2018-08-10 06:00

2018-08-10 06:00

Handlar om att ta ansvar

INSÄNDARE: Svar till Rolf Lindberg angående KarlskogaHem

Rolf Lindberg, styrelseordförande i KarlskogaHem AB skriver i en insändare att det aldrig hänt att en vice ordförande gått emot bolagets viktigaste investeringsbeslut. Nej, sannolikt inte, även om så borde skett. Då hade styrelsen för dåvarande Hyresbostäder sluppit att avsättas. För mig handlar det inte om att ha ansvar utan att ta ansvar.

Styrelsen har mycket riktigt två oberoende experter som ledamöter som jag uppskattar och känner stort förtroende för. Men det fråntar mig inte mitt ansvar som ledamot i bolaget vilket Rolf Lindberg tycks tro. Jag gör min bedömning av bolagets bästa och agerar utifrån det, nämligen att Karlskogahem inte bör öka sina skulder i ett läge med omfattande kostnader för reinvesteringar som är svåra att uppskatta, samtidigt som ytterligare bostäder byggs utan egen finansiering.

Det var en enig styrelse menar Rolf Lindberg som tagit beslutet. Eftersom jag inte deltog vid styrelsemötet kan jag inte uttala mig om styrelsens diskussion. Helt uppenbart är att de ledamöter som närvarade har olika uppfattning om vad som beslutades och om protokollets innehåll. Vid vårt senaste styrelsemöte påtalade jag för styrelsen att beslut inte har och inte kan fattas på ett sådant sätt, som innebär att per capsulam-beslut inte protokollförs och blir till en formell handling. Om Lindberg tagit del av mina och andras synpunkter hade han haft anledning att hantera frågan i styrelsen ett varv till. Vid förfrågan om ärendet skulle gå vidare till kommunfullmäktige uttryckt jag en avvikande uppfattning och sa nej. Således fanns och finns det olika uppfattningar om beslutet togs i samband med styrelsemötet Lindberg hänvisar till eller i ett senare per capsulam-beslut som inte protokollförts.

Lindberg referera till sin mejlkontakt att det är årets viktigaste investeringsbeslut. Som fullmäktigeledamot förvånades jag över det bristande underlag som Lindberg tydligen anser att ledamöter i kommunfullmäktige behöver för att ta ställning till investeringen. Därför yrkade jag att ärendet skulle återremitteras i kommunfullmäktige för att förtydliga nivåerna på lånen, skapa samsyn i pågående bostadsplanering och utreda förutsättningen för någon privat aktör att bygga.

Majoritetens ledamöter i kommunfullmäktige valde senare att bevilja interna lån till Karlskogahem AB utan att veta till vilken nivå. Personligen vill jag veta vilka beslut jag tar som politiker och vilka konsekvenser de får.

Pia Renman

Vice ordförande i KarlskogaHem

 

Rolf Lindberg, styrelseordförande i KarlskogaHem AB skriver i en insändare att det aldrig hänt att en vice ordförande gått emot bolagets viktigaste investeringsbeslut. Nej, sannolikt inte, även om så borde skett. Då hade styrelsen för dåvarande Hyresbostäder sluppit att avsättas. För mig handlar det inte om att ha ansvar utan att ta ansvar.

Styrelsen har mycket riktigt två oberoende experter som ledamöter som jag uppskattar och känner stort förtroende för. Men det fråntar mig inte mitt ansvar som ledamot i bolaget vilket Rolf Lindberg tycks tro. Jag gör min bedömning av bolagets bästa och agerar utifrån det, nämligen att Karlskogahem inte bör öka sina skulder i ett läge med omfattande kostnader för reinvesteringar som är svåra att uppskatta, samtidigt som ytterligare bostäder byggs utan egen finansiering.

Det var en enig styrelse menar Rolf Lindberg som tagit beslutet. Eftersom jag inte deltog vid styrelsemötet kan jag inte uttala mig om styrelsens diskussion. Helt uppenbart är att de ledamöter som närvarade har olika uppfattning om vad som beslutades och om protokollets innehåll. Vid vårt senaste styrelsemöte påtalade jag för styrelsen att beslut inte har och inte kan fattas på ett sådant sätt, som innebär att per capsulam-beslut inte protokollförs och blir till en formell handling. Om Lindberg tagit del av mina och andras synpunkter hade han haft anledning att hantera frågan i styrelsen ett varv till. Vid förfrågan om ärendet skulle gå vidare till kommunfullmäktige uttryckt jag en avvikande uppfattning och sa nej. Således fanns och finns det olika uppfattningar om beslutet togs i samband med styrelsemötet Lindberg hänvisar till eller i ett senare per capsulam-beslut som inte protokollförts.

Lindberg referera till sin mejlkontakt att det är årets viktigaste investeringsbeslut. Som fullmäktigeledamot förvånades jag över det bristande underlag som Lindberg tydligen anser att ledamöter i kommunfullmäktige behöver för att ta ställning till investeringen. Därför yrkade jag att ärendet skulle återremitteras i kommunfullmäktige för att förtydliga nivåerna på lånen, skapa samsyn i pågående bostadsplanering och utreda förutsättningen för någon privat aktör att bygga.

Majoritetens ledamöter i kommunfullmäktige valde senare att bevilja interna lån till Karlskogahem AB utan att veta till vilken nivå. Personligen vill jag veta vilka beslut jag tar som politiker och vilka konsekvenser de får.

Pia Renman

Vice ordförande i KarlskogaHem

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.