2016-10-03 06:00

2016-10-03 06:00

Något måste göras

TRafik: Inte en olycka till i Ekebykorset

Efter nästan 3 månader sedan dödsolyckan i Ekebykorset står Karlskoga kommun totalt handfallna till vad som måste göras. I väntan på en ombyggnad måste tillfälliga lösningar göras omedelbart innan någon mer skadas eller dödas. Den här korsningen är prio 1, vilket jag har svårt att förstå eftersom inget kommer att göras förrän 2019. Något måste göras och det fort t ex:

1) Sänk hastigheten till 30 km/h från Stora rondellen till Odlingen och

från Odlingen till Stora rondellen

eller

2) Tillåt trafik endast i öst - västlig riktning. Förbjud korsande trafik av E18 från Ekeby respektive från Skrantafallet

Det får inte hända en olycka till på grund av att ingen kan bestämma vad som ska göras. Karlskoga kommun måste få Trafikverket att förstå att det här inte kan vänta. Det handlar bara om vilja.

Inte en olycka till

Efter nästan 3 månader sedan dödsolyckan i Ekebykorset står Karlskoga kommun totalt handfallna till vad som måste göras. I väntan på en ombyggnad måste tillfälliga lösningar göras omedelbart innan någon mer skadas eller dödas. Den här korsningen är prio 1, vilket jag har svårt att förstå eftersom inget kommer att göras förrän 2019. Något måste göras och det fort t ex:

1) Sänk hastigheten till 30 km/h från Stora rondellen till Odlingen och

från Odlingen till Stora rondellen

eller

2) Tillåt trafik endast i öst - västlig riktning. Förbjud korsande trafik av E18 från Ekeby respektive från Skrantafallet

Det får inte hända en olycka till på grund av att ingen kan bestämma vad som ska göras. Karlskoga kommun måste få Trafikverket att förstå att det här inte kan vänta. Det handlar bara om vilja.

Inte en olycka till

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.