2016-06-13 06:00

2016-06-13 06:00

Viktigare än någonsin

Mänsklighet: Alla ska ha rätt till ett riktigt sommarlov

Under året har jag haft en nära relation till en familj som flytt från Syrien. Vi möttes av en tillfällighet men jag har följt dem sedan dess. Jag vill på något sätt visa att jag bryr mig och välkomna dem till en trygghet i Sverige.

Det som verkligen berör mig är hur deras barn har det. Knappt några leksaker och inga extra kläder att byta till när de blir smutsiga. Nyligen frågade jag kollegorna på jobbet som själva är föräldrar om de har urvuxna barnskor att skänka.

Trots barnens brist på det materiella så är det deras avsaknad av något meningsfullt att göra som berör mig allra mest. Särskilt nu när det snart är dags för sommarlov. Alla barn och unga, oavsett bakgrund, ska ha rätten till ett bra och meningsfullt sommarlov. Inte så mycket begärt egentligen.

Vi som varje dag arbetar nära barn och unga ser att sommarlovet blir tufft för många av dem. Platser där de annars brukar vara är plötsligt stängda och bland kompisarna blir det tydligt vilka som får möjlighet att göra något meningsfullt och vilka som inte får det.

Jag tycker att alla barn och unga ska ha rätt till ett roligt sommarlov och jag är särskilt stolt över den verksamhet som KFUM Sveriges lokala föreningar arbetar med. Inte bara för att den skapar meningsfullhet i vardagen utan också för att den är öppen när det behövs som allra mest.

Organisationen Majblommans sommarlovsrapport 2016 konstaterar att det brister på många håll i Sverige trots att kommunerna enligt lag ska erbjuda meningsfull verksamhet för barn och unga året runt.

77 procent av kommunerna som svarat på frågan uppger att de delvis stänger fritids under sommarlovet. Bara 8 procent svarar att frågan om barns villkor på sommarlovet diskuteras i kommunstyrelsen.

21 januari beslutade regeringen att införa ett sommarlovsstöd till kommuner som planerar att utveckla och genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 och 15 år.

Med tanke på alla unga som lever i ekonomisk utsatthet och alla nyanlända barn som behöver något meningsfullt att göra så är kommunernas satsningar viktigare än någonsin.

KFUM Sveriges lokala föreningar står beredda med alla sina erfarenheter och en vilja att samarbeta med de kommuner som vill.

Jag är övertygad om att en gemensam satsning betyder mycket för kommunernas tillväxt på sikt när dagens unga tacksamt tänker tillbaka på de kommuner som valde att satsa när det behövdes som allra mest. Hör av dig till din kommun och fråga hur de planerar att bidra till ett roligare sommarlov!

Alexander Clemenson

tf Generalsekreterare KFUM Sverige

Under året har jag haft en nära relation till en familj som flytt från Syrien. Vi möttes av en tillfällighet men jag har följt dem sedan dess. Jag vill på något sätt visa att jag bryr mig och välkomna dem till en trygghet i Sverige.

Det som verkligen berör mig är hur deras barn har det. Knappt några leksaker och inga extra kläder att byta till när de blir smutsiga. Nyligen frågade jag kollegorna på jobbet som själva är föräldrar om de har urvuxna barnskor att skänka.

Trots barnens brist på det materiella så är det deras avsaknad av något meningsfullt att göra som berör mig allra mest. Särskilt nu när det snart är dags för sommarlov. Alla barn och unga, oavsett bakgrund, ska ha rätten till ett bra och meningsfullt sommarlov. Inte så mycket begärt egentligen.

Vi som varje dag arbetar nära barn och unga ser att sommarlovet blir tufft för många av dem. Platser där de annars brukar vara är plötsligt stängda och bland kompisarna blir det tydligt vilka som får möjlighet att göra något meningsfullt och vilka som inte får det.

Jag tycker att alla barn och unga ska ha rätt till ett roligt sommarlov och jag är särskilt stolt över den verksamhet som KFUM Sveriges lokala föreningar arbetar med. Inte bara för att den skapar meningsfullhet i vardagen utan också för att den är öppen när det behövs som allra mest.

Organisationen Majblommans sommarlovsrapport 2016 konstaterar att det brister på många håll i Sverige trots att kommunerna enligt lag ska erbjuda meningsfull verksamhet för barn och unga året runt.

77 procent av kommunerna som svarat på frågan uppger att de delvis stänger fritids under sommarlovet. Bara 8 procent svarar att frågan om barns villkor på sommarlovet diskuteras i kommunstyrelsen.

21 januari beslutade regeringen att införa ett sommarlovsstöd till kommuner som planerar att utveckla och genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 och 15 år.

Med tanke på alla unga som lever i ekonomisk utsatthet och alla nyanlända barn som behöver något meningsfullt att göra så är kommunernas satsningar viktigare än någonsin.

KFUM Sveriges lokala föreningar står beredda med alla sina erfarenheter och en vilja att samarbeta med de kommuner som vill.

Jag är övertygad om att en gemensam satsning betyder mycket för kommunernas tillväxt på sikt när dagens unga tacksamt tänker tillbaka på de kommuner som valde att satsa när det behövdes som allra mest. Hör av dig till din kommun och fråga hur de planerar att bidra till ett roligare sommarlov!

Alexander Clemenson

tf Generalsekreterare KFUM Sverige

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.