2016-10-17 06:00

2016-10-17 06:00

Vi har full koll

Svar till Kim Källström:

Självklart vet vi varför vi Socialdemokrater säger ja till Storregioner vi är för små redan som det är och ensam är inte stark även om Kim Bäckström och hans vänsterparti alltid väljer att tro det.

Vi behöver utöka regionens gränser för att i framtiden ha en chans att bedriva välfärd och omsorg till de människor som bor här.

Tänk om vi bara skulle vara Karlskoga och Degerfors tillsammans med ett sjukhus hur duktig skulle den kirurg vara som fick in ett fåtal komplicerade operationer om året?

Idag har Region Örebro fördelat olika operationer mellan de tre sjukhus som ingår i vår nuvarande region. Visst, du får som patient kanske resa tiotalet mil för din operation, men å andra sidan vet du att den som ska operera dig har gjort det många gånger och är skicklig på just din operation, och förhoppningsvis behöver du bara göra den resan en gång.

Det är exakt samma resonemang för storregionen.

Det vore intressant att få en förklaring till varför Kim Bäckström och vänsterpartiet alltid vill undvika att ingå i ett större sammanhang, är det kanske för att man tycker sig stå sig själv närmast och inte anser att man behöver andra, vare sig det är regioner, landsting eller kommuner?

Annika Engelbrektsson (S)

Självklart vet vi varför vi Socialdemokrater säger ja till Storregioner vi är för små redan som det är och ensam är inte stark även om Kim Bäckström och hans vänsterparti alltid väljer att tro det.

Vi behöver utöka regionens gränser för att i framtiden ha en chans att bedriva välfärd och omsorg till de människor som bor här.

Tänk om vi bara skulle vara Karlskoga och Degerfors tillsammans med ett sjukhus hur duktig skulle den kirurg vara som fick in ett fåtal komplicerade operationer om året?

Idag har Region Örebro fördelat olika operationer mellan de tre sjukhus som ingår i vår nuvarande region. Visst, du får som patient kanske resa tiotalet mil för din operation, men å andra sidan vet du att den som ska operera dig har gjort det många gånger och är skicklig på just din operation, och förhoppningsvis behöver du bara göra den resan en gång.

Det är exakt samma resonemang för storregionen.

Det vore intressant att få en förklaring till varför Kim Bäckström och vänsterpartiet alltid vill undvika att ingå i ett större sammanhang, är det kanske för att man tycker sig stå sig själv närmast och inte anser att man behöver andra, vare sig det är regioner, landsting eller kommuner?

Annika Engelbrektsson (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.