2014-12-15 06:00

2015-01-20 22:44

Löfvens konflikt-varsel

Johan Schück är samhällsekonomisk krönikör på Dagens Nyheter. Schück liknar Stefan Löfvens meddelande om att han kommer att utlysa ett extra val vid ett varsel om konfliktåtgärder på arbetsmarknaden. Det är en kul liknelse som bygger på statsministerns långa fackliga bakgrund. I den bästa av världar är det dessutom så att Schücks liknelse har fog för sig och att Löfven har framgång i så mening att varslet om extra val inte behöver utlysas.

Johan Schück manar i sin krönika partierna att ställa in extravalet och att börja prata med varandra istället. Extravalet är enligt honom ett ”grovt missgrepp”som inte kommer att göra någon nytta i form av att skapa underlag för en regering som kan regera i majoritet. Tvärtom kan en hård och konfliktinriktad valrörelse här på vårvintern göra ont värre och bygga murarna högre mellan de partier som i själva verket borde samverka.

Den forna regeringsalliansens fyra partier har nyckelroller i dramat. Hittills har de inte rosat marknaden. Barnsliga utspel om regler –eller till och med lagar –som ska skydda minoritetsregeringars rätt att styra utan att bry sig om andra har varvats med bombastisk alliansretorik från tider som flytt.

Sannolikt har Anna Kinberg Batra ett avgörande inflytande på hur de fyra partierna ska förhålla sig till Stefan Löfvens varsel. Moderatledaren är nu ute på banan som officiell kandidat och kan börja agera lite mer rejält. När risker adderas med möjligheter är det långtifrån säkert att Kinberg Batra är så där alldeles förtjust i att utkämpa ett extra val med oviss utgång om saker och ting kan lösas på ett smidigare sätt. Vare sig Stefan Löfven eller Anna Kinberg Batra kan räkna med att efter ett extra val styra över en majoritet som ryms i de gamla fållorna. Det behövs förnyelse och parlamentariska innovationer. Kinberg Batra kan inte räkna med att innovationsklimatet är bättre efter en sur och grinig valrörelse.

Stefan Löfven har å sin sida börjat göra nödvändiga justeringar av sin politiska position. Förra veckans vredgade och ogenomtänkta besked om att den vänsterpartidikterade och med stor majoritet nedröstade budgeten skulle utgöra plattform för S och MP i en gemensam valrörelse, har nu förpassats till arkivet för dåliga idéer.

Socialdemokraterna avser att ställa upp som sig själva. Och budgeten är, som Löfven själv konstaterade i går, just nedröstad. Att gå till val med en sådan budget är inte på något sätt förenligt med att utlysa ett extra val där syftet är att skapa breda majoriteter i riksdagen.

Statsministerns nya besked i dessa frågor gör det svåra något mindre svårt. Om Anna Kinberg Batra och Stefan Löfven vill göra det ännu lite lättare för sig själva och för Sverige så gör de precis som Johan Schück föreslår och låter extra valet stanna i varselstadiet för att i stället börja prata allvar med varandra.

Widar Andersson

Folkbladet

Johan Schück är samhällsekonomisk krönikör på Dagens Nyheter. Schück liknar Stefan Löfvens meddelande om att han kommer att utlysa ett extra val vid ett varsel om konfliktåtgärder på arbetsmarknaden. Det är en kul liknelse som bygger på statsministerns långa fackliga bakgrund. I den bästa av världar är det dessutom så att Schücks liknelse har fog för sig och att Löfven har framgång i så mening att varslet om extra val inte behöver utlysas.

Johan Schück manar i sin krönika partierna att ställa in extravalet och att börja prata med varandra istället. Extravalet är enligt honom ett ”grovt missgrepp”som inte kommer att göra någon nytta i form av att skapa underlag för en regering som kan regera i majoritet. Tvärtom kan en hård och konfliktinriktad valrörelse här på vårvintern göra ont värre och bygga murarna högre mellan de partier som i själva verket borde samverka.

Den forna regeringsalliansens fyra partier har nyckelroller i dramat. Hittills har de inte rosat marknaden. Barnsliga utspel om regler –eller till och med lagar –som ska skydda minoritetsregeringars rätt att styra utan att bry sig om andra har varvats med bombastisk alliansretorik från tider som flytt.

Sannolikt har Anna Kinberg Batra ett avgörande inflytande på hur de fyra partierna ska förhålla sig till Stefan Löfvens varsel. Moderatledaren är nu ute på banan som officiell kandidat och kan börja agera lite mer rejält. När risker adderas med möjligheter är det långtifrån säkert att Kinberg Batra är så där alldeles förtjust i att utkämpa ett extra val med oviss utgång om saker och ting kan lösas på ett smidigare sätt. Vare sig Stefan Löfven eller Anna Kinberg Batra kan räkna med att efter ett extra val styra över en majoritet som ryms i de gamla fållorna. Det behövs förnyelse och parlamentariska innovationer. Kinberg Batra kan inte räkna med att innovationsklimatet är bättre efter en sur och grinig valrörelse.

Stefan Löfven har å sin sida börjat göra nödvändiga justeringar av sin politiska position. Förra veckans vredgade och ogenomtänkta besked om att den vänsterpartidikterade och med stor majoritet nedröstade budgeten skulle utgöra plattform för S och MP i en gemensam valrörelse, har nu förpassats till arkivet för dåliga idéer.

Socialdemokraterna avser att ställa upp som sig själva. Och budgeten är, som Löfven själv konstaterade i går, just nedröstad. Att gå till val med en sådan budget är inte på något sätt förenligt med att utlysa ett extra val där syftet är att skapa breda majoriteter i riksdagen.

Statsministerns nya besked i dessa frågor gör det svåra något mindre svårt. Om Anna Kinberg Batra och Stefan Löfven vill göra det ännu lite lättare för sig själva och för Sverige så gör de precis som Johan Schück föreslår och låter extra valet stanna i varselstadiet för att i stället börja prata allvar med varandra.

Widar Andersson

Folkbladet