2016-09-06 06:00

2016-09-06 10:51

Varför bry sig om djur?

Framtiden: Människor lider och svälter

795 miljoner människor har inte tillräckligt med mat (WFP). Det satsas enorma resurser på att göda, fängsla, frakta, inseminera, slakta och kyla minst 60 miljarder landdjur. Det är ett oerhört slösaktigt sätt att livnära människor! Att förespråka stopp för köttätande innebär att vi kan satsa resurser på människor och djur i frihet!

650 miljoner människor saknar säkert vatten (WHO). Det går åt minst 600 liter vatten för att producera en liter mjölk, 1000l per kg kött och ca 200 l för ett ägg (USDA). Om vi slutar använda ko-baserade mejerier kan vi sluta slösa vatten och satsa det på människor, natur och fria djur!

65 miljoner människor har tvingats från sina hem på grund av krig, torka(!) och andra tragedier. Den siffran ökar med ca 34 000 nya flyktingar per dag (UNHCR). 38 % av den mark vi odlar i Sverige används till djurfoder (SCB), och globalt används ungefär 1/3 % av all landyta på planeten till betesmark eller foder (FAO). När jag propagerar för att vi ska sluta utnyttja djur, vill jag att vi ska ge plats åt människor, vilda djur och växter.

1.9 miljarder människor är överviktiga (WHO). Det beror aldrig på konsumtion av grönsaker och frukt. 14 av de 15 vanligaste dödsorsakerna i väst har samband med intag av animalier. När jag säger att vi ska sluta plåga djur för att skapa ohälsosam mat är det gynnsamt även för människor.

Juli 2016 var den varmaste månaden i mänsklighetens historia (NASA). Att animalieproduktion är en stor miljöbov, större än alla transporter totalt, är otvivelaktigt (FAO). Det lidande detta orsakar människor och djur är svårt att överdriva. När jag ber människor att sluta äta djur, ber jag dem ta ett viktigt steg för fortlevnad.

50% av jordens syre skapas av fytoplankton (NASA). Mängden fytoplankton har minskat med 40% sedan 1950 bland annat på grund av intensivt fiske (Nature). Om vi inser att fisk, räkor och kräftor känner smärta på samma sätt som vi, räddar vi också luften.

Som barn får vi läras oss att andra varelser kan utnyttjas, fängslas och dödas. Utan att förutsätta andras lägre värde går det inte att motivera krig, rasism, sexism och utnyttjande. När jag vägrar acceptera att djur behandlas som objekt gäller detsamma alla människor.

Det finns många fler exempel där djurs lidande är kopplat till människors. Alla världsmedborgare har rätt att leva. Att fortsätta döda 3000 landdjur och många fler havsdjur per sekund är inte försvarbart (FDA)!

Att sluta räddar både människor och djur!

Peter Kalmström

795 miljoner människor har inte tillräckligt med mat (WFP). Det satsas enorma resurser på att göda, fängsla, frakta, inseminera, slakta och kyla minst 60 miljarder landdjur. Det är ett oerhört slösaktigt sätt att livnära människor! Att förespråka stopp för köttätande innebär att vi kan satsa resurser på människor och djur i frihet!

650 miljoner människor saknar säkert vatten (WHO). Det går åt minst 600 liter vatten för att producera en liter mjölk, 1000l per kg kött och ca 200 l för ett ägg (USDA). Om vi slutar använda ko-baserade mejerier kan vi sluta slösa vatten och satsa det på människor, natur och fria djur!

65 miljoner människor har tvingats från sina hem på grund av krig, torka(!) och andra tragedier. Den siffran ökar med ca 34 000 nya flyktingar per dag (UNHCR). 38 % av den mark vi odlar i Sverige används till djurfoder (SCB), och globalt används ungefär 1/3 % av all landyta på planeten till betesmark eller foder (FAO). När jag propagerar för att vi ska sluta utnyttja djur, vill jag att vi ska ge plats åt människor, vilda djur och växter.

1.9 miljarder människor är överviktiga (WHO). Det beror aldrig på konsumtion av grönsaker och frukt. 14 av de 15 vanligaste dödsorsakerna i väst har samband med intag av animalier. När jag säger att vi ska sluta plåga djur för att skapa ohälsosam mat är det gynnsamt även för människor.

Juli 2016 var den varmaste månaden i mänsklighetens historia (NASA). Att animalieproduktion är en stor miljöbov, större än alla transporter totalt, är otvivelaktigt (FAO). Det lidande detta orsakar människor och djur är svårt att överdriva. När jag ber människor att sluta äta djur, ber jag dem ta ett viktigt steg för fortlevnad.

50% av jordens syre skapas av fytoplankton (NASA). Mängden fytoplankton har minskat med 40% sedan 1950 bland annat på grund av intensivt fiske (Nature). Om vi inser att fisk, räkor och kräftor känner smärta på samma sätt som vi, räddar vi också luften.

Som barn får vi läras oss att andra varelser kan utnyttjas, fängslas och dödas. Utan att förutsätta andras lägre värde går det inte att motivera krig, rasism, sexism och utnyttjande. När jag vägrar acceptera att djur behandlas som objekt gäller detsamma alla människor.

Det finns många fler exempel där djurs lidande är kopplat till människors. Alla världsmedborgare har rätt att leva. Att fortsätta döda 3000 landdjur och många fler havsdjur per sekund är inte försvarbart (FDA)!

Att sluta räddar både människor och djur!

Peter Kalmström

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.