2016-06-02 06:00

2016-06-02 06:00

Fråga Karlskogaborna

Medborgarinflytande: Den planerade hotellskrapan

Möckelns strand har i flera generationer varit ett rekreationsområde och ett utflyktsmål för invånarna. Hittills har kommunen varit mån om att behålla den pittoreska miljön intakt där man har månat om en strikt gränsdragning mellan industriområdet på ena sidan Mykrisvägen och parkområde med Grönfeltsgården och Grönfeltshagen på den andra.

Den befintliga byggrätten för Grönfeltsgården skapades när kommunen var delägare till Grönfeltsgården och omfattar sjöbodar med brygga (enl ritn med laga kraft 2013-01-02). Man har sedan den tiden också planerat för bryggor, småbåtshamn etc vilket visar att man haft en tanke och ide om att utveckla området utifrån den befintliga miljön på rätt sätt.

Som resultat av den lyckade och lovvärda upprustningen av Grönfeltsgården och Pumphuset har även turister utanför kommunen letat sig till området. Nu hotar bygget av en hotellskrapa idyllen och skulle, om bygget blir av, förändra området för evigt och oåterkalleligt.

Vet beslutsfattarna vad Karlskogaborna tycker om den planerade hotellskrapan i den tänkta miljön? Några kanske fortfarande minns rivningen av Ekmansbacken med vånda, men vem vet, kanske är denna förändring ännu större för oss Karlskogabor. Det vore olyckligt för Karlskoga och oss som bor här om beslutsfattarna går in i detta trendiga högriskprojekt utan att ha berett frågan ordentligt. Så snälla, ta reda på vad vi Karlskogabor vill och bygg därefter. Då blir det fler nöjda medborgare som till och med kommer att vara stolta över sitt nya hotell. Om vi nu ska upplåta vår strandlinje till kommersiella byggnader måste bebyggelsen utformas efter våra gemensamma önskningar. Beslutsfattarna kan inte enbart förlita sig på att medborgarna hör av sig med sina synpunkter. Många har säkert både kloka och bestämda åsikter om bygget men risken är att de aldrig når beslutsfattarna.

Kulturhistoriskt värde Personligen önskar jag att kommunen ska verka för att Grönfeltsgården med omgivningar klassas som kulturhistoriskt värde av riksintresse (såsom ex Bofors stationsområde, Rosendal och Karls Åby etc). Med motivering den samlade gruppen av väl bevarade gamla uthus och byggnader längs Grönfeltstsgatan samt anslutning till den vackra Grönfeltshagen (gammal kohage)

Motförslag till Hotellskrapa Hotellbyggnad enligt befintlig byggrätt bör vara ett mindre hotell och utseende som är anpassad så att idyllen bevaras och harmonierar med Grönfeltsgården. Hotellet bör kunna utformas och anpassas så att det vänder sig till Karlskogabor, turister och konferensbesökare, alltså inte en ren konferensanläggning.

Tillfälligt Hotell modulbyggnad Det första spåret , planbeskrivningen för den tillfälliga modulbyggnaden har upprättats och ligger klar för samråd/yttrande fram till 13 juni. Man har bedömt att ärendet inte vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt stor betydelse. Jag är rädd att ett beslut om tillfälligt modulbygge kan få stora negativa konsekvenser eftersom det första spåret uppges vara en förutsättning för att kunna genomföra Det andra spåret - det permanenta Hotellet.

 

/Lilian Olofsdotter

 

Den befintliga byggrätten för Grönfeltsgården skapades när kommunen var delägare till Grönfeltsgården och omfattar sjöbodar med brygga (enl ritn med laga kraft 2013-01-02). Man har sedan den tiden också planerat för bryggor, småbåtshamn etc vilket visar att man haft en tanke och ide om att utveckla området utifrån den befintliga miljön på rätt sätt.

Som resultat av den lyckade och lovvärda upprustningen av Grönfeltsgården och Pumphuset har även turister utanför kommunen letat sig till området. Nu hotar bygget av en hotellskrapa idyllen och skulle, om bygget blir av, förändra området för evigt och oåterkalleligt.

Vet beslutsfattarna vad Karlskogaborna tycker om den planerade hotellskrapan i den tänkta miljön? Några kanske fortfarande minns rivningen av Ekmansbacken med vånda, men vem vet, kanske är denna förändring ännu större för oss Karlskogabor. Det vore olyckligt för Karlskoga och oss som bor här om beslutsfattarna går in i detta trendiga högriskprojekt utan att ha berett frågan ordentligt. Så snälla, ta reda på vad vi Karlskogabor vill och bygg därefter. Då blir det fler nöjda medborgare som till och med kommer att vara stolta över sitt nya hotell. Om vi nu ska upplåta vår strandlinje till kommersiella byggnader måste bebyggelsen utformas efter våra gemensamma önskningar. Beslutsfattarna kan inte enbart förlita sig på att medborgarna hör av sig med sina synpunkter. Många har säkert både kloka och bestämda åsikter om bygget men risken är att de aldrig når beslutsfattarna.

Kulturhistoriskt värde Personligen önskar jag att kommunen ska verka för att Grönfeltsgården med omgivningar klassas som kulturhistoriskt värde av riksintresse (såsom ex Bofors stationsområde, Rosendal och Karls Åby etc). Med motivering den samlade gruppen av väl bevarade gamla uthus och byggnader längs Grönfeltstsgatan samt anslutning till den vackra Grönfeltshagen (gammal kohage)

Motförslag till Hotellskrapa Hotellbyggnad enligt befintlig byggrätt bör vara ett mindre hotell och utseende som är anpassad så att idyllen bevaras och harmonierar med Grönfeltsgården. Hotellet bör kunna utformas och anpassas så att det vänder sig till Karlskogabor, turister och konferensbesökare, alltså inte en ren konferensanläggning.

Tillfälligt Hotell modulbyggnad Det första spåret , planbeskrivningen för den tillfälliga modulbyggnaden har upprättats och ligger klar för samråd/yttrande fram till 13 juni. Man har bedömt att ärendet inte vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt stor betydelse. Jag är rädd att ett beslut om tillfälligt modulbygge kan få stora negativa konsekvenser eftersom det första spåret uppges vara en förutsättning för att kunna genomföra Det andra spåret - det permanenta Hotellet.

 

/Lilian Olofsdotter

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.