2016-10-04 06:00

2016-10-04 06:00

Måste behandla djuren väl

Franciscus av Assissi: Var inte rädd att ta debatten

Franciscus av Assissi

Djurens dag den 4 oktober firas till minne av deras skyddshelgon, Den helige Franciscus av Assissi, som levde på 1100-talet. Det skulle vara en självklarhet att behandla djuren väl, men så är inte alltid fallet. Genom omfattande och genomförda studier har vi nu lärt oss att djur uppfattar och förstår mera än vi någonsin tidigare anat. Därför bör vi också med all kraft beivra varje form av djurplågeri och även göra anmälan av vad vi ser. Man skall behandla sina djur som man själv skulle vilja bli behandlad.

Var inte rädd för att ta debatten i media mot bland annat de odrägliga transporter av kreatur som sker genom Europa i trånga utrymmen och utan tillgång till vatten under flera dagar. Det finns lagar och bestämmelser, men det måste komma till hårdare tag från vår regering och EU för att de skall efterföljas.

Börja med att bjuda dina trofasta djur på en kanelbulle!

Gunnel Oldén

Djurens vänner

Djurens dag den 4 oktober firas till minne av deras skyddshelgon, Den helige Franciscus av Assissi, som levde på 1100-talet. Det skulle vara en självklarhet att behandla djuren väl, men så är inte alltid fallet. Genom omfattande och genomförda studier har vi nu lärt oss att djur uppfattar och förstår mera än vi någonsin tidigare anat. Därför bör vi också med all kraft beivra varje form av djurplågeri och även göra anmälan av vad vi ser. Man skall behandla sina djur som man själv skulle vilja bli behandlad.

Var inte rädd för att ta debatten i media mot bland annat de odrägliga transporter av kreatur som sker genom Europa i trånga utrymmen och utan tillgång till vatten under flera dagar. Det finns lagar och bestämmelser, men det måste komma till hårdare tag från vår regering och EU för att de skall efterföljas.

Börja med att bjuda dina trofasta djur på en kanelbulle!

Gunnel Oldén

Djurens vänner

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.