2016-09-13 06:00

2016-09-13 06:00

Små sjukhus hotas

Nya regionindelningen: Låt inte järnridån gå ner

Liberalerna har idag ingen plats i kommunfullmäktige i Degerfors. Det hindrar oss givetvis inte från att ha synpunkter på frågor som är viktiga för vår kommun. Hit hör förslaget om att bilda storregioner, där en järnridå hotar att gå ner mellan Karlskoga/Degerfors och Värmland. Vi hamnar i Svealand och våra grannar i väst i Västra Götaland. Det här säger vi ett definitivt nej till. Förslaget kommer att urholka t ex Karlskoga och Degerfors tillgång och närhet till högspecialiserad vård i Örebro, framtiden för Karlskoga lasarett och etableringen av ett kommunikationsstråk som binder samman Stockholm, Mälardalen – och givetvis Karlskoga/Degerfors - med Oslo.

Under-i-från perspektiv är bättre

Det vi liberaler istället vill är att – med ett underifrån perspektiv – förbättra samverkan och jobba med konstruktiva förstoringar av regioner. Det arbetet ska naturligtvis baseras på de förutsättningar som finns på olika arenor – inom sjukvård, arbetsmarknad och kollektivtrafik för att ta tre exempel. Tittar vi lokalt sker sådan samverkan – över länsgränsen – med Kristinehamn, Storfors och Filipstad om överförmyndarverksamhet och räddningstjänst.

Hotar högspecialiserad vård

Den här samverkan kan måhända bestå. Men vad händer med den högspecialiserade vården och forskningen på USÖ om patienter från Värmland lämnar Örebro och styrs över till Västra Götaland? Ja, det behöver man inte vara rymdforskare för att inse. Och hur går det med Karlskoga lasarett om patienter från Kristinehamn och Storfors i en framtid får vända sig till CSK i Karlstad? Svaret är det samma som på förra frågan.

Trist för tåget

Med Värmland i Västra Götaland mörknar även förutsättningarna för att få till stånd Nobelbanan och kopplingen Stockholm – Oslo. Det arbete som lagts och läggs ner på att skapa vägen väster ut försvåras och cyniskt nog sker det i ett läge där också Stockholm kommit upp på spåret och insett projektets potential. Istället talar det mesta för att Västra Götaland fortsätter att prioritera stråket Oslo – Göteborg med fortsättning mot Malmö och Köpenhamn - till förfång inte bara för dem som pressats in i Svealandsregionen, utan också för värmlänningar

Demokratiskt drama

Storregionerna kommer också att öka avståndet mellan medborgare och regionpolitiker. Medborgarna får ännu svårare att ställa ansvariga politiker till svars. Skulle t ex medarbetarna på Karlskoga lasarett gå på knäna och sjukhuset hamna i en pressad situation även ekonomiskt, så blir det att ställa kosan till Uppsala i hopp om att få kontakt med politiker och ledande tjänstemän. Och utan att vara konspiratorisk ligger det nära till hands att en centralisering och ett ökat avstånd mellan medborgare och politiker samt tjänstemän gör det lättare att lägga ner lokala sjukhus som anser vara ineffektiva

Också för politiker – inte minst i de mindre partierna – blir storregionerna ett hot. En kd-politiker från t ex Karlskoga kan få sin närmaste partikamrat i regionfullmäktige i Västerås och en miljöpartist från Degerfors kan tvingas åka till Uppsala för ett möte med sin partiföreträdare. Modern teknik kan förvisso lösa mycket, men inte vad mötena och dialoger öga mot öga ger.

En from förhoppning

Som vanligt hävdar förespråkarna för Big is beautiful att storregionerna blir effektivare. Men det är inget annat än en from förhoppning. Tittar man på de befintliga storregionerna är de ekonomiska resultaten inte nämnvärt bättre än de landsting som kämpar på. Och vad jag läst och förstått, så erbjuder inte lilla Halland sina medborgare en sämre tillgång till god vård, än de stora drakarna.

Som vanligt blir inte den påtalade bristen på resurser inom t ex sjukvården bättre av att man slår samman mindre väl fungerande organisationer. Med politiskt och administrativt mandat, mod och styrka kan översyner och besparingar göras inom befintliga verksamheter och organisationer. Det är i många fall en mera ansträngande väg att vandra, men den har goda utsikter att leda rätt och inte in i ett virrvarr av utredningar, revirstrider och omorganisationer.

Lars-G Hedenquist

Ordförande för Liberalerna i Degerfors

Liberalerna har idag ingen plats i kommunfullmäktige i Degerfors. Det hindrar oss givetvis inte från att ha synpunkter på frågor som är viktiga för vår kommun. Hit hör förslaget om att bilda storregioner, där en järnridå hotar att gå ner mellan Karlskoga/Degerfors och Värmland. Vi hamnar i Svealand och våra grannar i väst i Västra Götaland. Det här säger vi ett definitivt nej till. Förslaget kommer att urholka t ex Karlskoga och Degerfors tillgång och närhet till högspecialiserad vård i Örebro, framtiden för Karlskoga lasarett och etableringen av ett kommunikationsstråk som binder samman Stockholm, Mälardalen – och givetvis Karlskoga/Degerfors - med Oslo.

Under-i-från perspektiv är bättre

Det vi liberaler istället vill är att – med ett underifrån perspektiv – förbättra samverkan och jobba med konstruktiva förstoringar av regioner. Det arbetet ska naturligtvis baseras på de förutsättningar som finns på olika arenor – inom sjukvård, arbetsmarknad och kollektivtrafik för att ta tre exempel. Tittar vi lokalt sker sådan samverkan – över länsgränsen – med Kristinehamn, Storfors och Filipstad om överförmyndarverksamhet och räddningstjänst.

Hotar högspecialiserad vård

Den här samverkan kan måhända bestå. Men vad händer med den högspecialiserade vården och forskningen på USÖ om patienter från Värmland lämnar Örebro och styrs över till Västra Götaland? Ja, det behöver man inte vara rymdforskare för att inse. Och hur går det med Karlskoga lasarett om patienter från Kristinehamn och Storfors i en framtid får vända sig till CSK i Karlstad? Svaret är det samma som på förra frågan.

Trist för tåget

Med Värmland i Västra Götaland mörknar även förutsättningarna för att få till stånd Nobelbanan och kopplingen Stockholm – Oslo. Det arbete som lagts och läggs ner på att skapa vägen väster ut försvåras och cyniskt nog sker det i ett läge där också Stockholm kommit upp på spåret och insett projektets potential. Istället talar det mesta för att Västra Götaland fortsätter att prioritera stråket Oslo – Göteborg med fortsättning mot Malmö och Köpenhamn - till förfång inte bara för dem som pressats in i Svealandsregionen, utan också för värmlänningar

Demokratiskt drama

Storregionerna kommer också att öka avståndet mellan medborgare och regionpolitiker. Medborgarna får ännu svårare att ställa ansvariga politiker till svars. Skulle t ex medarbetarna på Karlskoga lasarett gå på knäna och sjukhuset hamna i en pressad situation även ekonomiskt, så blir det att ställa kosan till Uppsala i hopp om att få kontakt med politiker och ledande tjänstemän. Och utan att vara konspiratorisk ligger det nära till hands att en centralisering och ett ökat avstånd mellan medborgare och politiker samt tjänstemän gör det lättare att lägga ner lokala sjukhus som anser vara ineffektiva

Också för politiker – inte minst i de mindre partierna – blir storregionerna ett hot. En kd-politiker från t ex Karlskoga kan få sin närmaste partikamrat i regionfullmäktige i Västerås och en miljöpartist från Degerfors kan tvingas åka till Uppsala för ett möte med sin partiföreträdare. Modern teknik kan förvisso lösa mycket, men inte vad mötena och dialoger öga mot öga ger.

En from förhoppning

Som vanligt hävdar förespråkarna för Big is beautiful att storregionerna blir effektivare. Men det är inget annat än en from förhoppning. Tittar man på de befintliga storregionerna är de ekonomiska resultaten inte nämnvärt bättre än de landsting som kämpar på. Och vad jag läst och förstått, så erbjuder inte lilla Halland sina medborgare en sämre tillgång till god vård, än de stora drakarna.

Som vanligt blir inte den påtalade bristen på resurser inom t ex sjukvården bättre av att man slår samman mindre väl fungerande organisationer. Med politiskt och administrativt mandat, mod och styrka kan översyner och besparingar göras inom befintliga verksamheter och organisationer. Det är i många fall en mera ansträngande väg att vandra, men den har goda utsikter att leda rätt och inte in i ett virrvarr av utredningar, revirstrider och omorganisationer.

Lars-G Hedenquist

Ordförande för Liberalerna i Degerfors

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.