2017-02-09 06:00

2017-02-09 06:00

Dags att införa en mobbningsombudsman

SAMHÄLLE: Möjliggör för den som mobbas att få stöd

Det har länge funnits olika typer av ombudsmän till exempel handikappombudsman och jämställdhetsombudsman, vilket senare blev sammanslaget till diskrimineringsombudsmannen för att samla kompetensen i en myndighet i stället för flera och det var bra på många sätt men kränkande särbehandling i arbetslivet (mobbning på jobbet) togs inte med i kriterierna för diskriminering. Däremot så finns mobbning i skolan med som diskriminerande orsak.

Kränkande särbehandling, i dagligt tal mobbning, i arbetslivet finns nedtecknat i en föreskrift som liggerunder Arbetsmiljöverket och arbetsmiljölagen men det är ytterst få av de som utsätts för mobbning på jobbet som får någon form av stöd eller hjälp i frågor som rör kränkande särbehandling i arbetslivet. Av denna anledning vill vi se att det införs en mobbningsombudsman som har som uppgift att på ett oberoende sätt pröva om det finns mobbning på arbetsplatsen. Vi vill också se att det blir den som mobbar som har skyldighet att motbevisa att mobbning inte harförekommit och inte som det är idag att det är den mobbade som ska bevisa att man är utsatt för mobbning på jobbet.

För den individ som utsatts för mobbning på jobbet så är det katastrofalt nog att bli utsatt och man orkar inte med att också behöva kämpa för att bevisa att mobbningen har skett. Om det hade funnits en mobbningsombudsman som det hade gått och vända sig till och som prövar men också hjälper till att ta in bevis från arbetsgivaren om mobbningen men även utifrån den psykosociala arbetsmiljön, för att få en bild av hur det har sett ut.

Med tanke på att det är 420000 personer som upplever sig mobbade på jobbet varje år så är det dags att göra något för att ta tag i problemet, och att införa en mobbningsombudsman är ett sätt. Det hade också medverkat till att människor som blir mobbade på jobbet får en möjlighet att få stöd och hjälp för att ta sig vidare, men också få hjälp i sin situation.

Vi vill att det införs en mobbningsombudsman som gör det möjligt för den som mobbas på jobbet att fåhjälp och stöd att ta sig vidare. Vi anser också att det med en mobbningsombudsman blir svårare för arbetsgivaren att blunda för mobbning på jobbet och tvingar arbetsgivaren att ta tag i det verkliga problemet.

 

Linda Mathiasson

Ordförande Stegför steg, för en bra psykosocial miljö

Lena Laurin

Ledamot Steg för steg, för en bra psykosocial miljö

Kränkande särbehandling, i dagligt tal mobbning, i arbetslivet finns nedtecknat i en föreskrift som liggerunder Arbetsmiljöverket och arbetsmiljölagen men det är ytterst få av de som utsätts för mobbning på jobbet som får någon form av stöd eller hjälp i frågor som rör kränkande särbehandling i arbetslivet. Av denna anledning vill vi se att det införs en mobbningsombudsman som har som uppgift att på ett oberoende sätt pröva om det finns mobbning på arbetsplatsen. Vi vill också se att det blir den som mobbar som har skyldighet att motbevisa att mobbning inte harförekommit och inte som det är idag att det är den mobbade som ska bevisa att man är utsatt för mobbning på jobbet.

För den individ som utsatts för mobbning på jobbet så är det katastrofalt nog att bli utsatt och man orkar inte med att också behöva kämpa för att bevisa att mobbningen har skett. Om det hade funnits en mobbningsombudsman som det hade gått och vända sig till och som prövar men också hjälper till att ta in bevis från arbetsgivaren om mobbningen men även utifrån den psykosociala arbetsmiljön, för att få en bild av hur det har sett ut.

Med tanke på att det är 420000 personer som upplever sig mobbade på jobbet varje år så är det dags att göra något för att ta tag i problemet, och att införa en mobbningsombudsman är ett sätt. Det hade också medverkat till att människor som blir mobbade på jobbet får en möjlighet att få stöd och hjälp för att ta sig vidare, men också få hjälp i sin situation.

Vi vill att det införs en mobbningsombudsman som gör det möjligt för den som mobbas på jobbet att fåhjälp och stöd att ta sig vidare. Vi anser också att det med en mobbningsombudsman blir svårare för arbetsgivaren att blunda för mobbning på jobbet och tvingar arbetsgivaren att ta tag i det verkliga problemet.

 

Linda Mathiasson

Ordförande Stegför steg, för en bra psykosocial miljö

Lena Laurin

Ledamot Steg för steg, för en bra psykosocial miljö

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.