2016-09-19 06:00

2016-09-19 06:00

Naturliga skillnader

Regionindelningen: Liberalerna har olika utgångspunkter för kommun och region

Kuriren har i flera artiklar uppmärksammat att Liberalerna i Region Örebro län gjort ett annat ställningstagande i regionfrågan än vad som görs i det förslag till remissvar från Karlskoga kommun som föreslagit av den politiska majoriteten i kommunen, där Liberalerna ingår.

Det finns ett antal skäl för att detta är rimligt. Det är skillnad mellan ett partis egen ståndpunkt i en fråga och en gemensam skrivning som måste samla en majoritet av olika partier. Något mer överraskande är det då att Vänsterpartiet också tagit olika positioner i denna fråga i kommunen och regionen trots att man i båda fallen ingår i majoriteten. Det verkar finnas en rätt bred samsyn bland de politiska partierna i Karlskoga på att den föreslagna regionindelningen är mycket problematisk, men man drar olika slutsatser om hur man ska förhålla sig till det.

För vår del har vi bedömt att det viktigaste i detta läge är att försöka förhindra att en Svealandsregion bildas redan år 2019. Regionindelningskommittén ansåg sig inte hinna komma med ett förslag om de statliga myndigheternas regionindelning. Därmed blev regionindelningen inte längre ett sätt att få ett bättre samband mellan nationell och regional/kommunal nivå utan främst en sjukvårdsfråga. Och där innebär ju förslaget att man styckar upp den sjukvårdsregion vi nu ingår i, vilket särskilt drabbar sjukhusen i Karlskoga och Örebro.

Eftersom Liberalerna i Örebro län till stor del har att hantera sjukvårdsfrågorna, är det självklart att de får en stor vikt när partiet gör bedömningen av om storregioner ska bildas eller ej. På samma sätt är det med det demokratiska underskottet som storregionerna kommer att bidra till. Kommundemokratin påverkas marginellt, medan regionpolitikerna blir flyttade långt bort från de medborgare man har att företräda. På samma sätt är det ansvarsutkrävandet på regionnivå som försvåras med storregionerna, inte kommunpolitiken.

Av detta skäl är det naturligt att Liberalerna i Karlskoga kommun ställt oss bakom ett förslag till remissvar som inte uttalar stöd för ett genomförande till år 2019 och som framhåller att en rad frågor måste besvaras först, innan ett bildande av en Svealandsregion kan bli aktuell.

Lika naturligt är det att Liberalerna i Örebro län ser till regionpolitikens utmaningar, och avslår bildandet av den storregion som hotar såväl Karlskoga lasarett som Universitetssjukhuset i Örebro.

Lars Hultkrantz (L)

ledamot i kommunstyrelsen, Karlskoga

Anna Ågerfalk (L)

oppositionsråd Region Örebro län

Kuriren har i flera artiklar uppmärksammat att Liberalerna i Region Örebro län gjort ett annat ställningstagande i regionfrågan än vad som görs i det förslag till remissvar från Karlskoga kommun som föreslagit av den politiska majoriteten i kommunen, där Liberalerna ingår.

Det finns ett antal skäl för att detta är rimligt. Det är skillnad mellan ett partis egen ståndpunkt i en fråga och en gemensam skrivning som måste samla en majoritet av olika partier. Något mer överraskande är det då att Vänsterpartiet också tagit olika positioner i denna fråga i kommunen och regionen trots att man i båda fallen ingår i majoriteten. Det verkar finnas en rätt bred samsyn bland de politiska partierna i Karlskoga på att den föreslagna regionindelningen är mycket problematisk, men man drar olika slutsatser om hur man ska förhålla sig till det.

För vår del har vi bedömt att det viktigaste i detta läge är att försöka förhindra att en Svealandsregion bildas redan år 2019. Regionindelningskommittén ansåg sig inte hinna komma med ett förslag om de statliga myndigheternas regionindelning. Därmed blev regionindelningen inte längre ett sätt att få ett bättre samband mellan nationell och regional/kommunal nivå utan främst en sjukvårdsfråga. Och där innebär ju förslaget att man styckar upp den sjukvårdsregion vi nu ingår i, vilket särskilt drabbar sjukhusen i Karlskoga och Örebro.

Eftersom Liberalerna i Örebro län till stor del har att hantera sjukvårdsfrågorna, är det självklart att de får en stor vikt när partiet gör bedömningen av om storregioner ska bildas eller ej. På samma sätt är det med det demokratiska underskottet som storregionerna kommer att bidra till. Kommundemokratin påverkas marginellt, medan regionpolitikerna blir flyttade långt bort från de medborgare man har att företräda. På samma sätt är det ansvarsutkrävandet på regionnivå som försvåras med storregionerna, inte kommunpolitiken.

Av detta skäl är det naturligt att Liberalerna i Karlskoga kommun ställt oss bakom ett förslag till remissvar som inte uttalar stöd för ett genomförande till år 2019 och som framhåller att en rad frågor måste besvaras först, innan ett bildande av en Svealandsregion kan bli aktuell.

Lika naturligt är det att Liberalerna i Örebro län ser till regionpolitikens utmaningar, och avslår bildandet av den storregion som hotar såväl Karlskoga lasarett som Universitetssjukhuset i Örebro.

Lars Hultkrantz (L)

ledamot i kommunstyrelsen, Karlskoga

Anna Ågerfalk (L)

oppositionsråd Region Örebro län

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.