2016-07-19 06:00

2016-07-19 06:00

Jämlik vård efter behov

VÅRD: Vi socialdemokrater jobbar mot ett mål

Hälso- och sjukvård är en av de viktigaste frågorna för oss som människor och medborgare.

Vad kan vi förvänta oss när vi eller våra nära och kära drabbas av sjukdom och är i behov av hjälp och stöd? Partierna har olika syn på välfärdsfrågorna, hur vården ska finansieras och vilka som får tillgång till olika typer av vård.

Vi socialdemokrater arbetar för att säkerställa att det finns en jämlik och jämställd vård som ges till alla efter behov, oberoende av hur tjock plånboken är. Det har vi kämpat för genom åren, och i Örebro län har vi fått väljarnas förtroende att styra hälso- och sjukvården under många år. I ett jämförelsevis litet län har vi byggt upp en hälso – och sjukvård med tre akutsjukhus med universitetssjukvård och en omfattande närsjukvård för att ge alla länsinvånare, var man än bor i länet, tillgång till hälso- och sjukvård av bästa kvalitet, idag och i framtiden.

Mycket kan vi i Region Örebro län vara stolta över, men självklart finns det brister och utmaningar, och förstås mycket mer som kan och ska göras.

Det finns landsting idag som minskar personalen med hundratals tjänster för att de har stora underskott i sina ekonomier. Vi har i motsats till dem fortsatt öka antalet anställda; trots det ser vi vakanser inom vissa viktiga områden. Vår budget har också ökats, med 400 miljoner kronor såväl i år som under förra året. Men vi måste också öka produktiviteten – fler människor måste få viktiga vårdinsatser.

Det gäller till exempel att arbeta på rätt sätt och låta proffsen vara proffs. Det handlar om att få bättre logistik och flöden i vården och att arbeta i vårdteam där all vårdpersonal är schemalagda. Det handlar också om att satsa på IT-lösningar som stöd så att personal slipper dubbel- och trippelarbete. Vi ligger i framkant på många sätt, men det är nödvändigt att vi får mer vårdproduktion för pengarna, till gagn för både patienter och personal. Det gäller att ta ansvar och arbeta med ständiga förbättringar i vardagen samt att ta sikte på framtiden, genom forskning och utveckling.

En av våra stora framtidssatsningar börjar nu påtagligt ta form, H-huset på Universitetssjukhuset Örebro. År 2020 ska det vara klart, och där kommer flera områden av högspecialiserad sjukvård inrymmas för länets invånare och för patienter från andra län.

Framtidssatsningar liksom dagens vård kostar stora pengar, och vi socialdemokrater har alltid stått för att vårdens finansiering ska ske solidariskt. Våra patientavgifter i Region Örebro län är bland de lägsta i landet, och vi är återhållsamma med att höja avgifterna i vården, eftersom vi vet att det drabbar dem med svagast ekonomi.

När det gäller ekonomin är Region Örebro län bland de bästa i landet vad beträffar det totala årsresultatet för 2015. Vi har haft ett positivt resultat i landstinget/regionen ända sedan 2004 och vi har inga lån. Dock ökar kostnaderna för vården här hos oss, precis som i landet i övrigt. Svensk sjukvård möter stora utmaningar idag. Förutom personalbrist gäller det möjligheterna att ge en allt mer avancerad vård. Vårdens utveckling är självklart positiv, men medför ökande kostnader och kräver mer samverkan mellan vårdgivare. Därför måste vi även här se framtiden. Mer samverkan behövs framöver för att klara det ökade vårdtrycket, fortsätta utveckla kvaliteten inom vården, samtidigt som vi har ordning och reda i ekonomin. Men precis som Expressens ledarskribent häromdagen kommenterade Moderaternas politik: Visst går det att effektivisera och prioritera bättre på många håll, men det går inte att komma ifrån att välfärden behöver mer pengar. Att landstingen behöver mer pengar har glädjande nog den socialdemokratiskt ledda regeringen redan sett, och vi i Region Örebro län värdesätter vår andel av miljardsatsningarna. Samtidigt ska nödvändiga förbättringar fortsätta genomföras - allt för att få en bättre sjukvård för patienterna och bättre arbetsmiljö för personalen.

 

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S)

Regionstyrelsens ordförande, Region Örebro län

 

Vad kan vi förvänta oss när vi eller våra nära och kära drabbas av sjukdom och är i behov av hjälp och stöd? Partierna har olika syn på välfärdsfrågorna, hur vården ska finansieras och vilka som får tillgång till olika typer av vård.

Vi socialdemokrater arbetar för att säkerställa att det finns en jämlik och jämställd vård som ges till alla efter behov, oberoende av hur tjock plånboken är. Det har vi kämpat för genom åren, och i Örebro län har vi fått väljarnas förtroende att styra hälso- och sjukvården under många år. I ett jämförelsevis litet län har vi byggt upp en hälso – och sjukvård med tre akutsjukhus med universitetssjukvård och en omfattande närsjukvård för att ge alla länsinvånare, var man än bor i länet, tillgång till hälso- och sjukvård av bästa kvalitet, idag och i framtiden.

Mycket kan vi i Region Örebro län vara stolta över, men självklart finns det brister och utmaningar, och förstås mycket mer som kan och ska göras.

Det finns landsting idag som minskar personalen med hundratals tjänster för att de har stora underskott i sina ekonomier. Vi har i motsats till dem fortsatt öka antalet anställda; trots det ser vi vakanser inom vissa viktiga områden. Vår budget har också ökats, med 400 miljoner kronor såväl i år som under förra året. Men vi måste också öka produktiviteten – fler människor måste få viktiga vårdinsatser.

Det gäller till exempel att arbeta på rätt sätt och låta proffsen vara proffs. Det handlar om att få bättre logistik och flöden i vården och att arbeta i vårdteam där all vårdpersonal är schemalagda. Det handlar också om att satsa på IT-lösningar som stöd så att personal slipper dubbel- och trippelarbete. Vi ligger i framkant på många sätt, men det är nödvändigt att vi får mer vårdproduktion för pengarna, till gagn för både patienter och personal. Det gäller att ta ansvar och arbeta med ständiga förbättringar i vardagen samt att ta sikte på framtiden, genom forskning och utveckling.

En av våra stora framtidssatsningar börjar nu påtagligt ta form, H-huset på Universitetssjukhuset Örebro. År 2020 ska det vara klart, och där kommer flera områden av högspecialiserad sjukvård inrymmas för länets invånare och för patienter från andra län.

Framtidssatsningar liksom dagens vård kostar stora pengar, och vi socialdemokrater har alltid stått för att vårdens finansiering ska ske solidariskt. Våra patientavgifter i Region Örebro län är bland de lägsta i landet, och vi är återhållsamma med att höja avgifterna i vården, eftersom vi vet att det drabbar dem med svagast ekonomi.

När det gäller ekonomin är Region Örebro län bland de bästa i landet vad beträffar det totala årsresultatet för 2015. Vi har haft ett positivt resultat i landstinget/regionen ända sedan 2004 och vi har inga lån. Dock ökar kostnaderna för vården här hos oss, precis som i landet i övrigt. Svensk sjukvård möter stora utmaningar idag. Förutom personalbrist gäller det möjligheterna att ge en allt mer avancerad vård. Vårdens utveckling är självklart positiv, men medför ökande kostnader och kräver mer samverkan mellan vårdgivare. Därför måste vi även här se framtiden. Mer samverkan behövs framöver för att klara det ökade vårdtrycket, fortsätta utveckla kvaliteten inom vården, samtidigt som vi har ordning och reda i ekonomin. Men precis som Expressens ledarskribent häromdagen kommenterade Moderaternas politik: Visst går det att effektivisera och prioritera bättre på många håll, men det går inte att komma ifrån att välfärden behöver mer pengar. Att landstingen behöver mer pengar har glädjande nog den socialdemokratiskt ledda regeringen redan sett, och vi i Region Örebro län värdesätter vår andel av miljardsatsningarna. Samtidigt ska nödvändiga förbättringar fortsätta genomföras - allt för att få en bättre sjukvård för patienterna och bättre arbetsmiljö för personalen.

 

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S)

Regionstyrelsens ordförande, Region Örebro län

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.