2016-10-18 06:00

2016-10-18 06:00

Detta är inte okej

Sophämtning: Måste bygga nya platser för sopkärlen

Kommunfullmäktige tog beslut om Avfallsplan 2016-05-17. Avfallsplanen har därefter kompletterats med Hämtningsanvisningar som Samhällsbyggnadsnämnden tagit beslut om 2016-06-14. Dessa hämtningsanvisningar har inte kommunicerats med oss som betalar för hämtningarna?

Avfallsplanen har varit utställd på biblioteket men då fanns det inte någon möjlighet för oss kunder att ”tycka till” om hämtningsanvisningarna. Karlskoga Energi och Miljö menar (KT 7/10-16) att det är politiska beslut som styr och att de enbart följer dessa beslut. De nya hämtningsanvisningarna är alltså enbart politikernas ansvar? Då måste politikerna även lätt kunna ändra beslut om hämtningsanvisningar.

Det är villaägarna som betalar för tjänsten och Karlskoga Energi och miljö har själva sagt att de gör som politikerna bestämt. Vill inte våra politiker veta vad vi som betalar skatt tycker innan de tar beslut ? För bara något år sedan kom anvisningar om krav på nya placeringar för villaägarnas sopkärl. Nära tomtgräns, nära körbar väg och med handtagen lätt åtkomliga. Att komma med dessa nya anvisningar bara något år efter är inte okej.

Konsekvenserna av hämtningsanvisningarna är att återigen behöver bygga nya platser för sopkärlen så att handtagen kan stå utåt. De flesta har ett arbetsliv eller fritid som innebär att man inte vistas i hemmet enbart. Efter tömning är det fastighetsägarens ansvar att ställa tillbaka kärlen på den plats där de önskas vara placerade mellan tömningarna.

Man har alltså lagt över ansvaret till fastighetsägaren om placeringen av kärlen. Är det fastighetsägarens som därmed ansvarar för arbetsmiljön för personalen som hämtar? Då man ska köra fram kärlen blir de stående på gatan hela dagen och kanske kommande vecka. Konsekvenserna blir: Vinden blåser omkull sopkärlen. Blir liggande på gatan, garageinfarter, trottoarer etc. Vem ansvarar för skador som kan uppstå på andra bilar mm.Halvfulla sopkärl kan välta, eller vältas. Vem ansvarar för skräp som ligger på gatan?Plogning –höga snövallar –trycks in mellan kärl, vindskydd etc.Detta signalerar tydligt att man inte är hemma och inbrottsrisken ökar. Vem ansvarar då? Det finns många skäl till att ändra dessa hämtningsanvisningar.Det enda sättet att få svar på frågorna verkar vara att lämna medborgarförslag på kommunens hemsida?

Skattebetalande och avgiftsbetalande i Karlskoga

Kommunfullmäktige tog beslut om Avfallsplan 2016-05-17. Avfallsplanen har därefter kompletterats med Hämtningsanvisningar som Samhällsbyggnadsnämnden tagit beslut om 2016-06-14. Dessa hämtningsanvisningar har inte kommunicerats med oss som betalar för hämtningarna?

Avfallsplanen har varit utställd på biblioteket men då fanns det inte någon möjlighet för oss kunder att ”tycka till” om hämtningsanvisningarna. Karlskoga Energi och Miljö menar (KT 7/10-16) att det är politiska beslut som styr och att de enbart följer dessa beslut. De nya hämtningsanvisningarna är alltså enbart politikernas ansvar? Då måste politikerna även lätt kunna ändra beslut om hämtningsanvisningar.

Det är villaägarna som betalar för tjänsten och Karlskoga Energi och miljö har själva sagt att de gör som politikerna bestämt. Vill inte våra politiker veta vad vi som betalar skatt tycker innan de tar beslut ? För bara något år sedan kom anvisningar om krav på nya placeringar för villaägarnas sopkärl. Nära tomtgräns, nära körbar väg och med handtagen lätt åtkomliga. Att komma med dessa nya anvisningar bara något år efter är inte okej.

Konsekvenserna av hämtningsanvisningarna är att återigen behöver bygga nya platser för sopkärlen så att handtagen kan stå utåt. De flesta har ett arbetsliv eller fritid som innebär att man inte vistas i hemmet enbart. Efter tömning är det fastighetsägarens ansvar att ställa tillbaka kärlen på den plats där de önskas vara placerade mellan tömningarna.

Man har alltså lagt över ansvaret till fastighetsägaren om placeringen av kärlen. Är det fastighetsägarens som därmed ansvarar för arbetsmiljön för personalen som hämtar? Då man ska köra fram kärlen blir de stående på gatan hela dagen och kanske kommande vecka. Konsekvenserna blir: Vinden blåser omkull sopkärlen. Blir liggande på gatan, garageinfarter, trottoarer etc. Vem ansvarar för skador som kan uppstå på andra bilar mm.Halvfulla sopkärl kan välta, eller vältas. Vem ansvarar för skräp som ligger på gatan?Plogning –höga snövallar –trycks in mellan kärl, vindskydd etc.Detta signalerar tydligt att man inte är hemma och inbrottsrisken ökar. Vem ansvarar då? Det finns många skäl till att ändra dessa hämtningsanvisningar.Det enda sättet att få svar på frågorna verkar vara att lämna medborgarförslag på kommunens hemsida?

Skattebetalande och avgiftsbetalande i Karlskoga

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.