2016-09-29 06:00

2016-09-29 06:00

Något måste göras - fort

Trafik: Inga fler olyckor i Ekebykorset

Efter nästan 3 månader sedan dödsolyckan i Ekebykorset står Karlskoga kommun totalt handfallna till vad som måste göras. I väntan på en ombyggnad måste tillfälliga lösningar göras omedelbart innan någon mer skadas eller dödas. Den här korsningen är prio 1, vilket jag har svårt att förstå eftersom inget kommer att göras förrän 2019. Något måste göras och det fort, exempelvis:

1) Sänk hastigheten till 30 km/h från Stora rondellen till Odlingen ochfrån Odlingen till Stora rondellen, eller:

2) Tillåt trafik endast i öst – västlig riktning. Förbjud korsande trafik av E18 från Ekeby respektive från Skrantafallet.

Det får inte hända en olycka till på grund av att ingen kan bestämma vad som ska göras.

Inte en olycka till

Efter nästan 3 månader sedan dödsolyckan i Ekebykorset står Karlskoga kommun totalt handfallna till vad som måste göras. I väntan på en ombyggnad måste tillfälliga lösningar göras omedelbart innan någon mer skadas eller dödas. Den här korsningen är prio 1, vilket jag har svårt att förstå eftersom inget kommer att göras förrän 2019. Något måste göras och det fort, exempelvis:

1) Sänk hastigheten till 30 km/h från Stora rondellen till Odlingen ochfrån Odlingen till Stora rondellen, eller:

2) Tillåt trafik endast i öst – västlig riktning. Förbjud korsande trafik av E18 från Ekeby respektive från Skrantafallet.

Det får inte hända en olycka till på grund av att ingen kan bestämma vad som ska göras.

Inte en olycka till

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.