2016-10-06 06:00

2016-10-06 06:00

Uppfyller inte kraven

INSÄNDARE: Svar på insändaren "Missa inte extra resurser"

Vi är eniga med insändarskribenten om att det är viktigt att våra skolor får mer resurser.

Skolresultaten i kommunen måste bli bättre och för det krävs mer tid; mer tid för lärare och annan personal att möta eleverna, mer tid för kompetensutveckling och ibland även mer av elevernas egen tid. Men tid kostar pengar och därför är det viktigt, som insändarskribenten framhåller, att kommunen och dess skolförvaltning tar till vara alla möjligheter att ta del av de statsbidrag som kommer för olika ändamål.

Men statsbidragen delas inte ut hur som helst utan är förenade med att särskilda villkor ska uppfyllas eller att kommunen ska göra vissa åtaganden. Oftast uppfyller vi kraven, men inte alltid. När det gäller just statsbidrag för kompetensutveckling inom specialpedagogik eller inom elevhälsan och specialpedagogik har vi tyvärr inte haft möjlighet att få dessa, trots att detta verkligen är områden där vi behöver förstärkningar.

Insändarskribenten har sett att barn- och utbildningsnämnden trycker på för att få fram resurser för ytterligare insatser för att stärka den pedagogisk ledningen och det kollegiala utvecklingsarbetet på alla nivåer. Här har vi tillsammans med hela kommunen en synvända att göra eftersom vi på kort tid gått från sjunkande barn- och elevantal till växande. Tidigare har vi plockat bort både lokaler och personella funktioner i våra verksamheter. Nu växer vi och blir fler kommuninvånare, vilket särskilt märks i Barn- och utbildningsnämndens verksamheter. För att vi nu ska kunna utvecklas krävs det en samsyn på alla nivåer om var vi är idag, vart vi är på väg och även hur vi tar oss dit. Vi i Barn- och utbildningsnämndens presidium har en gemensam uppfattning om detta och känner att vi har ett brett stöd i hela kommunen för arbetet med att förbättra skolresultaten. Vi uppskattar det engagemang för detta som även denna insändare uttrycker.

 

Presidiet i Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande Yvonne Nilsson (S)

1:e vice ordförande Lars Hultkrantz (L)

2:e vice ordförande Anneli Bramvehl (M)

 

Skolresultaten i kommunen måste bli bättre och för det krävs mer tid; mer tid för lärare och annan personal att möta eleverna, mer tid för kompetensutveckling och ibland även mer av elevernas egen tid. Men tid kostar pengar och därför är det viktigt, som insändarskribenten framhåller, att kommunen och dess skolförvaltning tar till vara alla möjligheter att ta del av de statsbidrag som kommer för olika ändamål.

Men statsbidragen delas inte ut hur som helst utan är förenade med att särskilda villkor ska uppfyllas eller att kommunen ska göra vissa åtaganden. Oftast uppfyller vi kraven, men inte alltid. När det gäller just statsbidrag för kompetensutveckling inom specialpedagogik eller inom elevhälsan och specialpedagogik har vi tyvärr inte haft möjlighet att få dessa, trots att detta verkligen är områden där vi behöver förstärkningar.

Insändarskribenten har sett att barn- och utbildningsnämnden trycker på för att få fram resurser för ytterligare insatser för att stärka den pedagogisk ledningen och det kollegiala utvecklingsarbetet på alla nivåer. Här har vi tillsammans med hela kommunen en synvända att göra eftersom vi på kort tid gått från sjunkande barn- och elevantal till växande. Tidigare har vi plockat bort både lokaler och personella funktioner i våra verksamheter. Nu växer vi och blir fler kommuninvånare, vilket särskilt märks i Barn- och utbildningsnämndens verksamheter. För att vi nu ska kunna utvecklas krävs det en samsyn på alla nivåer om var vi är idag, vart vi är på väg och även hur vi tar oss dit. Vi i Barn- och utbildningsnämndens presidium har en gemensam uppfattning om detta och känner att vi har ett brett stöd i hela kommunen för arbetet med att förbättra skolresultaten. Vi uppskattar det engagemang för detta som även denna insändare uttrycker.

 

Presidiet i Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande Yvonne Nilsson (S)

1:e vice ordförande Lars Hultkrantz (L)

2:e vice ordförande Anneli Bramvehl (M)

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.