2016-10-10 06:00

2016-10-10 06:00

Återkalla de nya sop-hämtningsdirektiven

INSÄNDARE: Sophämtning

Nu får det vara nog! Jag uppmanar Karlskoga kommun och Karlskoga Energi&Miljö att återkalla de nya sophämtningsdirektiven!

Det mullrar av missnöje runt om i kommunen. Man både ser och hör att de nya direktiven inte kommer att accepteras!

Direktiven har skrivits av Energi & Miljö och godkänts av kommunen. Direktiven har införts i tysthet under sommaren och sagts vara gällande från 3 oktober. Där står bl.a att ”sopvagnarna skall stå vid tomtgräns med handtagen ut mot gatan på tömningsdagen kl 6 ”!

Vi kommuninvånare har alltså än en gång blivit överkörda! (Inte osökt att jämföra med de nya busslinjerna, som införts av ett annat monopolbolag). Har Energi & Miljö och kommunen tänkt på att ni är till för oss? Vi är alltså era kunder!

Vad är problemet med de gamla rutinerna? Varför ändras rutinerna? Var finns den dolda agendan? Fram med den i ljuset! Planeras ytterligare ändrade rutiner och nerdragning av personal i nästa steg?

Jag sammanfattar några argument som talar emot de nya direktiven:

• Kunderna har inrett egna soprum eller annan permanent uppställningsplats, varifrån sopvagnarna hämtats och tömts och ställts tillbaks alltsedan de nya vagnarna infördes för inte alls länge sedan. Nu förväntas kunderna själva dra ut sopvagnarna till tomtgränsen och ställa tillbaks dem enligt de nya direktiven. Varför? Vad är problemet? Att observera är att vagnarna har hjul, ingen behöver lyfta och sopbilen hissar upp vagnarna. Alltså ett i grunden inget kroppsansträngande eller arbetsmiljömässigt ansträngande på något vis.

• Det nya direktivet innebär att vagnarna kan bli stående otömda eller tömda längre tid, när man t.ex är bortrest. Inbrottsrisken ökar därmed, när det tydligt framgår att man är bortrest. Det kan ju rimligen inte heller bygga på att grannar skall dra ut och in vagnarna i soprum eller annan permanent uppställningsplats, som idag inte blir godkända i de nya direktiven.

• Hos många finns ingen plats att ställa vagnarna vid tomtgränsen såsom krävs i direktivet

• Luktproblem sommartid för villaägare, grannar och förbipasserande

• Sopvagnarna är inte konstruerade för att kunna stå upprätt utan vindskydd

• Fåglar som äter ur kullvälta sopvagnar

• Vem tar reda på skräp från kullvälta sopvagnar?

• Kullblåsta eller ivägblåsta vagnar bli liggande eller stående på garageuppfart, väg eller trottoar. Vem ansvarar för dessa och tar ansvar för eventuella olyckor och skador?

• Vem ansvarar när sopvagnar skadar bilar som står på garageuppfarter eller väg?

• Estetiskt bedrövligt att behöva se dessa sopvagnar stå härs och tvärs i alla villaområden. Det är tillräckligt illa ställt med detta redan idag, men med de nya rutinerna blir det miljömässigt och estetiskt helt bedrövligt

Arg kund i Bråten

Det mullrar av missnöje runt om i kommunen. Man både ser och hör att de nya direktiven inte kommer att accepteras!

Direktiven har skrivits av Energi & Miljö och godkänts av kommunen. Direktiven har införts i tysthet under sommaren och sagts vara gällande från 3 oktober. Där står bl.a att ”sopvagnarna skall stå vid tomtgräns med handtagen ut mot gatan på tömningsdagen kl 6 ”!

Vi kommuninvånare har alltså än en gång blivit överkörda! (Inte osökt att jämföra med de nya busslinjerna, som införts av ett annat monopolbolag). Har Energi & Miljö och kommunen tänkt på att ni är till för oss? Vi är alltså era kunder!

Vad är problemet med de gamla rutinerna? Varför ändras rutinerna? Var finns den dolda agendan? Fram med den i ljuset! Planeras ytterligare ändrade rutiner och nerdragning av personal i nästa steg?

Jag sammanfattar några argument som talar emot de nya direktiven:

• Kunderna har inrett egna soprum eller annan permanent uppställningsplats, varifrån sopvagnarna hämtats och tömts och ställts tillbaks alltsedan de nya vagnarna infördes för inte alls länge sedan. Nu förväntas kunderna själva dra ut sopvagnarna till tomtgränsen och ställa tillbaks dem enligt de nya direktiven. Varför? Vad är problemet? Att observera är att vagnarna har hjul, ingen behöver lyfta och sopbilen hissar upp vagnarna. Alltså ett i grunden inget kroppsansträngande eller arbetsmiljömässigt ansträngande på något vis.

• Det nya direktivet innebär att vagnarna kan bli stående otömda eller tömda längre tid, när man t.ex är bortrest. Inbrottsrisken ökar därmed, när det tydligt framgår att man är bortrest. Det kan ju rimligen inte heller bygga på att grannar skall dra ut och in vagnarna i soprum eller annan permanent uppställningsplats, som idag inte blir godkända i de nya direktiven.

• Hos många finns ingen plats att ställa vagnarna vid tomtgränsen såsom krävs i direktivet

• Luktproblem sommartid för villaägare, grannar och förbipasserande

• Sopvagnarna är inte konstruerade för att kunna stå upprätt utan vindskydd

• Fåglar som äter ur kullvälta sopvagnar

• Vem tar reda på skräp från kullvälta sopvagnar?

• Kullblåsta eller ivägblåsta vagnar bli liggande eller stående på garageuppfart, väg eller trottoar. Vem ansvarar för dessa och tar ansvar för eventuella olyckor och skador?

• Vem ansvarar när sopvagnar skadar bilar som står på garageuppfarter eller väg?

• Estetiskt bedrövligt att behöva se dessa sopvagnar stå härs och tvärs i alla villaområden. Det är tillräckligt illa ställt med detta redan idag, men med de nya rutinerna blir det miljömässigt och estetiskt helt bedrövligt

Arg kund i Bråten

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.