2018-05-17 06:00

2018-05-17 06:00

Hur ska vi få insyn?

Politik: Demokratin dödas av Degerforsvänstern

I rollen som oppositionspolitiker under Degerforsvänsterns två mandatperioder har jag sakta men säkert sett att demokratin sakta förminskas och förmultnas. Inflytandet, informationen och yttrandemöjligheterna urholkas, för att sedan blekna bort.

Möjligheten att få en avvikande åsikt i kommunstyrelsen försvann först för oss med insynsplats. Därefter röstade Degerforsvänstern in Moderaternas kandidat Johan Nordström som oppositionsråd som tack för att de stöttar i budgetarbetet och även gav Degerforsvänstern full majoritet i kommunen. Oerhört magstarkt men säkerligen en del i Degerforsvänsterns förmodade strategi för att utåt sett ge bilden av samstämmighet och bred uppslutning i viktiga inriktningsbeslut och andra avgörande frågor för Degerfors.

Nu kommer återigen stora avgörande försämringar att ske vilka medför att oppositionen kommer att få det svårt att få gå på möten, informationstapp, och påverkansmöjligheterna kommer att utebli. I handlingen från senaste KSAU- kommunstyrelsens arbetsutskott kan man läsa att Degerforsvänstern förordar att insynsplatserna i Kommunstyrelsen ska avvecklas efter valet i höst.

Hur ska då oppositionen tillgodogöra sig information, insyn i vilka förslag som är på g?

Insynen försvinner i ett svep då insynsplatserna avvecklas.

Dock kan möjligheten att närvara på kommunstyrelsen att ges i framtiden och detta beslutas då av kommunstyrelsen. Det beror alltså på deras välvilja om tillträde medges.

Verkligen en fin demokratisk gest från ett odemokratiskt Degerforsvänstern.

Demokratin ska värnas, inte våldtas. Socialdemokraterna väntar på att yttra sig i frågan då arbetarekommunen ska diskutera detta innan beslut tas.

I en enkät som flertalet partier besvarade gav vi i Kristdemokraterna besked om att vi önskar behålla nuvarande politiska organisation och att oppositionen själva väljer sina oppositionsråd utan Degerforsvänsterns klåfingrighet.

Under Socialdemokratins styre lades fundamentet till en stabil demokratisk plattform i Degerfors vilken nu snabbt krackelerar och rasar samman under Degerforsvänsterns maktfullkomlighet.

Jag förfasas över Degerforsvänsterns historielöshet. Under S välvilja fick Degerforsvänstern delta och få dragningar i olika ärenden med mera. Nu förvägrar de oss andra den möjligheten. Degerforsvänstern kunde inte befinna sig i nuvarande maktposition utan ett välvilligt politiskt system i Degerfors

Många partier vill även minska nämnderna i likhet med Degerforsvänsterns modell trots att om de gör ett dåligt val, eller inte samarbetar med andra partier utesluts.

Då kan man verkligen tala om en förstörd demokrati. Kostnadsbesparingen är marginell i sammanhanget.

Värna om demokratin

Demokratin i Degerfors ska inte dödas, den ska leva, alltså inte dödas av Degerforsvänstern...

För Kristdemokraterna i Degerfors

Jan Johannson

partiavdelningsordförande

I rollen som oppositionspolitiker under Degerforsvänsterns två mandatperioder har jag sakta men säkert sett att demokratin sakta förminskas och förmultnas. Inflytandet, informationen och yttrandemöjligheterna urholkas, för att sedan blekna bort.

Möjligheten att få en avvikande åsikt i kommunstyrelsen försvann först för oss med insynsplats. Därefter röstade Degerforsvänstern in Moderaternas kandidat Johan Nordström som oppositionsråd som tack för att de stöttar i budgetarbetet och även gav Degerforsvänstern full majoritet i kommunen. Oerhört magstarkt men säkerligen en del i Degerforsvänsterns förmodade strategi för att utåt sett ge bilden av samstämmighet och bred uppslutning i viktiga inriktningsbeslut och andra avgörande frågor för Degerfors.

Nu kommer återigen stora avgörande försämringar att ske vilka medför att oppositionen kommer att få det svårt att få gå på möten, informationstapp, och påverkansmöjligheterna kommer att utebli. I handlingen från senaste KSAU- kommunstyrelsens arbetsutskott kan man läsa att Degerforsvänstern förordar att insynsplatserna i Kommunstyrelsen ska avvecklas efter valet i höst.

Hur ska då oppositionen tillgodogöra sig information, insyn i vilka förslag som är på g?

Insynen försvinner i ett svep då insynsplatserna avvecklas.

Dock kan möjligheten att närvara på kommunstyrelsen att ges i framtiden och detta beslutas då av kommunstyrelsen. Det beror alltså på deras välvilja om tillträde medges.

Verkligen en fin demokratisk gest från ett odemokratiskt Degerforsvänstern.

Demokratin ska värnas, inte våldtas. Socialdemokraterna väntar på att yttra sig i frågan då arbetarekommunen ska diskutera detta innan beslut tas.

I en enkät som flertalet partier besvarade gav vi i Kristdemokraterna besked om att vi önskar behålla nuvarande politiska organisation och att oppositionen själva väljer sina oppositionsråd utan Degerforsvänsterns klåfingrighet.

Under Socialdemokratins styre lades fundamentet till en stabil demokratisk plattform i Degerfors vilken nu snabbt krackelerar och rasar samman under Degerforsvänsterns maktfullkomlighet.

Jag förfasas över Degerforsvänsterns historielöshet. Under S välvilja fick Degerforsvänstern delta och få dragningar i olika ärenden med mera. Nu förvägrar de oss andra den möjligheten. Degerforsvänstern kunde inte befinna sig i nuvarande maktposition utan ett välvilligt politiskt system i Degerfors

Många partier vill även minska nämnderna i likhet med Degerforsvänsterns modell trots att om de gör ett dåligt val, eller inte samarbetar med andra partier utesluts.

Då kan man verkligen tala om en förstörd demokrati. Kostnadsbesparingen är marginell i sammanhanget.

Värna om demokratin

Demokratin i Degerfors ska inte dödas, den ska leva, alltså inte dödas av Degerforsvänstern...

För Kristdemokraterna i Degerfors

Jan Johannson

partiavdelningsordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.