2016-05-11 06:00

2016-05-11 06:00

Serviceteam för bättre vård

Vården

För många som arbetar inom vården är idag arbetssituationen pressad. Sjuk- och undersköterskor vill ge en mer kvalitativ vård och omsorg, men ofta måste vårdpersonal ägna alltför mycket tid till uppgifter som inte kräver längre vårdutbildning. För att höja kvaliteten och säkerheten i vården behövs tid för att kunna se patientens vårdbehov och tid för att fatta de rätta besluten. Men också tid för att hålla i handen, trösta och stödja.

Kristdemokraterna vill därför satsa på vårdserviceteam i vården. Det skulle avlasta vårdpersonalen från de arbetsuppgifter som är viktiga för att omvårdnad ska fungera men som inte kräver en längre vårdutbildning – så kallad vårdnära service. I vårt budgetalternativ föreslår vi en bred satsning för att alla vårdgivare ska kunna anställa renodlad vårdservicepersonal på landets sjukhus och i primärvården. Vi avsätter 1,1 miljarder kronor i stimulansmedel vilket kan ge 6200 nya servicetjänster. Exakt vad vårdserviceteamen ska ha för uppgifter ska avgöras lokalt.

Arbetsuppgifterna kan exempelvis handla om att servera mat och plocka undan disk efter måltider, att sköta förråd, transporter av olika slag, samt vissa administrativa uppgifter som inte kräver en lång vårdutbildning. Ett bra exempel från Region Örebro län är projektet ”Slutstädning vid patientens flytt/hemgång” som startade sommaren 2014 för att hitta en lösning som kunde avlasta vårdpersonalen och minimera stängningen av vårdplatser under semesterperioden. Detta på grund av att det var mycket svårt att rekrytera sjuksköterskor till vården under denna period.

Patienterna och vårdgivarna har mycket att vinna på att införa fler vårdservicetjänster.

1. Mer tid för patienter och omvårdnad. Rätt personal på rätt plats.

2. Uppvärdering av vårdyrkena. Uppskattningsvis 129 000 undersköterskor och 38 000 sjuksköterskor behöver rekryteras till år 2022. Genom att minska stressen och renodla yrkesrollerna blir det både mer attraktivt att söka sig till vården och att stanna kvar i yrket.

3. Minskad risk för infektioner. Nästan var tionde plats inom sjukhusvården upptas av en patient som vårdas för en vårdrelaterad infektion. Med servicepersonal som kan hjälpa till när akuta städbehov uppstår kan kvaliteten öka och riskerna för vårdrelaterade infektioner minska.

4. Mer nöjda patienter. Genom att frigöra vårdpersonalens tid kan omvårdnaden och förutsättningarna att möta patientens behov förbättras.

5. Uppvärdering av andra yrkesgrupper. Många yrkesgrupper som arbetar indirekt i vården, och som gör att vården fungerar smidigt, uppmärksammas och uppvärderas.

För att förbättra kvaliteten i vården behövs mer tid för vård i vården. Det krävs också att vi använder resurserna på rätt sätt, att varje personalkategori gör det som de är utbildade för. Genom att anställa fler som kan arbeta med den service som är en nödvändig och viktig del av vården kan vi frigöra mer tid för omvårdnad av varje enskild patient.

Emma Henriksson, Kdordförande SocialutskottetEwa Sundkvistoppositionsråd för Kd i Region Örebro län

För många som arbetar inom vården är idag arbetssituationen pressad. Sjuk- och undersköterskor vill ge en mer kvalitativ vård och omsorg, men ofta måste vårdpersonal ägna alltför mycket tid till uppgifter som inte kräver längre vårdutbildning. För att höja kvaliteten och säkerheten i vården behövs tid för att kunna se patientens vårdbehov och tid för att fatta de rätta besluten. Men också tid för att hålla i handen, trösta och stödja.

Kristdemokraterna vill därför satsa på vårdserviceteam i vården. Det skulle avlasta vårdpersonalen från de arbetsuppgifter som är viktiga för att omvårdnad ska fungera men som inte kräver en längre vårdutbildning – så kallad vårdnära service. I vårt budgetalternativ föreslår vi en bred satsning för att alla vårdgivare ska kunna anställa renodlad vårdservicepersonal på landets sjukhus och i primärvården. Vi avsätter 1,1 miljarder kronor i stimulansmedel vilket kan ge 6200 nya servicetjänster. Exakt vad vårdserviceteamen ska ha för uppgifter ska avgöras lokalt.

Arbetsuppgifterna kan exempelvis handla om att servera mat och plocka undan disk efter måltider, att sköta förråd, transporter av olika slag, samt vissa administrativa uppgifter som inte kräver en lång vårdutbildning. Ett bra exempel från Region Örebro län är projektet ”Slutstädning vid patientens flytt/hemgång” som startade sommaren 2014 för att hitta en lösning som kunde avlasta vårdpersonalen och minimera stängningen av vårdplatser under semesterperioden. Detta på grund av att det var mycket svårt att rekrytera sjuksköterskor till vården under denna period.

Patienterna och vårdgivarna har mycket att vinna på att införa fler vårdservicetjänster.

1. Mer tid för patienter och omvårdnad. Rätt personal på rätt plats.

2. Uppvärdering av vårdyrkena. Uppskattningsvis 129 000 undersköterskor och 38 000 sjuksköterskor behöver rekryteras till år 2022. Genom att minska stressen och renodla yrkesrollerna blir det både mer attraktivt att söka sig till vården och att stanna kvar i yrket.

3. Minskad risk för infektioner. Nästan var tionde plats inom sjukhusvården upptas av en patient som vårdas för en vårdrelaterad infektion. Med servicepersonal som kan hjälpa till när akuta städbehov uppstår kan kvaliteten öka och riskerna för vårdrelaterade infektioner minska.

4. Mer nöjda patienter. Genom att frigöra vårdpersonalens tid kan omvårdnaden och förutsättningarna att möta patientens behov förbättras.

5. Uppvärdering av andra yrkesgrupper. Många yrkesgrupper som arbetar indirekt i vården, och som gör att vården fungerar smidigt, uppmärksammas och uppvärderas.

För att förbättra kvaliteten i vården behövs mer tid för vård i vården. Det krävs också att vi använder resurserna på rätt sätt, att varje personalkategori gör det som de är utbildade för. Genom att anställa fler som kan arbeta med den service som är en nödvändig och viktig del av vården kan vi frigöra mer tid för omvårdnad av varje enskild patient.

Emma Henriksson, Kdordförande SocialutskottetEwa Sundkvistoppositionsråd för Kd i Region Örebro län

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.