltfler. Det visade sig också efter valet att inget parti egentligen var intresserad av att lösa den kaotiska situationen. Partiföreträdarna grävde ner sig i sandlådan och barrikaderade sig. Bland annat beskyllde de varandra för bristande samarbetsförmåga. Några utsträckta händer ville ingen ta i.

Konsekvenserna har visat sig i flera opinionsundersökningar, i vilka förtroendet för politikerna har rasat. Statsvetaren Malena Rosèn Sundström säger i Svenska Dagbladet, att argumenten som politiker använder tenderar att bli alltmer nedsättande. - Människor är inte vana vid pajkastning och att debatten håller så låg nivå, säger hon vidare. Det är synnerligen ovanligt i svensk politik med en så kraftig politisk turbulens. En utländsk observatör undrade om detta verkligen var Sverige.

Han ansåg att turbulensen mera hörde hemma i Italien.

Det är nu dags för våra partiföreträdare att kravla sig upp ur sandlådan och försöka föra en konstruktiv debatt. Inte minst försöka hålla sig till sakfrågorna. Det kan möjligen återupprätta förtroendet.

Kanske kan den senaste tidens turbulens ändå föra något gott med sig. Det svenska folket diskuterar politik som aldrig förr. Ingen är oberörd. Kanske kan det också föra med sig att flera röstar samt engagerar sig för politiska frågor och vill vara med och påverka. I så fall har den uppkomna situationen inte endast varit negativ. Engagerade människor för utvecklingen framåt i Sverige.

Margareta Karlsson

Ledarskribent

Ledare som innehar en chefsställning i näringsliv, offentlig förvaltning eller har politiska uppdrag är viktiga i detta sammanhang. De blir ofta särskilt granskade. Kraven är inte ouppnåeliga, men de flesta önskar nog ledare som är ärliga, sakliga, empatiska och har ett etiskt förhållningssätt.

Före valet var det många som var oroliga över hur de politiska företrädarna skulle kunna samarbeta. Den hätska tonen och personangreppen blev alltfler. Det visade sig också efter valet att inget parti egentligen var intresserad av att lösa den kaotiska situationen. Partiföreträdarna grävde ner sig i sandlådan och barrikaderade sig. Bland annat beskyllde de varandra för bristande samarbetsförmåga. Några utsträckta händer ville ingen ta i.

Konsekvenserna har visat sig i flera opinionsundersökningar, i vilka förtroendet för politikerna har rasat. Statsvetaren Malena Rosèn Sundström säger i Svenska Dagbladet, att argumenten som politiker använder tenderar att bli alltmer nedsättande. - Människor är inte vana vid pajkastning och att debatten håller så låg nivå, säger hon vidare. Det är synnerligen ovanligt i svensk politik med en så kraftig politisk turbulens. En utländsk observatör undrade om detta verkligen var Sverige.

Han ansåg att turbulensen mera hörde hemma i Italien.

Det är nu dags för våra partiföreträdare att kravla sig upp ur sandlådan och försöka föra en konstruktiv debatt. Inte minst försöka hålla sig till sakfrågorna. Det kan möjligen återupprätta förtroendet.

Kanske kan den senaste tidens turbulens ändå föra något gott med sig. Det svenska folket diskuterar politik som aldrig förr. Ingen är oberörd. Kanske kan det också föra med sig att flera röstar samt engagerar sig för politiska frågor och vill vara med och påverka. I så fall har den uppkomna situationen inte endast varit negativ. Engagerade människor för utvecklingen framåt i Sverige.

Margareta Karlsson

Ledarskribent