2016-06-16 06:00

2016-06-16 06:00

Hamnar i bakvatten

Sammanslagning: Slå inte sönder samarbetet mellan Värmland och Örebro

Förslaget till nya storregioner slår sönder viktiga samarbeten och skadar både Värmland och Örebro. Möjligheterna att bygga en gemensam arbetsmarknad med snabb trafik till Oslo försvåras. Grunden för högspecialiserad sjukvård i Örebro rycks undan, läkarförsörjningen försvåras och sjukhusvården för östra Värmland skadas. Risken är stor att både Värmland och Örebro hamnar i bakvatten om S/Mp-regeringens utredare lyckas.

Förslaget innebär att Örebro förs till en Svealandsregion och att Värmland förs till Västra Götaland. Sjukvården, statliga myndigheter och infrastrukturen ska anpassas efter de nya regiongränserna. Regeringens utredare försöker nu så snabbt som möjligt få igenom förslaget att gälla från 2019. Det blir både fort och fel. Effekterna blir dramatiska för både Värmland och Örebro när viktiga samarbeten slås sönder.

Vi behöver bygga ihop och stärka arbetsmarknadsregionen Oslo-Karlstad-Örebro. Därför är bättre järnväg Stockholm-Örebro -Karlstad-Oslo ett viktigt projekt för framtiden. Det skulle bygga ihop arbetsmarknaden, göra det enklare att pendla och därmed skapa förutsättningar för fler jobb. Länen har gemensamt startat ett nytt bolag, Stockholm-Oslo 2.55, för projektet. Men vem tror att en storregion i Västra Götaland med Värmland skulle prioritera järnväg Oslo- Karlstad-Stockholm framför Oslo- Göteborg. Och på samma sätt skulle en Svealandsregion utan Värmland hellre satsa på Dalabanen och spåren runt Mälaren. Fokus skulle inte hamna på det för oss båda så viktiga stråket Stockholm-Karlstad-Oslo.

Vi har sedan långe ett väl fungerande samarbete i sjukvården. Värmland köper en stor mycket högspecialiserad sjukvård från USÖ i Örebro. Förslaget från regeringens utredare innebär att patienterna från Värmland i stället ska åka till Göteborg. Därmed försvinner ett viktigt underlag för USÖ och möjligheten att behålla högspec-vården där riskeras, liksom underlaget för läkarutbildning. Möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning i läkarutbildningen riskerar att begränsas (när Sahlgrenska ska prioriteras). Det kommer inte att underlätta rekryteringen av nya läkare i framtiden, vare sig för Värmland eller för Örebro.

En viktig del av sjukhusvården för östra Värmland är Karlskoga lasarett där var femte medarbetare bor i Värmland. S/Mp-regeringens utredare vill att varje storregion ska svara för sin sjukvård. Det blir svårt att klara akut-sjukvården och rollen för lasarettet om patienterna från Värmland i stället ska till Karlstad. Viktiga jobb och närhet till sjukvård försvinner.

Storregioner löser inte dagens problem. För oss Moderater är det i stället viktigt att se till att det goda samarbete som finns mellan länen kan fortsätta. Vi behöver stärka samarbetet med såväl västra Götaland som med Norge. Vi har starka intressen i bättre kommunikationer mellan oss och som når Stockholm och Oslo snabbt för jobbens och tillväxtens skull. Vi har gemensamma intressen i nära tillgång till högspecialiserad sjukvård. Vi har båda intresse av att fler läkare utbildar sig i närområdet och gör sin praktik, AT och ST hos oss. Då kan fler läkare bosätta sig i något av våra län för att utveckla sjukvården och hjälpa de sjuka snabbare. S/Mp-regeringens utredare vill riva upp och rasera allt detta. Därför säger vi NEJ! till förslaget. Förstör inte för Värmland och Örebro län. Hjälp oss i stället att utveckla länen tillsammans.

Ola Karlsson

länsordförande (M) Örebro län

Stina Höök

länsordförande (M) Värmland

Förslaget till nya storregioner slår sönder viktiga samarbeten och skadar både Värmland och Örebro. Möjligheterna att bygga en gemensam arbetsmarknad med snabb trafik till Oslo försvåras. Grunden för högspecialiserad sjukvård i Örebro rycks undan, läkarförsörjningen försvåras och sjukhusvården för östra Värmland skadas. Risken är stor att både Värmland och Örebro hamnar i bakvatten om S/Mp-regeringens utredare lyckas.

Förslaget innebär att Örebro förs till en Svealandsregion och att Värmland förs till Västra Götaland. Sjukvården, statliga myndigheter och infrastrukturen ska anpassas efter de nya regiongränserna. Regeringens utredare försöker nu så snabbt som möjligt få igenom förslaget att gälla från 2019. Det blir både fort och fel. Effekterna blir dramatiska för både Värmland och Örebro när viktiga samarbeten slås sönder.

Vi behöver bygga ihop och stärka arbetsmarknadsregionen Oslo-Karlstad-Örebro. Därför är bättre järnväg Stockholm-Örebro -Karlstad-Oslo ett viktigt projekt för framtiden. Det skulle bygga ihop arbetsmarknaden, göra det enklare att pendla och därmed skapa förutsättningar för fler jobb. Länen har gemensamt startat ett nytt bolag, Stockholm-Oslo 2.55, för projektet. Men vem tror att en storregion i Västra Götaland med Värmland skulle prioritera järnväg Oslo- Karlstad-Stockholm framför Oslo- Göteborg. Och på samma sätt skulle en Svealandsregion utan Värmland hellre satsa på Dalabanen och spåren runt Mälaren. Fokus skulle inte hamna på det för oss båda så viktiga stråket Stockholm-Karlstad-Oslo.

Vi har sedan långe ett väl fungerande samarbete i sjukvården. Värmland köper en stor mycket högspecialiserad sjukvård från USÖ i Örebro. Förslaget från regeringens utredare innebär att patienterna från Värmland i stället ska åka till Göteborg. Därmed försvinner ett viktigt underlag för USÖ och möjligheten att behålla högspec-vården där riskeras, liksom underlaget för läkarutbildning. Möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning i läkarutbildningen riskerar att begränsas (när Sahlgrenska ska prioriteras). Det kommer inte att underlätta rekryteringen av nya läkare i framtiden, vare sig för Värmland eller för Örebro.

En viktig del av sjukhusvården för östra Värmland är Karlskoga lasarett där var femte medarbetare bor i Värmland. S/Mp-regeringens utredare vill att varje storregion ska svara för sin sjukvård. Det blir svårt att klara akut-sjukvården och rollen för lasarettet om patienterna från Värmland i stället ska till Karlstad. Viktiga jobb och närhet till sjukvård försvinner.

Storregioner löser inte dagens problem. För oss Moderater är det i stället viktigt att se till att det goda samarbete som finns mellan länen kan fortsätta. Vi behöver stärka samarbetet med såväl västra Götaland som med Norge. Vi har starka intressen i bättre kommunikationer mellan oss och som når Stockholm och Oslo snabbt för jobbens och tillväxtens skull. Vi har gemensamma intressen i nära tillgång till högspecialiserad sjukvård. Vi har båda intresse av att fler läkare utbildar sig i närområdet och gör sin praktik, AT och ST hos oss. Då kan fler läkare bosätta sig i något av våra län för att utveckla sjukvården och hjälpa de sjuka snabbare. S/Mp-regeringens utredare vill riva upp och rasera allt detta. Därför säger vi NEJ! till förslaget. Förstör inte för Värmland och Örebro län. Hjälp oss i stället att utveckla länen tillsammans.

Ola Karlsson

länsordförande (M) Örebro län

Stina Höök

länsordförande (M) Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.