2016-10-14 06:00

2016-10-14 06:00

Blad faller tyst som tårar

INSÄNDARE: Stort behov av lokal

Anhörigföreningen

Anhörigdagen i församlingshemmet i Degerfors den 6 oktober blev feltolkat av ordet konkurrens. Anhörigföreningen har mycket god gemensamt arbete med Mötesplatsen i många år. Anhörigföreningen kan inte konkurrera med Mötesplatsen vad gäller ekonomi eller lokaler. Anhörigföreningen har snart arbetat i tio år för våra anhörigvårdare och anhörigstödjare. Vi har ingen egen lokal att vara tillsammans i. Den sociala samvaron är väldigt viktig för oss. Vi har en önskan att få hjälp i arbetet med egen lokal från Degerfors kommun. Behovet är stort för ett bra arbete i föreningen med studier och det goda samtalet och inte minst komma in på en kopp kaffe.

Anne-Marie Kullberg Johansson

ordförande Anhörigföreningen

 

Anhörigdagen i församlingshemmet i Degerfors den 6 oktober blev feltolkat av ordet konkurrens. Anhörigföreningen har mycket god gemensamt arbete med Mötesplatsen i många år. Anhörigföreningen kan inte konkurrera med Mötesplatsen vad gäller ekonomi eller lokaler. Anhörigföreningen har snart arbetat i tio år för våra anhörigvårdare och anhörigstödjare. Vi har ingen egen lokal att vara tillsammans i. Den sociala samvaron är väldigt viktig för oss. Vi har en önskan att få hjälp i arbetet med egen lokal från Degerfors kommun. Behovet är stort för ett bra arbete i föreningen med studier och det goda samtalet och inte minst komma in på en kopp kaffe.

Anne-Marie Kullberg Johansson

ordförande Anhörigföreningen

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.