2018-06-15 06:00

2018-06-15 06:00

Har för mycket makt

INSÄNDARE: Reflektion över Rickard Simonssons debattartikel

Regionens tjänstemän har för stor makt.
Det var med sjunkande spänning och intresse jag läste regiondirektör Rickard Simonssons svar till en orolig och kritisk ”anonym” läkare i fredagstidningen.

Det läkaren och många andra befarar är att omorganisationen med länskliniker har degraderat ”utbygdslasaretten” i Karlskoga o Lindesberg.

Den neddragning som skett på BB-verksamheten och akutmottagningen i Karlskoga kan härledas till just omorganisationen och att chefer är lokaliserade till Örebro.

Att sen personalbristen samtidigt är stor över hela landet försvårar naturligtvis förhållandena. Risken är överhängande att ”helheten” som Rickard Simonsson kallar det, till slut inte innefattar några ”delheter”.

När akutverksamheten som i Karlskoga har prioriterats ner, och BB har sommarstängt (samordnats med Örebro) 20% av året är risken överhängande att det fortsätter...

Inte med ett ord nämner regiondirektören det som förmodligen oroar befolkningen mest i västra länsdelen nämligen BB-stängningen. Inte heller nämner han att akuten, trots om- och utbyggnad, i två steg har prioriterats ner vad gäller nivå på personskador.

Med viss överdrift kan man säga att i framtiden verkar det bara vara snoriga näsor och vrickningar som de tillåts ta emot.

Säkert har omorganisationen också lett till förbättringar som kortare köer bl.a. Förmodligen beroende på att minskat BB-öppet och nedprioriteringar av akuten frigjort läkartid.

Jag hoppas verkligen att det arbetas för högtryck med att öppna BB i Karlskoga i höst men efter alla turer och år av oro, neddragningar och stängningar kan det vara svårt. Vår gemensamma sektor har misskötts i 30 – 40 år. Bl.a. har utbildning och löner inte prioriterats tillräckligt.

Naturligtvis måste patientsäkerheten på båda BB-avdelningarna komma i första hand men långsiktigt får det inte finnas nån tvekan om åretruntöppet.

Det känns lite dubbelt att läsa att Simonsson säger sig ha samma agenda som ”politiken”.

Det är såklart bra men betyder det att regionstyrelsen och fullmäktige uppskattar de förändringar som har gjorts?

På fullmäktigemötet i vintras, som antog verksamhetsplanen, var det knappt någon som protesterade mot den låga ekonomiska nivån. Verksamhetsplanen tillåter också att tjänstemän, utan att besluten passerar styrelsen, har rätt att besluta om samordningar och förändringar. Inte heller det fick många protester.

Det väcker frågan om vilka som egentligen bestämmer och driver regionen.

Det är rimligt att regionstyrelsen återtar ledningen över regionen genom att återkalla delegationen i de viktigaste frågorna som rör verksamheten.

Det räcker inte att hoppas att tjänstemannakåren ska klara av att se till helheten.

För ett helårsöppet BB och en välfungerande akutmottagning i Karlskoga.

Ingvar Eriksson (V)

Regionfullmäktigeledamot

Västra länsdelen

 

 

Det läkaren och många andra befarar är att omorganisationen med länskliniker har degraderat ”utbygdslasaretten” i Karlskoga o Lindesberg.

Den neddragning som skett på BB-verksamheten och akutmottagningen i Karlskoga kan härledas till just omorganisationen och att chefer är lokaliserade till Örebro.

Att sen personalbristen samtidigt är stor över hela landet försvårar naturligtvis förhållandena. Risken är överhängande att ”helheten” som Rickard Simonsson kallar det, till slut inte innefattar några ”delheter”.

När akutverksamheten som i Karlskoga har prioriterats ner, och BB har sommarstängt (samordnats med Örebro) 20% av året är risken överhängande att det fortsätter...

Inte med ett ord nämner regiondirektören det som förmodligen oroar befolkningen mest i västra länsdelen nämligen BB-stängningen. Inte heller nämner han att akuten, trots om- och utbyggnad, i två steg har prioriterats ner vad gäller nivå på personskador.

Med viss överdrift kan man säga att i framtiden verkar det bara vara snoriga näsor och vrickningar som de tillåts ta emot.

Säkert har omorganisationen också lett till förbättringar som kortare köer bl.a. Förmodligen beroende på att minskat BB-öppet och nedprioriteringar av akuten frigjort läkartid.

Jag hoppas verkligen att det arbetas för högtryck med att öppna BB i Karlskoga i höst men efter alla turer och år av oro, neddragningar och stängningar kan det vara svårt. Vår gemensamma sektor har misskötts i 30 – 40 år. Bl.a. har utbildning och löner inte prioriterats tillräckligt.

Naturligtvis måste patientsäkerheten på båda BB-avdelningarna komma i första hand men långsiktigt får det inte finnas nån tvekan om åretruntöppet.

Det känns lite dubbelt att läsa att Simonsson säger sig ha samma agenda som ”politiken”.

Det är såklart bra men betyder det att regionstyrelsen och fullmäktige uppskattar de förändringar som har gjorts?

På fullmäktigemötet i vintras, som antog verksamhetsplanen, var det knappt någon som protesterade mot den låga ekonomiska nivån. Verksamhetsplanen tillåter också att tjänstemän, utan att besluten passerar styrelsen, har rätt att besluta om samordningar och förändringar. Inte heller det fick många protester.

Det väcker frågan om vilka som egentligen bestämmer och driver regionen.

Det är rimligt att regionstyrelsen återtar ledningen över regionen genom att återkalla delegationen i de viktigaste frågorna som rör verksamheten.

Det räcker inte att hoppas att tjänstemannakåren ska klara av att se till helheten.

För ett helårsöppet BB och en välfungerande akutmottagning i Karlskoga.

Ingvar Eriksson (V)

Regionfullmäktigeledamot

Västra länsdelen

 

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.