2016-09-27 06:00

2016-09-27 06:00

Vi måste ställa om

Framtiden: Behöver ett socialt samt miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle.

Vi delar alla samma jord, och om allt går vägen snart en mellansvensk region. Till 2019 är det tänkt att storregion Mellansverige ska vara verklighet, och vi som är unga och politiskt aktiva välkomnar de möjligheter det för med sig.

För vi ser idag ett samhälle i kraftig förändring. Människor flyttar, rörelsemönster ändras och behoven blir större. Samtidigt så hänger inte den politiska indelningen med i utvecklingen när frågorna blir allt mer komplexa. En storregion blir då viktig för att möta framtidens utmaningar, men kan den klara av den allra största - klimatet?

Klimatet är vår tids ödesfråga. Om det inte sker en radikal förändring, om vi inte överträffar Parisavtalet, så riskerar hela länder att gå under. Klimatförändringarna kommer inte bara påverka oss utan även efterkommande generationen på ett sätt som vi knappt kan föreställa oss. Det är vi, som samhälle, som bär ansvar för att bryta denna utveckling. Vi måste klara av att ställa om till ett socialt samt miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle.

För en sådan omställning krävs ekonomisk och politisk styrka, något som en storregion kommer kunna bidra med. Det krävs också en politisk vilja och målmedvetenhet. Vi tänker därför göra vårt för att ta ansvar för framtidens utmaningar och redan idag presentera fyra frågor som kommuner och regioner/landsting i Mellansverige kan börja arbeta med.

1) Ökad tillgänglighet till kollektivtrafik Vårt resande är inte hållbart och måste förändras. Då krävs en attraktiv kollektivtrafik som är både fysiskt och ekonomiskt tillgänglig för invånarna i Mellansverige. Det finns en enorm potential i en ökad samverkan mellan kommuner och landsting/regioner för att möjliggöra snabbare och mer bekväma resor, så att fler väljer kollektiva färdsätt.

2) Ansvarsfulla upphandlingar Varje år upphandlar det offentliga Sverige för över 600 miljarder kronor. Genom att ställa miljö- och klimatmässiga krav vid alla offentliga upphandlingar kan vi få en enorm grön effekt både inom den egna verksamheten och på marknaden.

3) Ekonomiska incitament Trots att en stor del av den ekonomiska politiken sköts nationellt så finns det för kommuner och landsting/regioner möjlighet att använda sig av ekonomiska incitament för att uppmuntra klimatsmarta beteenden och lösningar. De möjligheterna bör ses över så att vi kan gå före och visa vägen.

4) Offentligt risktagande Den teknologiska utvecklingen är extremt viktig för att vi globalt ska klara klimatutmaningen. Ett stort problem idag är att det råder brist på kapital, och att marknaden inte investerar, i klimatsmarta lösningar. Därför måste det offentliga kompensera för marknadens misslyckande och genom ett ökat risktagande möjliggöra att fler klimat- och kostnadseffektiva lösningar växer fram. Ett första steg för kommuner och regioner/landsting är att se över de fondinnehav de har och omplacera dem inom gröna utvecklingsområden.

Sammanfattningsvis så är det så att det offentliga måste ta på sig ledarrollen i klimatfrågan, och stå för helhetsperspektivet. Annars riskerar vi en fortsatt utveckling där social samt miljö- klimattmässig hållbarhet underordnas mål om konsumtion och tillväxt, och där vi förstör vår egen planet och framtid.

My Fröberg

ordförande SSU Möckeln

Johan Gynnhammar

ordförande SSU Örebro

Asal Gohari

ordförande SSU Uppsala

Amanda Guerra

ordförande SSU Västerås

Jonas Persson

ordförande SSU Gävle

Pelin Haci

ordförande SSU Sala

Dabin Zabar

ordförande SSU Enköping

Vi delar alla samma jord, och om allt går vägen snart en mellansvensk region. Till 2019 är det tänkt att storregion Mellansverige ska vara verklighet, och vi som är unga och politiskt aktiva välkomnar de möjligheter det för med sig.

För vi ser idag ett samhälle i kraftig förändring. Människor flyttar, rörelsemönster ändras och behoven blir större. Samtidigt så hänger inte den politiska indelningen med i utvecklingen när frågorna blir allt mer komplexa. En storregion blir då viktig för att möta framtidens utmaningar, men kan den klara av den allra största - klimatet?

Klimatet är vår tids ödesfråga. Om det inte sker en radikal förändring, om vi inte överträffar Parisavtalet, så riskerar hela länder att gå under. Klimatförändringarna kommer inte bara påverka oss utan även efterkommande generationen på ett sätt som vi knappt kan föreställa oss. Det är vi, som samhälle, som bär ansvar för att bryta denna utveckling. Vi måste klara av att ställa om till ett socialt samt miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle.

För en sådan omställning krävs ekonomisk och politisk styrka, något som en storregion kommer kunna bidra med. Det krävs också en politisk vilja och målmedvetenhet. Vi tänker därför göra vårt för att ta ansvar för framtidens utmaningar och redan idag presentera fyra frågor som kommuner och regioner/landsting i Mellansverige kan börja arbeta med.

1) Ökad tillgänglighet till kollektivtrafik Vårt resande är inte hållbart och måste förändras. Då krävs en attraktiv kollektivtrafik som är både fysiskt och ekonomiskt tillgänglig för invånarna i Mellansverige. Det finns en enorm potential i en ökad samverkan mellan kommuner och landsting/regioner för att möjliggöra snabbare och mer bekväma resor, så att fler väljer kollektiva färdsätt.

2) Ansvarsfulla upphandlingar Varje år upphandlar det offentliga Sverige för över 600 miljarder kronor. Genom att ställa miljö- och klimatmässiga krav vid alla offentliga upphandlingar kan vi få en enorm grön effekt både inom den egna verksamheten och på marknaden.

3) Ekonomiska incitament Trots att en stor del av den ekonomiska politiken sköts nationellt så finns det för kommuner och landsting/regioner möjlighet att använda sig av ekonomiska incitament för att uppmuntra klimatsmarta beteenden och lösningar. De möjligheterna bör ses över så att vi kan gå före och visa vägen.

4) Offentligt risktagande Den teknologiska utvecklingen är extremt viktig för att vi globalt ska klara klimatutmaningen. Ett stort problem idag är att det råder brist på kapital, och att marknaden inte investerar, i klimatsmarta lösningar. Därför måste det offentliga kompensera för marknadens misslyckande och genom ett ökat risktagande möjliggöra att fler klimat- och kostnadseffektiva lösningar växer fram. Ett första steg för kommuner och regioner/landsting är att se över de fondinnehav de har och omplacera dem inom gröna utvecklingsområden.

Sammanfattningsvis så är det så att det offentliga måste ta på sig ledarrollen i klimatfrågan, och stå för helhetsperspektivet. Annars riskerar vi en fortsatt utveckling där social samt miljö- klimattmässig hållbarhet underordnas mål om konsumtion och tillväxt, och där vi förstör vår egen planet och framtid.

My Fröberg

ordförande SSU Möckeln

Johan Gynnhammar

ordförande SSU Örebro

Asal Gohari

ordförande SSU Uppsala

Amanda Guerra

ordförande SSU Västerås

Jonas Persson

ordförande SSU Gävle

Pelin Haci

ordförande SSU Sala

Dabin Zabar

ordförande SSU Enköping

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.