2016-06-14 06:00

2016-06-14 06:00

Säg nej till vindkraft

Energi: Att påstå att vindkraft skulle kunna ersätta kärnkraft är naivt

Tyskland har kastat bort 2000 miljarder med enda resultat att de totalförstört en fungerande energimarknad. Ingen vet längre hur man ska ta sig ur det hela. Sverige bör undvika att gå i Tysklands fotspår vad gäller energipolitik!

Vindkraft är ett blindspår som passar särskilt illa i mörka och kalla norra Sverige. Vindkraft förstör enorma arealer värdefull natur. Värdefull för turism, lantbruk och sunt skogsbruk. Vindkraft är en intermittent kraftkälla som ej kan matcha stabil baskraft. Svenska folkets tidigare positiva inställning till vindkraft urholkas snabbt (enligt SOM-institutet). Den inställningen kommer att minska ytterligare därför att motståndet är starkt och aktivt.

Att påstå att vindkraft skulle kunna ersätta kärnkraft är naivt. Vindkraftsexploatörer är naturligtvis intresserade av en snabb avveckling av kärnkraften eftersom en sådan skulle leda till kraftigt höjda elpriser och därmed göra intermittent vindkraft mer lönsam. Frågan är då: vad tycker elkunderna om skenande elpriser? Kraftigt höjda elpriser skulle kraftigt minska elkundernas köpkraft och skada samhällsekonomin. Vindkraftsägarna skulle däremot kunna skratta hela vägen till banken men det kommer inte att ske. Långt innan kommer det att avslöjas att vindkraften är en kejsare helt utan kläder!

Torbjörn

Tyskland har kastat bort 2000 miljarder med enda resultat att de totalförstört en fungerande energimarknad. Ingen vet längre hur man ska ta sig ur det hela. Sverige bör undvika att gå i Tysklands fotspår vad gäller energipolitik!

Vindkraft är ett blindspår som passar särskilt illa i mörka och kalla norra Sverige. Vindkraft förstör enorma arealer värdefull natur. Värdefull för turism, lantbruk och sunt skogsbruk. Vindkraft är en intermittent kraftkälla som ej kan matcha stabil baskraft. Svenska folkets tidigare positiva inställning till vindkraft urholkas snabbt (enligt SOM-institutet). Den inställningen kommer att minska ytterligare därför att motståndet är starkt och aktivt.

Att påstå att vindkraft skulle kunna ersätta kärnkraft är naivt. Vindkraftsexploatörer är naturligtvis intresserade av en snabb avveckling av kärnkraften eftersom en sådan skulle leda till kraftigt höjda elpriser och därmed göra intermittent vindkraft mer lönsam. Frågan är då: vad tycker elkunderna om skenande elpriser? Kraftigt höjda elpriser skulle kraftigt minska elkundernas köpkraft och skada samhällsekonomin. Vindkraftsägarna skulle däremot kunna skratta hela vägen till banken men det kommer inte att ske. Långt innan kommer det att avslöjas att vindkraften är en kejsare helt utan kläder!

Torbjörn

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.