2016-09-29 06:00

2016-09-29 06:00

Bin. (Sjöbron, Älgarås, början 1900)

DAGENS DIKT

På torpet fanns ett antal kupor

med bin som på vårarna

svärmade och det betydde att

en ny drottning tog med sig

en del av arbetsbina och

flög ut ur kupan

för att finna en lämplig

plats att slå sig ner på

och den här gången satte

sig bina i en apel med yviga

grenar och min farmor

hämtade en stege

och far ställde sig

under bisvärmen men när

farmor skulle rycka till så

att alla bina skulle hamna i

halmkupan kom en kvist i vägen

med följd att far fick

otaliga stick så farmor

tog bort gaddar hela dagen.

Detta framgår av fars memoarer

som omfattar 80 A4 sidor.

På torpet fanns ett antal kupor

med bin som på vårarna

svärmade och det betydde att

en ny drottning tog med sig

en del av arbetsbina och

flög ut ur kupan

för att finna en lämplig

plats att slå sig ner på

och den här gången satte

sig bina i en apel med yviga

grenar och min farmor

hämtade en stege

och far ställde sig

under bisvärmen men när

farmor skulle rycka till så

att alla bina skulle hamna i

halmkupan kom en kvist i vägen

med följd att far fick

otaliga stick så farmor

tog bort gaddar hela dagen.

Detta framgår av fars memoarer

som omfattar 80 A4 sidor.

  • Folke Granath

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.