2018-01-12 06:00

2018-01-12 06:00

En bil är inget BB!

Karlskoga BB: Politiker borde överklaga stängningsbeslutet

Aftonbladets granskning av förlossningsvården den 24 december 2017 berättar om de senaste tre årens förlossningskris i Sverige. Enligt anmälningar till IVO rapporteras bl.a. om en gravid kvinna som födde i snöyran mellan två bilar på sjukhusparkeringen och en annan kvinna berättar om hur hon efter att ha fött sitt barn i bilen får kliva ur bilen i snön, i minusgrader, utan byxor eller skor, med navelsträngen hängandes och sin dotter på bröstet. En annan födande kvinna födde i baksätet på motorvägen, en kvinna berättar om hur hon krystat ut dotterns huvud när hon klev in i taxin, en kvinna nekades förlossning i sex städer och en annan höggravid kvinna skickades hem på grund av platsbrist - hennes barn dog.

Är det så här det kommer se ut i vår region framöver?

I Regeringens befintliga satsning på förlossningsvården är den preliminära fördelningen av tillskottet till Örebro läns landsting 26,5 mkr. Regeringen har satsat dessa pengar på förlossningsvården för att enligt dem öka bemanning och skapa fler vårdplatser, de ska vara öronmärkta för detta ändamål.

Hur mycket av detta tillskott går då till bemanning och att öka personaltätheten inom förlossningsverksamheten i vår region?

Enligt Region Örebro läns hemsida för lediga jobb söks idag inga tjänster matchande det personalbehov som nämnts i föregående insändare Så här såg det ut även föregående år i våras. Om man nu inte försöker rekrytera personal till förlossningsavdelningarna för att möta behovet så hur utökar man personalstyrkan – är det egentligen en fråga om brist på efterfrågad personal eller är sanningen den att regeringstillskottet inte läggs ner på rätt ändamål?

Det är inte första året det ser ut så här och fortfarande har inte ledningen upprättat en långsiktig strategisk plan för att klara av trycket på förlossningsvården under sommarsemestern utan att göra det på bekostnad av Karlskoga.BB, dess fantastiska personal och de blivande föräldrar som bor i vårt närområde. De vill föda sina barn här, under trygga och lugna förhållanden. Det talas om att stötta och göra rätt mot personalen - Personalen på Karlskoga BB är precis lika mycket värd som personalen på USÖ och har samma rätt att arbeta där de valt att arbeta, i en god arbetsmiljö där de känner sig trygga i sin uppgift.

Det är inte rimligt att fortsätta att stänga ner förlossningskliniker på landsbygden och istället flytta verksamheterna till de stora sjukhusen i städerna.

Tvärtom behövs det satsas ytterligare mer resurser på de mindre förlossningsavdelningarna för att kunna erbjuda fler vårdplatser och avlasta trycket på de större sjukhusen. Att göra det genom stängning eller nedläggning är orimligt då platsbristen är ett faktum.

Enligt Regionstyrelsens ordförande fattades beslutet om sommarstängning av regiondirektören. Detta med stöd från medicinskt ansvariga verksamhetschefer.

Regionstyrelsens majoritet har enligt protokoll godkänt det fattade beslutet.

Politiker är alltid ytterst ansvariga för de beslut som tas av tjänstemännen, även tjänstemannabeslut på delegation som detta. Det finns inget tjänstemannaansvar idag. Ärenden av större vikt ska dock beslutas av Regionfullmäktige och då detta ärende påverkar i synnerhet hela vår region borde det beslutas just där. Regionfullmäktige får då möjlighet att upphäva beslutet, alternativt kan beslutet överklagas.

Återigen, det är platsbrist på samtliga förlossningsavdelningar i hela landet Sverige under sommaren och vissa mammor har t.o.m. tvingats föda utanför rikets gränser.

Vi behöver länets båda förlossningsavdelningar öppna året runt!

Det är inte försvarbart att fösa runt blivande mammor i förlossningsskedet likt boskap från det ena stället till det andra p.g.a. överbeläggningar och platsbrist? Detta drabbar även de kvinnor som planerat att föda på USÖ vilka riskerar att då få åka vidare från USÖ till Västerås eller Uppsala. Det skapar otrygghet och ökar risk för traumatiserande födslar där mamman tvingas föda under psykisk såväl som fysisk stress, i vissa fall helt utlämnad och utan smärtlindring. Detta framgår tydligt enligt ovannämnda rapport från IVO.

En stängning av Karlskoga BB kan därför varken anses patientsäkert eller vara till fördel för Örebro läns medborgare. Förslaget är att istället fokusera på att se över organisationens styrning, utöka personalstyrkan främst på USÖ, omorganisera och skapa en bättre arbetsmiljö för personalen där, sedan kan man börja att fokusera på vidareutbildning av befintlig personal.

Att räkna med en barnmorska på varje födande kvinna samt att varje kvinna ska ha rätt till en trygg förlossning med garanterad plats i sitt närområde borde inte ses som ett orimligt krav att ställa.

Patientsäkerhet är inte att föda i ett garage eller på en motorväg – en bil är inget BB!

Anna Nordqvist

Nya Moderaterna Degerfors

.....och mamma till tre!

Aftonbladets granskning av förlossningsvården den 24 december 2017 berättar om de senaste tre årens förlossningskris i Sverige. Enligt anmälningar till IVO rapporteras bl.a. om en gravid kvinna som födde i snöyran mellan två bilar på sjukhusparkeringen och en annan kvinna berättar om hur hon efter att ha fött sitt barn i bilen får kliva ur bilen i snön, i minusgrader, utan byxor eller skor, med navelsträngen hängandes och sin dotter på bröstet. En annan födande kvinna födde i baksätet på motorvägen, en kvinna berättar om hur hon krystat ut dotterns huvud när hon klev in i taxin, en kvinna nekades förlossning i sex städer och en annan höggravid kvinna skickades hem på grund av platsbrist - hennes barn dog.

Är det så här det kommer se ut i vår region framöver?

I Regeringens befintliga satsning på förlossningsvården är den preliminära fördelningen av tillskottet till Örebro läns landsting 26,5 mkr. Regeringen har satsat dessa pengar på förlossningsvården för att enligt dem öka bemanning och skapa fler vårdplatser, de ska vara öronmärkta för detta ändamål.

Hur mycket av detta tillskott går då till bemanning och att öka personaltätheten inom förlossningsverksamheten i vår region?

Enligt Region Örebro läns hemsida för lediga jobb söks idag inga tjänster matchande det personalbehov som nämnts i föregående insändare Så här såg det ut även föregående år i våras. Om man nu inte försöker rekrytera personal till förlossningsavdelningarna för att möta behovet så hur utökar man personalstyrkan – är det egentligen en fråga om brist på efterfrågad personal eller är sanningen den att regeringstillskottet inte läggs ner på rätt ändamål?

Det är inte första året det ser ut så här och fortfarande har inte ledningen upprättat en långsiktig strategisk plan för att klara av trycket på förlossningsvården under sommarsemestern utan att göra det på bekostnad av Karlskoga.BB, dess fantastiska personal och de blivande föräldrar som bor i vårt närområde. De vill föda sina barn här, under trygga och lugna förhållanden. Det talas om att stötta och göra rätt mot personalen - Personalen på Karlskoga BB är precis lika mycket värd som personalen på USÖ och har samma rätt att arbeta där de valt att arbeta, i en god arbetsmiljö där de känner sig trygga i sin uppgift.

Det är inte rimligt att fortsätta att stänga ner förlossningskliniker på landsbygden och istället flytta verksamheterna till de stora sjukhusen i städerna.

Tvärtom behövs det satsas ytterligare mer resurser på de mindre förlossningsavdelningarna för att kunna erbjuda fler vårdplatser och avlasta trycket på de större sjukhusen. Att göra det genom stängning eller nedläggning är orimligt då platsbristen är ett faktum.

Enligt Regionstyrelsens ordförande fattades beslutet om sommarstängning av regiondirektören. Detta med stöd från medicinskt ansvariga verksamhetschefer.

Regionstyrelsens majoritet har enligt protokoll godkänt det fattade beslutet.

Politiker är alltid ytterst ansvariga för de beslut som tas av tjänstemännen, även tjänstemannabeslut på delegation som detta. Det finns inget tjänstemannaansvar idag. Ärenden av större vikt ska dock beslutas av Regionfullmäktige och då detta ärende påverkar i synnerhet hela vår region borde det beslutas just där. Regionfullmäktige får då möjlighet att upphäva beslutet, alternativt kan beslutet överklagas.

Återigen, det är platsbrist på samtliga förlossningsavdelningar i hela landet Sverige under sommaren och vissa mammor har t.o.m. tvingats föda utanför rikets gränser.

Vi behöver länets båda förlossningsavdelningar öppna året runt!

Det är inte försvarbart att fösa runt blivande mammor i förlossningsskedet likt boskap från det ena stället till det andra p.g.a. överbeläggningar och platsbrist? Detta drabbar även de kvinnor som planerat att föda på USÖ vilka riskerar att då få åka vidare från USÖ till Västerås eller Uppsala. Det skapar otrygghet och ökar risk för traumatiserande födslar där mamman tvingas föda under psykisk såväl som fysisk stress, i vissa fall helt utlämnad och utan smärtlindring. Detta framgår tydligt enligt ovannämnda rapport från IVO.

En stängning av Karlskoga BB kan därför varken anses patientsäkert eller vara till fördel för Örebro läns medborgare. Förslaget är att istället fokusera på att se över organisationens styrning, utöka personalstyrkan främst på USÖ, omorganisera och skapa en bättre arbetsmiljö för personalen där, sedan kan man börja att fokusera på vidareutbildning av befintlig personal.

Att räkna med en barnmorska på varje födande kvinna samt att varje kvinna ska ha rätt till en trygg förlossning med garanterad plats i sitt närområde borde inte ses som ett orimligt krav att ställa.

Patientsäkerhet är inte att föda i ett garage eller på en motorväg – en bil är inget BB!

Anna Nordqvist

Nya Moderaterna Degerfors

.....och mamma till tre!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.