2017-10-13 06:00

2017-10-13 06:00

För barnens bästa!

Karlskoga: Det råder stor brist på förskoleplatser och det är stora överinskrivningar i dag

Svar till Göran Pettersson, ordförande i myndighetsnämnden.

När bygglovet om förskola på Badstugatan hanterades av myndighetsnämnden ställde jag, som andre vice ordförande, frågan om de befintliga förskolorna i kommunen har den yta på 40 kvadratmeter per barn som de privata skulle ha. Svaret blev att redan befintliga förskolor inte skulle tas med i beslutet.

De allmänna råd som finns är inte bindande och de ställer heller inte några nya krav utöver lagens krav, utan syftar till att förtydliga lagkraven. I författning Boverkets om allmänna råd framgår under Markrelaterade konsekvenser att ”De allmänna råden rekommenderar att det i första hand bör finnas friyta på tomten där verksamheten ska bedrivas. Detta förutsätter att finns mark. I många städer finns det idag ont om mark som kan användas till friyta. Det kan vara svårt för den som vill bedriva skol- eller förskola. Den något starkare styrningen har emellertid som konsekvens att det skapas en större tydlighet om vad som är en lämplig tolkning av lagens bestämmelser och därmed bättre förutsägbarhet och följaktligen en mindre godtycklig och mer enhetlig prövning.”

Låt mig ta ett exempel från en kommunal anläggning, Pärlans förskola har en fri yta enligt ritningen på 2 600 kvadratmeter. Gården är dock avdelad och halva ytan kan inte användas till förskolans verksamhet då man satt upp staket som hägnar in området. Det innebär att endast 1300 kvadratmeter finns till dessa 60 barn. Med en yta på 1300 kvadratmeter skulle endast 32 barn skulle få vara inskrivna där.

Det råder stor brist på förskoleplatser och det är stora överinskrivningar idag. I ett sådant läge måste man ställa sig frågan vad som är barnens bästa?

Jag ser med spännig fram emot beslutet om barackerna på Bredgårdsskolan kommer upp som alternativ till kommunal förskola. Är det då barnens bästa i kommunal regi som räknas eller är det myndighetsnämndens? För det är väl inte så att myndighetsnämndens beslut är godtyckliga?

Linda Brunzell, Moderaterna

När bygglovet om förskola på Badstugatan hanterades av myndighetsnämnden ställde jag, som andre vice ordförande, frågan om de befintliga förskolorna i kommunen har den yta på 40 kvadratmeter per barn som de privata skulle ha. Svaret blev att redan befintliga förskolor inte skulle tas med i beslutet.

De allmänna råd som finns är inte bindande och de ställer heller inte några nya krav utöver lagens krav, utan syftar till att förtydliga lagkraven. I författning Boverkets om allmänna råd framgår under Markrelaterade konsekvenser att ”De allmänna råden rekommenderar att det i första hand bör finnas friyta på tomten där verksamheten ska bedrivas. Detta förutsätter att finns mark. I många städer finns det idag ont om mark som kan användas till friyta. Det kan vara svårt för den som vill bedriva skol- eller förskola. Den något starkare styrningen har emellertid som konsekvens att det skapas en större tydlighet om vad som är en lämplig tolkning av lagens bestämmelser och därmed bättre förutsägbarhet och följaktligen en mindre godtycklig och mer enhetlig prövning.”

Låt mig ta ett exempel från en kommunal anläggning, Pärlans förskola har en fri yta enligt ritningen på 2 600 kvadratmeter. Gården är dock avdelad och halva ytan kan inte användas till förskolans verksamhet då man satt upp staket som hägnar in området. Det innebär att endast 1300 kvadratmeter finns till dessa 60 barn. Med en yta på 1300 kvadratmeter skulle endast 32 barn skulle få vara inskrivna där.

Det råder stor brist på förskoleplatser och det är stora överinskrivningar idag. I ett sådant läge måste man ställa sig frågan vad som är barnens bästa?

Jag ser med spännig fram emot beslutet om barackerna på Bredgårdsskolan kommer upp som alternativ till kommunal förskola. Är det då barnens bästa i kommunal regi som räknas eller är det myndighetsnämndens? För det är väl inte så att myndighetsnämndens beslut är godtyckliga?

Linda Brunzell, Moderaterna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.