2017-10-11 06:00

2017-10-11 07:21

Skogen viktig för ett fossilfritt Örebro län

INSÄNDARE: En nyckelroll i klimatomställningen

Under 2015 producerade Örebro läns fjärrvärmenät biovärme motsvarande uppvärmningen av 100 000 villor.

Den viktigaste råvaran var biobränslen från skogsbruket och skogsindustrin. Förnybar energi är nyckeln i klimatomställningen och här finns en outnyttjad potential för Örebro läns politiker, energibolag och fastighetsägare, skriver Gustav Melin, Svebio, och Peter Granborn, Scandbio.

Skogen spelar en nyckelroll i klimatomställningen. Och är det något Sverige har gott om så är det just skog.

När vi använder uppvuxen skog för att bygga hus och annat som ska användas i många år, binder vi det kol som finns i träden. Det förhindrar att virket blir till koldioxid i atmosfären. När ny skog odlas binder den koldioxid ur atmosfären. Detta är ett effektivt sätt att reducera vår klimatpåverkan.

I dag avverkar vi bara 75 procent av svensk skogs årliga tillväxt. Det finns med andra ord utrymme för att reducera vår klimatpåverkan än mer, genom att öka avverkning och nyplantering. Det är ett sätt att både tränga undan fossila bränslen och binda kol i nya träd.

Använder vi dessutom restprodukter från skogs- och träindustrin ökar miljönyttan ännu mer. Att elda våra värmeverk med grenar, toppar, sågspån och bark är ett bidrag till en cirkulär bioekonomi. Då utnyttjar vi jordens resurser och ekosystem på ett hållbart sätt.

Det är just detta Sveriges alla fjärrvärmenät gör. Under 2015 producerade näten i Örebro län 1 594 gigawattimmar biovärme, motsvarande uppvärmningen av 100 000 normalvillor. Totalt i Sverige producerade fjärrvärmenäten mer än 42 000 gigawattimmar. Huvuddelen av bränslet är restprodukter från svensk skog.

Förnybar energi, som bioenergi, är nyckeln i klimatomställningen. Genom att använda restprodukter från skogen, i form av bränslen som flis och pellets, skapar vi en långsiktigt hållbar energilösning, inte bara för värmeverk, utan även för villaägare, större fastigheter och både stora och små industrier.

Med ett ansvarsfullt skogsbruk kan vi minska den klimatpåverkan som människans utsläpp av växthusgaser ger upphov till. Genom att samtidigt utnyttja restprodukter från skogen för att producera el och biovärme bidrar vi också till att Sverige ska ha ett helt förnybart elsystem 2040.

Vi uppmanar därför Örebro läns politiker, energibolag och fastighetsägare att fortsätta satsa på biobaserad fjärrvärme. Ska vi klara klimatomställningen behöver Sverige och Örebro län utnyttja alla de möjligheter som skogen erbjuder.

Gustav Melin, vd för branschorganisationen Svebio

Peter Granborn, vd för bioenergiföretaget Scandbio

 

Den viktigaste råvaran var biobränslen från skogsbruket och skogsindustrin. Förnybar energi är nyckeln i klimatomställningen och här finns en outnyttjad potential för Örebro läns politiker, energibolag och fastighetsägare, skriver Gustav Melin, Svebio, och Peter Granborn, Scandbio.

Skogen spelar en nyckelroll i klimatomställningen. Och är det något Sverige har gott om så är det just skog.

När vi använder uppvuxen skog för att bygga hus och annat som ska användas i många år, binder vi det kol som finns i träden. Det förhindrar att virket blir till koldioxid i atmosfären. När ny skog odlas binder den koldioxid ur atmosfären. Detta är ett effektivt sätt att reducera vår klimatpåverkan.

I dag avverkar vi bara 75 procent av svensk skogs årliga tillväxt. Det finns med andra ord utrymme för att reducera vår klimatpåverkan än mer, genom att öka avverkning och nyplantering. Det är ett sätt att både tränga undan fossila bränslen och binda kol i nya träd.

Använder vi dessutom restprodukter från skogs- och träindustrin ökar miljönyttan ännu mer. Att elda våra värmeverk med grenar, toppar, sågspån och bark är ett bidrag till en cirkulär bioekonomi. Då utnyttjar vi jordens resurser och ekosystem på ett hållbart sätt.

Det är just detta Sveriges alla fjärrvärmenät gör. Under 2015 producerade näten i Örebro län 1 594 gigawattimmar biovärme, motsvarande uppvärmningen av 100 000 normalvillor. Totalt i Sverige producerade fjärrvärmenäten mer än 42 000 gigawattimmar. Huvuddelen av bränslet är restprodukter från svensk skog.

Förnybar energi, som bioenergi, är nyckeln i klimatomställningen. Genom att använda restprodukter från skogen, i form av bränslen som flis och pellets, skapar vi en långsiktigt hållbar energilösning, inte bara för värmeverk, utan även för villaägare, större fastigheter och både stora och små industrier.

Med ett ansvarsfullt skogsbruk kan vi minska den klimatpåverkan som människans utsläpp av växthusgaser ger upphov till. Genom att samtidigt utnyttja restprodukter från skogen för att producera el och biovärme bidrar vi också till att Sverige ska ha ett helt förnybart elsystem 2040.

Vi uppmanar därför Örebro läns politiker, energibolag och fastighetsägare att fortsätta satsa på biobaserad fjärrvärme. Ska vi klara klimatomställningen behöver Sverige och Örebro län utnyttja alla de möjligheter som skogen erbjuder.

Gustav Melin, vd för branschorganisationen Svebio

Peter Granborn, vd för bioenergiföretaget Scandbio

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.