2016-10-12 06:00

2016-10-12 06:00

Ska ge förutsättningar

UTBILDNING: Förlängd skolplikt för nyanlända och studier på sommarlovet

Samtliga partier har nu lagt sina budgetförslag i Riksdagen. Liberalerna har prioriterat skolan, grön skatteväxling, marginalskatterna, polis och försvar.

När det gäller skolan vill L investera ytterligare 43 miljarder, vilket är 32 miljarder mer än i regeringens budget. Pengarna ska särskilt gå till vidareutbildning för alla lärare och fler undervisningstimmar i grundskolan.

Just fler undervisningstimmar är en av de frågor som Karlskogas kommunledning, med stöd även av Allianspartierna, har prioriterat i sin budget. Redan vårterminen detta år fick bland annat de tre högstadieskolorna resurser för att göra extra insatser för de rätt många elever som riskerade att gå ut årskurs 9 utan fullständiga betyg. Skolorna har rapporterat att detta bidrog till att ett flertal elever lyckades komma över godkäntgränsen i ämnen som är viktiga för behörigheten till gymnasiet.

Samtidigt var resultatutvecklingen som helhet en besvikelse. En viktig del av förklaringen verkar vara att skolorna inte lyckas ge flertalet av de elever som är utlandsfödda tillräckliga betyg för gymnasiebehörighet. Tiden i skolan räcker helt enkelt inte till. Detta är inte unikt för Karlskoga utan gäller hela landet.

Av detta skäl är två viktiga inslag i L:s budget att skolplikten för nyanlända ska förlängas till 20 år och att halva sommarlovet kan användas för att läsa i kapp. Vi vill också att grundskolan ska bli tioårig. Idag har nästan var fjärde elev i Karlskogas grundskolor utländsk bakgrund. Det är ett stort misslyckande både för de enskilda individerna och för hela samhället om vi inte förmår ge dessa den skolunderbyggnad som de behöver på arbetsmarknaden och för att bidra fullt ut till det svenska samhället.

Lars Hultkrantz (L)

Karlskoga

Christina Örnebjär (L)

Riksdagsledamot för Örebro län

 

När det gäller skolan vill L investera ytterligare 43 miljarder, vilket är 32 miljarder mer än i regeringens budget. Pengarna ska särskilt gå till vidareutbildning för alla lärare och fler undervisningstimmar i grundskolan.

Just fler undervisningstimmar är en av de frågor som Karlskogas kommunledning, med stöd även av Allianspartierna, har prioriterat i sin budget. Redan vårterminen detta år fick bland annat de tre högstadieskolorna resurser för att göra extra insatser för de rätt många elever som riskerade att gå ut årskurs 9 utan fullständiga betyg. Skolorna har rapporterat att detta bidrog till att ett flertal elever lyckades komma över godkäntgränsen i ämnen som är viktiga för behörigheten till gymnasiet.

Samtidigt var resultatutvecklingen som helhet en besvikelse. En viktig del av förklaringen verkar vara att skolorna inte lyckas ge flertalet av de elever som är utlandsfödda tillräckliga betyg för gymnasiebehörighet. Tiden i skolan räcker helt enkelt inte till. Detta är inte unikt för Karlskoga utan gäller hela landet.

Av detta skäl är två viktiga inslag i L:s budget att skolplikten för nyanlända ska förlängas till 20 år och att halva sommarlovet kan användas för att läsa i kapp. Vi vill också att grundskolan ska bli tioårig. Idag har nästan var fjärde elev i Karlskogas grundskolor utländsk bakgrund. Det är ett stort misslyckande både för de enskilda individerna och för hela samhället om vi inte förmår ge dessa den skolunderbyggnad som de behöver på arbetsmarknaden och för att bidra fullt ut till det svenska samhället.

Lars Hultkrantz (L)

Karlskoga

Christina Örnebjär (L)

Riksdagsledamot för Örebro län

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.