2016-05-21 06:00

2016-05-21 06:00

Vi kan tänka oss att brytamot kommunallagen igen

Karlskoga: Ibland är lagstiftningen inte så klok

Kanske är frågan helt överflödig eller så är den helt befogad.

Kanske är den omöjlig att svara på eller så kan den besvaras direkt.

Hur som helst så ställde kommunfullmäktiges ordförande frågan vid senaste fullmäktigemötet. Det fanns givetvis en anledning till att frågan ställdes. Alliansen i Karlskoga ville nämligen bifalla ett medborgarförslag som innebär att ärenden som inkommit till fel avdelning i kommunen ska skickas vidare till rätt instans.

Hur uppseendeväckande är egentligen ett sådant yrkande?

Hur allvarligt är egentligen ett sådant yrkande?

Givetvis ska vi politiker följa de lagar som finns och tolka dem så klokt som möjligt. Det är ju vi politiker som skapar lagarna. Men ibland är lagstiftningen inte så klok och pragmatisk som vi politiker önskar, men den gäller likväl.

Vi vet det!

Det finns en lagstiftning som innebär att ärenden som inkommer till fel myndighet ska översändas till rätt myndighet. Den gäller i princip all förvaltning i offentlig sektor, men inte för medborgarförslag som regleras i kommunallagen.

Vi tycker helt enkelt att ärenden kan hanteras på samma sätt och vi är beredda att ta konsekvenserna av vårt ställningstagande. Medborgare som är missnöjda med att medborgarförslaget sänds till rätt instans kan givetvis överklaga en sådan hantering.

Flera förslagsställare har uttryckt ett stort missnöje med hur deras förslag hanteras i kommunen, även om de flesta förslag har inkommit till rätt instans. Alliansen i Karlskoga vill helt enkelt att medborgarna ska få en god service, känna sig respektfullt bemötta och att de ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande.

Men så till frågan.

När tänker moderaterna bryta mot kommunallagen nästa gång?

Ja, sannolikt kommer vi nog att vara benägna att bryta mot regelverk när det gäller nybyggnationer av bostäder. Den ”våta filt” som nu ligger över redovisningsreglerna för värdering av fastigheter påverkar Karlskoga negativt. Konsekvenserna av reglerna som tillämpas sedan 2014 innebär att såväl allmännyttan som privata aktörer helt enkelt inte har råd att bygga nya bostäder.

Enkelt uttryck handlar det om redovisningsregler som bygger på ”historiska marknadsvärdet” och inte som tidigare på anskaffningsvärdet. Med ett lågt marknadsvärde och höga nyproduktionskostnader uppstår behov av nedskrivningar, som får en direkt påverkan på resultatet. Det blir inte lönsamt med nyproduktion av bostäder framförallt inte på mindre orter där bostadsmarknaden inte är särskilt ”het”.

Svaret blir därför att vi nog kan tänka oss att gå emot lagstiftningen och godkänna en ”oren” årsredovisning. Vi behöver både lösa behovet av bostäder för olika åldersgrupper och undanröja regelverk som hindrar oss och privata aktörer från att skapa en sund utveckling i vår kommun.

Pia Renman

ordförande Moderaternas partiförening i Karlskoga

Kanske är frågan helt överflödig eller så är den helt befogad.

Kanske är den omöjlig att svara på eller så kan den besvaras direkt.

Hur som helst så ställde kommunfullmäktiges ordförande frågan vid senaste fullmäktigemötet. Det fanns givetvis en anledning till att frågan ställdes. Alliansen i Karlskoga ville nämligen bifalla ett medborgarförslag som innebär att ärenden som inkommit till fel avdelning i kommunen ska skickas vidare till rätt instans.

Hur uppseendeväckande är egentligen ett sådant yrkande?

Hur allvarligt är egentligen ett sådant yrkande?

Givetvis ska vi politiker följa de lagar som finns och tolka dem så klokt som möjligt. Det är ju vi politiker som skapar lagarna. Men ibland är lagstiftningen inte så klok och pragmatisk som vi politiker önskar, men den gäller likväl.

Vi vet det!

Det finns en lagstiftning som innebär att ärenden som inkommer till fel myndighet ska översändas till rätt myndighet. Den gäller i princip all förvaltning i offentlig sektor, men inte för medborgarförslag som regleras i kommunallagen.

Vi tycker helt enkelt att ärenden kan hanteras på samma sätt och vi är beredda att ta konsekvenserna av vårt ställningstagande. Medborgare som är missnöjda med att medborgarförslaget sänds till rätt instans kan givetvis överklaga en sådan hantering.

Flera förslagsställare har uttryckt ett stort missnöje med hur deras förslag hanteras i kommunen, även om de flesta förslag har inkommit till rätt instans. Alliansen i Karlskoga vill helt enkelt att medborgarna ska få en god service, känna sig respektfullt bemötta och att de ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande.

Men så till frågan.

När tänker moderaterna bryta mot kommunallagen nästa gång?

Ja, sannolikt kommer vi nog att vara benägna att bryta mot regelverk när det gäller nybyggnationer av bostäder. Den ”våta filt” som nu ligger över redovisningsreglerna för värdering av fastigheter påverkar Karlskoga negativt. Konsekvenserna av reglerna som tillämpas sedan 2014 innebär att såväl allmännyttan som privata aktörer helt enkelt inte har råd att bygga nya bostäder.

Enkelt uttryck handlar det om redovisningsregler som bygger på ”historiska marknadsvärdet” och inte som tidigare på anskaffningsvärdet. Med ett lågt marknadsvärde och höga nyproduktionskostnader uppstår behov av nedskrivningar, som får en direkt påverkan på resultatet. Det blir inte lönsamt med nyproduktion av bostäder framförallt inte på mindre orter där bostadsmarknaden inte är särskilt ”het”.

Svaret blir därför att vi nog kan tänka oss att gå emot lagstiftningen och godkänna en ”oren” årsredovisning. Vi behöver både lösa behovet av bostäder för olika åldersgrupper och undanröja regelverk som hindrar oss och privata aktörer från att skapa en sund utveckling i vår kommun.

Pia Renman

ordförande Moderaternas partiförening i Karlskoga

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.