2016-07-14 11:06

2016-07-14 11:06

Hög tid att åtgärda broarna

BJÖRKBORN

Ännu en sommar utan gångbro till Björkborns herrgård. Vem äger brofästena till Eurencobroarna?

Varför är även gångdammsbron stängd?

För ett halvår sedan pratade jag med Stig Rengman på kommunen som meddelade att ärendet överlämnats till länsstyrelsen och Trafiksäkerhetsverket.

Nu tycker jag det är hög tid att detta åtgärdas.

 

Erling Johansson

 

Varför är även gångdammsbron stängd?

För ett halvår sedan pratade jag med Stig Rengman på kommunen som meddelade att ärendet överlämnats till länsstyrelsen och Trafiksäkerhetsverket.

Nu tycker jag det är hög tid att detta åtgärdas.

 

Erling Johansson

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.