2016-07-02 06:00

2016-07-02 06:00

Viktigt att alla trivs

Karlskoga:

Svar på insändare ”Otrivsel och utfrysning” publicerad i Karlskoga Kuriren 2016-09-29.

Det är mycket beklagligt om du eller någon annan upplever otrivsel eller utfrysning på arbetet.

Alla har rätt till en god psykosocial arbetsmiljö och det är viktigt att alla medarbetare trivs på sin arbetsplats. För att lösa eventuella konflikter är det angeläget att de blir kända av ansvariga chefer. Är det så att du eller någon annan inte trivs på jobbet på grund av det du beskriver i din insändare vill jag att ni kontaktar ansvarig enhetschef, alternativt dennes chef. Detta för att kunna sätta in åtgärder som kan lösa eventuella brister och konflikter.

Karlskoga kommun arbetar aktivt för att vara en bra och attraktiv arbetsgivare. Som en del i detta finns både en medarbetarpolicy och en chefs- och ledarpolicy som tagits fram genom deltagande av personal inom olika förvaltningar. Från socialförvaltningen deltog hundra medarbetare i processen. Policyerna tydliggör förväntningarna på oss som anställda och ledare, de ger bland annat en tydlig bild av hur vi ska uppträda mot varandra.

Både medarbetarskapet och ledarskapet följs upp i utvecklings- och lönesamtal samt i medarbetarundersökningarna.

Mellan dessa uppföljningstillfällen är det viktigt att det finns en bra dialog och möjlighet att ta upp och åtgärda till exempel otrivsel på arbetsplatsen på grund av hur vi uppför oss mot varandra. På det viset kan vi bygga en bra arbetsplats och en god arbetsmiljö.

Lisa Kihl

områdeschef vård och omsorg

Det är mycket beklagligt om du eller någon annan upplever otrivsel eller utfrysning på arbetet.

Alla har rätt till en god psykosocial arbetsmiljö och det är viktigt att alla medarbetare trivs på sin arbetsplats. För att lösa eventuella konflikter är det angeläget att de blir kända av ansvariga chefer. Är det så att du eller någon annan inte trivs på jobbet på grund av det du beskriver i din insändare vill jag att ni kontaktar ansvarig enhetschef, alternativt dennes chef. Detta för att kunna sätta in åtgärder som kan lösa eventuella brister och konflikter.

Karlskoga kommun arbetar aktivt för att vara en bra och attraktiv arbetsgivare. Som en del i detta finns både en medarbetarpolicy och en chefs- och ledarpolicy som tagits fram genom deltagande av personal inom olika förvaltningar. Från socialförvaltningen deltog hundra medarbetare i processen. Policyerna tydliggör förväntningarna på oss som anställda och ledare, de ger bland annat en tydlig bild av hur vi ska uppträda mot varandra.

Både medarbetarskapet och ledarskapet följs upp i utvecklings- och lönesamtal samt i medarbetarundersökningarna.

Mellan dessa uppföljningstillfällen är det viktigt att det finns en bra dialog och möjlighet att ta upp och åtgärda till exempel otrivsel på arbetsplatsen på grund av hur vi uppför oss mot varandra. På det viset kan vi bygga en bra arbetsplats och en god arbetsmiljö.

Lisa Kihl

områdeschef vård och omsorg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.