2016-07-30 06:00

2016-07-30 06:00

Dags att rusta sig

MILJÖ: Kommunerna måste kunna möta klimatförändringar

Klimatanpassningen hos Sveriges kommuner går alldeles för långsamt.

Även om vissa kommuner är mer sårbara än andra, så kommer hela landet att drabbas av klimatförändringar. Örebro läns beredskap måste öka för exempelvis häftiga skyfall, skred, och värmeböljor.

Klimatet har redan förändrats och kommer att fortsätta att förändras framöver. I Sverige kan vi bland annat förvänta oss högre temperaturer, värmeböljor, mer nederbörd, ökad risk för översvämningar, skogsbränder, ras, skred och erosion. Trots att 98 procent av landets kommuner tror att de kommer att påverkas av klimatförändringar, har var femte kommun inte påbörjat sitt klimatanpassningsarbete. Detta visar den kartläggning som vi på IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har gjort.

Drygt en fjärdedel av Sveriges kommuner har inte analyserat hur kommunen kan komma att påverkas av framtida klimatförändringar och omkring hälften av kommunerna har inte genomfört klimatanpassningsåtgärder i dagsläget.

Bristen på beredskap hos kommunerna i Örebro län gör att länet hamnar på tjugonde plats i en jämförelse bland Sveriges 21 län. Men det är tydligt att kommunerna prioriterar klimatfrågan i olika grad, där Örebro kommun har kommit längst i länet.

När en kommun drabbas av till exempel översvämning eller extrem torka kan kostnaderna bli stora och drabba enskilda försäkringstagare, kommunens skattebetalare och samhället i stort. Efter skyfallet i skånska Bjuv i juni anmäldes över 450 skador till försäkringsbolagen. Enbart dessa kostnader beräknas uppgå till runt 40 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer även samhällets kostnader för exempelvis räddningstjänst.

Kommunerna spelar en avgörande roll i klimatanpassningen av Sverige. Även om det finns en medvetenhet hos kommunerna, visar vår undersökning att det ofta saknas en tydlig politisk förankring i klimatarbetet. Utan ett tydligt mandat kan det vara svårt att bedriva ett långsiktigt och systematiskt klimatanpassningsarbete. Vi hoppas nu att Örebro läns kommunpolitiker lyfter upp klimatanpassning på den politiska agendan och tar konkreta och handlingskraftiga beslut i frågan.

Philip Thörn

IVL Svenska Miljöinstitutet

Staffan Moberg

Svensk Försäkring

 

Även om vissa kommuner är mer sårbara än andra, så kommer hela landet att drabbas av klimatförändringar. Örebro läns beredskap måste öka för exempelvis häftiga skyfall, skred, och värmeböljor.

Klimatet har redan förändrats och kommer att fortsätta att förändras framöver. I Sverige kan vi bland annat förvänta oss högre temperaturer, värmeböljor, mer nederbörd, ökad risk för översvämningar, skogsbränder, ras, skred och erosion. Trots att 98 procent av landets kommuner tror att de kommer att påverkas av klimatförändringar, har var femte kommun inte påbörjat sitt klimatanpassningsarbete. Detta visar den kartläggning som vi på IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har gjort.

Drygt en fjärdedel av Sveriges kommuner har inte analyserat hur kommunen kan komma att påverkas av framtida klimatförändringar och omkring hälften av kommunerna har inte genomfört klimatanpassningsåtgärder i dagsläget.

Bristen på beredskap hos kommunerna i Örebro län gör att länet hamnar på tjugonde plats i en jämförelse bland Sveriges 21 län. Men det är tydligt att kommunerna prioriterar klimatfrågan i olika grad, där Örebro kommun har kommit längst i länet.

När en kommun drabbas av till exempel översvämning eller extrem torka kan kostnaderna bli stora och drabba enskilda försäkringstagare, kommunens skattebetalare och samhället i stort. Efter skyfallet i skånska Bjuv i juni anmäldes över 450 skador till försäkringsbolagen. Enbart dessa kostnader beräknas uppgå till runt 40 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer även samhällets kostnader för exempelvis räddningstjänst.

Kommunerna spelar en avgörande roll i klimatanpassningen av Sverige. Även om det finns en medvetenhet hos kommunerna, visar vår undersökning att det ofta saknas en tydlig politisk förankring i klimatarbetet. Utan ett tydligt mandat kan det vara svårt att bedriva ett långsiktigt och systematiskt klimatanpassningsarbete. Vi hoppas nu att Örebro läns kommunpolitiker lyfter upp klimatanpassning på den politiska agendan och tar konkreta och handlingskraftiga beslut i frågan.

Philip Thörn

IVL Svenska Miljöinstitutet

Staffan Moberg

Svensk Försäkring

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.