2016-06-22 06:00

2016-06-22 09:24

Fältassistenters värde i Karlskoga

Karlskoga

Jo, majoriteten ser hellre att vi satsar på de yngre eleverna i skolorna dvs upp till 13 år och därmed arbetar förebyggande genom familjecoacher. Jag köper det tankesättet, men det ena behöver inte utesluta det andra!

Alla elever över 13 år och som i tonåren finns ute på våra fritidsgårdar och rör sig under kvällstid över staden och utsätts för påtryckningar och grupptryck. De löper stora risker att komma i kontakt med alkohol samt droger, varför satsas det inte att arbeta förebyggande till våra ungdomar? Vi har riktigt bra personal i kommunen med stor erfarenhet av ungdomar, låt oss använda oss av några få av dem!

Det har under åren funnits fältisar till och från men av olika anledningar fasats bort och tillsatts fram och tillbaks.

I en av våra grannkommuner startades en fältgrupp upp med två anställda i ett projekt där de arbetar förebyggande på fritidsgårdar, skolor, ute på stan samt vid större evenemang. De erbjuder samtal och stöttning med ungdomar som är i behov av hjälp och stöttning. De har ett nära samarbete med socialtjänst och polis.

I skolorna finns en risk- och teckenlista som personalen kan använda sig av och rapportera direkt till fältgruppen.

Detta är ett ämne som återkommer med jämna mellanrum men som gärna stannar i analysstadiet och ska bollas fram och tillbaks och utredas.

Nej satsa på våra barn och ungdomar i Karlskoga på samma villkor, familjecoacher till de yngre och fältassistenter till våra ungdomar.

Patrik Nyström

SD Karlskoga

Jo, majoriteten ser hellre att vi satsar på de yngre eleverna i skolorna dvs upp till 13 år och därmed arbetar förebyggande genom familjecoacher. Jag köper det tankesättet, men det ena behöver inte utesluta det andra!

Alla elever över 13 år och som i tonåren finns ute på våra fritidsgårdar och rör sig under kvällstid över staden och utsätts för påtryckningar och grupptryck. De löper stora risker att komma i kontakt med alkohol samt droger, varför satsas det inte att arbeta förebyggande till våra ungdomar? Vi har riktigt bra personal i kommunen med stor erfarenhet av ungdomar, låt oss använda oss av några få av dem!

Det har under åren funnits fältisar till och från men av olika anledningar fasats bort och tillsatts fram och tillbaks.

I en av våra grannkommuner startades en fältgrupp upp med två anställda i ett projekt där de arbetar förebyggande på fritidsgårdar, skolor, ute på stan samt vid större evenemang. De erbjuder samtal och stöttning med ungdomar som är i behov av hjälp och stöttning. De har ett nära samarbete med socialtjänst och polis.

I skolorna finns en risk- och teckenlista som personalen kan använda sig av och rapportera direkt till fältgruppen.

Detta är ett ämne som återkommer med jämna mellanrum men som gärna stannar i analysstadiet och ska bollas fram och tillbaks och utredas.

Nej satsa på våra barn och ungdomar i Karlskoga på samma villkor, familjecoacher till de yngre och fältassistenter till våra ungdomar.

Patrik Nyström

SD Karlskoga

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.