2018-01-11 06:00

2018-01-11 06:00

Sälja delar av Kemab

Kemab-affären: Konsulternas uppdrag:

Revisionsbyråns PwC skoningslösa kritik är helt berättigad. Rapporten är balanserad och visar på ett bra sätt att de inblandade, Kommunstyrelsens ordförande, Kommundirektören och Ekonomichefen/VD för Kommunhus AB inte haft tillräcklig kunskap om befogenheter i ett bolag och hur en försäljningsprocess av detta slag ska gå till.

Det är med stor förvåning vi läser Sven-Olov Axelssons inlägg i KT och KK den 28 december 2017. Här försöker Kommunstyrelsens ordförande nu att blanda ihop korten. Han säger att det inte rör sig om en försäljning utan att det bara handlar om en värdering av bolagen. Detta saknar helt verklighetsförankring. Det framgår klart att avtalet med konsulterna handlar om något helt annat än bara en värdering.

För det första framgår det av avtalet att Karlskoga kommun önskar anlita HWA(konsulterna) som dess exklusiva finansiella rådgivare i samband med genomförandet av en försäljning av aktierna i Bolagen, med ett övergripande projektansvar.

För det andra finns en uppskattad tidplan för genomförandet. HWA har tillsammans med Karlskoga kommun och bolagen upprättat nedan redovisade detaljerade och preliminära tidplan för genomförandet. Lägg märke till att konsulternas arbete börjat före avtalets undertecknande den 19 dec. 2016.

Datum/Tidsperiod

8 dec 2016 till 31 jan 2017: Förberedelsefas-datarum, management presentation material samt identifiera ytterligare köparkandidater.

1 feb till 20 mars 2017:Köparkandidaternas due diligence-management presentation, genomgång av datarum, site visits och Q&As.

21 mars till 1 maj 2017: Finala bud samt förhandlingar.

2 maj till 22 juni 2017: Slutförande av transaktionen – Aktie- och överlåtelseavtal, (”SPA”) färdigförhandlat. Undertecknande av SPA samt godkännande av transaktionen av Karlskoga kommun.

Avtalet i övrigt är mycket detaljerat och avslutas med en Skiljeklausul.

En sådan klausul torde inte vara nödvändig att införa i ett avtal om enbart värdering av bolaget.

I media, Axelssons uttalanden, protokoll samt svar på våra öppna brev till kommunledningen framgår det klart att avsikten hela tiden varit en försäljning av KEMAB. Under 2017 kan detta utläsas i bl. a. följande uttalanden och beslut.

3 april: Karlskoga Arbetarkommun röstar med 26 mot 25 röster för en försäljning. Vem har initierat detta beslut?

13 april: Sven-Olov Axelsson uttalar att S väljer att gå vidare med försäljning.

25 april: Två tilltänkta köpare får inför KF redovisa sina planer på ett köp.

28 april: En rubrik i KT lyder: Axelsson vill sälja KEMAB. I artikeln tillkännager han att han tar öppet ställning för en försäljning

12 juni: Styrelsen för Kommunhus AB har tagit beslut om time-out i processen om eventuell försäljning av KEMAB.

Det är därför ytterst märkligt att Axelsson, den 28 december, mot bakgrund av alla dessa yttranden kan påstå att de auktoriserade revisorerna har missuppfattat honom.

Det ska bli intressant och se vilka konsekvenser/lärdomar detta skandalärende får för de inblandade.

Sven Gadde

Bror Gillström

Rune Karlsson

Revisionsbyråns PwC skoningslösa kritik är helt berättigad. Rapporten är balanserad och visar på ett bra sätt att de inblandade, Kommunstyrelsens ordförande, Kommundirektören och Ekonomichefen/VD för Kommunhus AB inte haft tillräcklig kunskap om befogenheter i ett bolag och hur en försäljningsprocess av detta slag ska gå till.

Det är med stor förvåning vi läser Sven-Olov Axelssons inlägg i KT och KK den 28 december 2017. Här försöker Kommunstyrelsens ordförande nu att blanda ihop korten. Han säger att det inte rör sig om en försäljning utan att det bara handlar om en värdering av bolagen. Detta saknar helt verklighetsförankring. Det framgår klart att avtalet med konsulterna handlar om något helt annat än bara en värdering.

För det första framgår det av avtalet att Karlskoga kommun önskar anlita HWA(konsulterna) som dess exklusiva finansiella rådgivare i samband med genomförandet av en försäljning av aktierna i Bolagen, med ett övergripande projektansvar.

För det andra finns en uppskattad tidplan för genomförandet. HWA har tillsammans med Karlskoga kommun och bolagen upprättat nedan redovisade detaljerade och preliminära tidplan för genomförandet. Lägg märke till att konsulternas arbete börjat före avtalets undertecknande den 19 dec. 2016.

Datum/Tidsperiod

8 dec 2016 till 31 jan 2017: Förberedelsefas-datarum, management presentation material samt identifiera ytterligare köparkandidater.

1 feb till 20 mars 2017:Köparkandidaternas due diligence-management presentation, genomgång av datarum, site visits och Q&As.

21 mars till 1 maj 2017: Finala bud samt förhandlingar.

2 maj till 22 juni 2017: Slutförande av transaktionen – Aktie- och överlåtelseavtal, (”SPA”) färdigförhandlat. Undertecknande av SPA samt godkännande av transaktionen av Karlskoga kommun.

Avtalet i övrigt är mycket detaljerat och avslutas med en Skiljeklausul.

En sådan klausul torde inte vara nödvändig att införa i ett avtal om enbart värdering av bolaget.

I media, Axelssons uttalanden, protokoll samt svar på våra öppna brev till kommunledningen framgår det klart att avsikten hela tiden varit en försäljning av KEMAB. Under 2017 kan detta utläsas i bl. a. följande uttalanden och beslut.

3 april: Karlskoga Arbetarkommun röstar med 26 mot 25 röster för en försäljning. Vem har initierat detta beslut?

13 april: Sven-Olov Axelsson uttalar att S väljer att gå vidare med försäljning.

25 april: Två tilltänkta köpare får inför KF redovisa sina planer på ett köp.

28 april: En rubrik i KT lyder: Axelsson vill sälja KEMAB. I artikeln tillkännager han att han tar öppet ställning för en försäljning

12 juni: Styrelsen för Kommunhus AB har tagit beslut om time-out i processen om eventuell försäljning av KEMAB.

Det är därför ytterst märkligt att Axelsson, den 28 december, mot bakgrund av alla dessa yttranden kan påstå att de auktoriserade revisorerna har missuppfattat honom.

Det ska bli intressant och se vilka konsekvenser/lärdomar detta skandalärende får för de inblandade.

Sven Gadde

Bror Gillström

Rune Karlsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.