2017-11-13 06:00

2017-11-13 06:00

Lösningen är inte rondeller och trafikljus

Trafik: Måste bygga bort alla plankorsningar på E18

Trafik

Trafiksituationen i Karlskoga är åter i blickfånget, precis som det har varit så länge jag kan minnas. Man lappar och lagar längs den farliga E18 då man försöker förbättra säkerheten i den ena eller andra korsningen. Millionerna rullar utan att någon mera långsiktig lösning tycks finnas i sikte. Därför känns det som om det nu börjar bli dags för våra politiker att se framtiden i vitögat och lämna sin önske- och fantasivärld för att istället förhålla sig till den verklighet vi faktiskt lever i. Visst, den optimala lösningen är givetvis att dra E18 förbi Karlskoga genom att bygga en helt ny sträckning söder om staden, men hur realistiskt är det?

Så länge vi har en ”ko-stig” (E20) med begränsad hastighet till mellan 50-80 km/tim mellan två av landets största städer Örebro-Göteborg (varav den senare dessutom är nordens största import/export-hamn), så torde det finnas andra mer angelägna byggprojekt. Skall vi sen bygga höghastighetsbanor för tågen också så lär det nog inte finnas några pengar över för förbifart Karlskoga det här århundradet.

Då återstår nog bara alternativet att E18 även i fortsättningen kommer att gå rakt igenom Karlskoga som realistiskt på både kort och lång sikt. Precis som det faktiskt är i exempelvis Västerås (E18) eller i Göteborg/Mölndal (E20/E6). Skillnaden är att där har man ”gillat läget” och låtit bygga bort alla plankorsningar så att trafiken kan flöda fritt och säkert genom städerna. Det borde inte vara helt omöjligt att på lite sikt få till även i Karlskoga. Men då kan man ju inte behålla alla småkorsningar in till vartenda bostadsområde förstås, och lappa och laga bort millionerna.

Med lite god vilja skulle man kanske exempelvis kunna ta bort det farliga Ekebykorset helt och istället utnyttja den redan byggda stora viadukten med dess kringområden som ligger några hundra meter västerut (vid Odlingen) för en ny korsning. Det blir att köra lite kringelikrokar om man skall svänga av E18, men så är det ju i de namngivna storstäderna också. Den livsfarliga och vansinnigt byggda rondellen vid Degerforsvägen skulle man kunna bygga en viadukt rakt över i väst/östlig riktning för trafik som skall rakt fram och sen utnyttja övriga kringytor för av- och påfarter. McDonalds-rondellen är ju redan nersänkt sen tidigare så där borde man också kunna bygga en viadukt rakt över. Sen kommer problemet vid Strömsbro förstås. Stäng ev. korsningen och flytta hela korsningen österut till Rosendal med kringytor istället där det redan finns en rejäl nivåskillnad idag. Kvar vid korsningen väster om bron blir då bara en avfart mot Filipstadsvägen på något intelligent sätt.

Ja sen är det bara att fundera på samma sätt längs Sandviken och österut. Korsningen vid Brickegården skulle väl förresten kunna tas bort redan idag utan att det skulle påverka de omkringboende allt för mycket.

Frågan man måste ställa sig är ju om man vill ha en snabb och säker genomfart genom Karlskoga eller om man behöver kunna stanna till vid varenda ”mjölkbord” längs vägen, med en massa trafikljus, rondeller och nedsatt hastighet till löjliga 60 km/tim (som ingen håller) även i fortsättningen. Karlskoga utmärker sig tyvärr negativt i dessa trafiksammanhang idag.

S.W.

Trafiksituationen i Karlskoga är åter i blickfånget, precis som det har varit så länge jag kan minnas. Man lappar och lagar längs den farliga E18 då man försöker förbättra säkerheten i den ena eller andra korsningen. Millionerna rullar utan att någon mera långsiktig lösning tycks finnas i sikte. Därför känns det som om det nu börjar bli dags för våra politiker att se framtiden i vitögat och lämna sin önske- och fantasivärld för att istället förhålla sig till den verklighet vi faktiskt lever i. Visst, den optimala lösningen är givetvis att dra E18 förbi Karlskoga genom att bygga en helt ny sträckning söder om staden, men hur realistiskt är det?

Så länge vi har en ”ko-stig” (E20) med begränsad hastighet till mellan 50-80 km/tim mellan två av landets största städer Örebro-Göteborg (varav den senare dessutom är nordens största import/export-hamn), så torde det finnas andra mer angelägna byggprojekt. Skall vi sen bygga höghastighetsbanor för tågen också så lär det nog inte finnas några pengar över för förbifart Karlskoga det här århundradet.

Då återstår nog bara alternativet att E18 även i fortsättningen kommer att gå rakt igenom Karlskoga som realistiskt på både kort och lång sikt. Precis som det faktiskt är i exempelvis Västerås (E18) eller i Göteborg/Mölndal (E20/E6). Skillnaden är att där har man ”gillat läget” och låtit bygga bort alla plankorsningar så att trafiken kan flöda fritt och säkert genom städerna. Det borde inte vara helt omöjligt att på lite sikt få till även i Karlskoga. Men då kan man ju inte behålla alla småkorsningar in till vartenda bostadsområde förstås, och lappa och laga bort millionerna.

Med lite god vilja skulle man kanske exempelvis kunna ta bort det farliga Ekebykorset helt och istället utnyttja den redan byggda stora viadukten med dess kringområden som ligger några hundra meter västerut (vid Odlingen) för en ny korsning. Det blir att köra lite kringelikrokar om man skall svänga av E18, men så är det ju i de namngivna storstäderna också. Den livsfarliga och vansinnigt byggda rondellen vid Degerforsvägen skulle man kunna bygga en viadukt rakt över i väst/östlig riktning för trafik som skall rakt fram och sen utnyttja övriga kringytor för av- och påfarter. McDonalds-rondellen är ju redan nersänkt sen tidigare så där borde man också kunna bygga en viadukt rakt över. Sen kommer problemet vid Strömsbro förstås. Stäng ev. korsningen och flytta hela korsningen österut till Rosendal med kringytor istället där det redan finns en rejäl nivåskillnad idag. Kvar vid korsningen väster om bron blir då bara en avfart mot Filipstadsvägen på något intelligent sätt.

Ja sen är det bara att fundera på samma sätt längs Sandviken och österut. Korsningen vid Brickegården skulle väl förresten kunna tas bort redan idag utan att det skulle påverka de omkringboende allt för mycket.

Frågan man måste ställa sig är ju om man vill ha en snabb och säker genomfart genom Karlskoga eller om man behöver kunna stanna till vid varenda ”mjölkbord” längs vägen, med en massa trafikljus, rondeller och nedsatt hastighet till löjliga 60 km/tim (som ingen håller) även i fortsättningen. Karlskoga utmärker sig tyvärr negativt i dessa trafiksammanhang idag.

S.W.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.